EU deal Cameron voorkomt geen Brexit

05Febfebruari
Europa Geopolitiek
Jean Wanningen

In de aanloop naar het Britse referendum ‘In or Out’ dat in juni op de rol staat, poogt de Britse premier Cameron een betere deal voor zijn land met de EU in de wacht te slepen. Dinsdag kwamen de partijen met een verklaring. Cameron scoorde ‘de rode kaart’ en een ‘noodremprocedure’. Maar stelt zo’n deal eigenlijk wel iets voor?

Wie betaalt de sloop van Borssele?

05Febfebruari
Energie Overheid
Lisa Boerop

De kerncentrale in Borssele moet in 2033 gesloopt worden, maar het geld daarvoor is er nog niet. Een onderzoeksbureau vertelde de aandeelhouders in januari dat de centrale zulke grote verliezen oplevert dat ze de ‘continuïteit van de onderneming bedreigen’. Voor 2033 moet de pot van bijna 500 miljoen euro, waarmee de sloop bekostigd gaat worden, gevuld zijn. Maar het is de vraag of dat lukt.

Gekte goedkoop geld bedaart

05Febfebruari
Jan Dwarshuis

Goedkoop geld lijkt een zegen, maar is het niet. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we teveel schulden zijn aangegaan. Dat heeft de afgelopen decennia tot extra groei geleid, maar het einde van die cyclus is in zicht, schrijft belegger Jan Dwarshuis.

Overheidsbanken in corporatiesector onder druk door institutionele beleggers

04Febfebruari
Overheid Woningmarkt
Peter Hendriks

Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank, ooit samen bijna duopolist in de corporatiesector, hebben te maken met stevige concurrentie in de markt voor corporatieleningen. Onder meer verzekeraars ontdekken de voordelen van lenen aan de veilige corporatiesector. Maar hoe gaat de overheid de gederfde inkomsten uit dividend van hun banken nu goedmaken?

Kifid kiest pikant moment voor eerste uitspraken over rentederivaten mkb’ers

04Febfebruari
Financiële sector MKB
Joris Heijn

Na een vol jaar radiostilte, wil het Kifid zich de komende weken plots toch mengen in het hoofdpijndossier van de rentederivaten in het mkb. Net nu banken en AFM druk onderhandelen over nieuwe herbeoordelingen, gaat ook het Kifid op korte termijn een oordeel vellen. Hoe zal dat uitvallen? Krijgen AFM en de mkb’ers gelijk in hun kritiek, of geeft het klachteninstituut de banken op een cruciaal moment een steuntje in de rug?

Minister Kamp moet inefficiënte verbranding van miljarden aan belastinggeld staken

03Febfebruari
Energie
Dennis Mijnheer

De week is slecht begonnen voor minister Henk Kamp. Naar aanleiding van Kamervragen over het FTM-artikel ‘De inefficiënte verbranding van miljarden belastinggeld’ liet de minister maandag aan de Kamer weten dat het bijstoken van biomassa in kolencentrales nu eenmaal een ‘cruciale bijdrage’ levert voor het Energieakkoord. Maar nog geen dag later is er een motie aangenomen waardoor de bijstooksubsidie toch opgeschort dient te worden.

Kamer legt Van Rijn het vuur aan de schenen over lange wachtlijsten

03Febfebruari
Zorg
Jeffrey Stevens

Eind vorig jaar publiceerde Follow the Money een artikel over de wachtlijsten voor verpleeghuizen. Uit ons onderzoek bleek dat ouderen met dementie of ernstige lichamelijke beperkingen vaak veel langer wachten dan volgens de norm aanvaardbaar is. Tweede Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Vera Bergkamp (D66) dienden naar aanleiding van het artikel een motie in. De PVV,SP, het CDA en 50Plus stelden vragen aan staatssecretaris Van Rijn. Gisteren ontving de Kamer een brief waarin de staatssecretaris tekst en uitleg geeft.

Professor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelen

02Febfebruari
Gastauteur Follow the Money

‘Econoom Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen,’ kopte de Volkskrant op 13 januari. Eerder liep Nijkamps wetenschappelijke reputatie aanzienlijke averij op na verdenkingen van ‘zelfplagiaat’. Maar gastauteur Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg, heeft ernstige bedenkingen bij dit eerherstel voor Nijkamp. Hij uit fundamentele kritiek op de wetenschappelijke kwaliteit van Nijkamps werk en dat van diens promovenda en co-auteur Karima Kourtit.