Gekte goedkoop geld bedaart

05Febfebruari
Jan Dwarshuis

Goedkoop geld lijkt een zegen, maar is het niet. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we teveel schulden zijn aangegaan. Dat heeft de afgelopen decennia tot extra groei geleid, maar het einde van die cyclus is in zicht, schrijft belegger Jan Dwarshuis.

Professor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelen

02Febfebruari
Gastauteur Follow the Money

‘Econoom Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen,’ kopte de Volkskrant op 13 januari. Eerder liep Nijkamps wetenschappelijke reputatie aanzienlijke averij op na verdenkingen van ‘zelfplagiaat’. Maar gastauteur Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg, heeft ernstige bedenkingen bij dit eerherstel voor Nijkamp. Hij uit fundamentele kritiek op de wetenschappelijke kwaliteit van Nijkamps werk en dat van diens promovenda en co-auteur Karima Kourtit.