Grote corporaties voelen de tucht van hun benchmark

01decdecember
Peter Hendriks

Corporatiekoepel Aedes publiceerde het huurdersoordeel en de bedrijfslasten van de 319 corporaties over 2014: eindelijk heeft ook deze sector een benchmark. De 19 grootste corporaties doen het in de ogen van hun huurders matig tot slecht. Die zullen moeten laten zien of de fusies waaruit ze ontstonden wel zo’n goed idee waren, vindt Peter Hendriks.