Over Jesse Frederik

Jesse Frederik

In de zomer van 2011 ontvingen we per email een open sollicitatie van de 22-jarige Jesse Frederik uit Nijmegen die zichzelf omschreef als 'autodidact'. Hij was al drie jaar bezig met zijn eigen 'informele opleiding' zo maakte hij duidelijk en hij boekte daarbij 'flinke progressie'. Eigenzinnigheid zou met de binnenkomst van Jesse een andere betekenis krijgen, dat stond al vast voordat hij zijn eerste stap op de redactie zou zetten.
Hij was als kind filosofieboeken gaan lezen nadat hij zijn vader een keer iets over Zeus had horen mompelen toen het rond huize Frederik hevig bliksemde. Dat wat hij van zijn leraren op school kreeg toegeworpen, boeide hem maar matig. Hij had na het behalen van zijn HAVO-diploma in 2006 al enkele studies geprobeerd - waaronder wijsbegeerte - maar niets wilde beklijven. De college's waren saai en droog in vergelijking met de financiële schandalen die vanaf 2007 onder elke steen vandaan leken te komen. Jesse wilde liever een bijdrage leveren om zaken in de financiële wereld van het donker naar het licht te halen. 'Wat zijn er veel verhalen te vertellen en wat wordt er weinig verteld!', schreef hij.
Die zin viel in zeer vruchtbare bodem en niet veel later stiefelde hij de redactie op de Nieuwe Uilenburgerstraat binnen.

Al snel bleek dat jongeheer Frederik geen gewoon jongmens was. Zo toonde hij opmerkelijk veel belangstelling voor de werken van John Stuart Mill, Adam Smith en vooral John Maynard Keynes. Moeiteloos putte hij ook uit een compleet ander register: de jazz. Iemand die na drie maten een nummer van Charles Mingus kan herkennen, heeft een bijzonder oor.

We weten inmiddels dat Frederik een van de grootste journalistieke talenten van Nederland is. Hij heeft niet alleen een messcherpe geest, hij kan ook nog schrijven. In zijn eerste echte jaar in de journalistiek wist Jesse samen met Eric Smit een artikel te maken dat in maart 2013 bekroond werd met De Tegel. Economen vormde een onbedreigde diersoort, totdat Frederik zijn entree maakte.
Afijn, van deze journalist gaat u nog heel veel horen.


Artikelen van Jesse Frederik:

De geschiedenis leert: tragedies zijn wel vaker Grieks

29janjanuari
Economie
Jesse Frederik

‘Radicaal’ heten de plannen van Syriza, de partij die afgelopen weekend overtuigend de Griekse verkiezingen won. Maar als je de geschiedenis erop naslaat, is het helemaal niet zo gek dat de Grieken nieuwe afspraken willen maken over de schuldenlast van hun land. Kwijtschelding is misschien zelfs wel de redelijkste optie. Ironisch: juist de Duitsers weten daar alles van.