Moreel kompas in een GPS tijdperk

29sepseptember
Roxane van Iperen

Het morele kompas in het bedrijfsleven slaat nog steeds alle kanten uit. In plaats van meer regels is het volgens columnist Roxane van Iperen hoog tijd dat we met zijn allen een ‘lesje inwendig spoorzoeken’ krijgen.

Liberale rechtvaardigheid

28sepseptember
Robin Fransman

In tijden van vergrijzing is meer belasting heffen over vermogen dat bij toeval werd vergaard liberaal rechtvaardig, betoogt Robin Fransman. ‘Een samenleving die niet de prioriteit legt bij de jongere generaties, bij gezinnen en kinderen, is gedoemd een trage dood te sterven’

‘Verhoging vermogensbelasting botst met vrijheid’

28sepseptember
Gastauteur Follow the Money

Is verhoging van de vermogensbelasting verenigbaar met de liberale beginselen? Bij de liberale denktank de Teldersstichting werd deze vraag opgeworpen en door drie liberalen beantwoord. De eerste bijdrage is van VVD-Kamerlid Helma Neppérus.

Liberaal Reveil, het kwartaalblad van de TeldersStichting, 2014, nummer 3 vroegen