1 Aprilgrap Pépé de Vries slaat in

Persbureau Novum, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en talrijke websites tuinden gisteren vol in de ‘prank’ van Peter Paul de Vries over advocaat Reinoud Imhof die zijn beroepsgroep ‘ernstige schade’ zou hebben toegebracht.

‘De Raad voor de Advocatuur heeft gisteren, 31 maart 2010, een uitspraak gedaan in zaak RVA-010-231 die was aangespannen tegen advocaat Reinoud Imhof’, zo begon het persbericht dat een vertegenwoordiger van de zogenoemde ‘Raad voor de Advocatuur’ had rondgestuurd. ‘De Raad is unaniem tot de conclusie gekomen dat mr R. Imhof heeft gehandeld in strijd met de regels van de RvA’.

Het bericht refereert aan Imhofs optreden voor enkele gedupeerden van het Friends & Family programma van het internetbedrijf World Online. Imhof wilde eind 2000 voor zijn door het World Online beursdrama benadeelde cliënten een rechtszaak beginnen. Imhof richtte zijn pijlen destijds vooral op toenmalig World Online commissaris Joel Wyler en financieel directeur Ruud Huisman. Wyler zou volgens Imhof het beursreglement hebben ontdoken. Nina Brink bleef in de aanklachten van Imhof destijds volledig buiten schot.

‘Inmiddels is uit onderzoek onomstotelijk vast komen te staan dat mr Imhof in deze zaak optrad voor mevrouw Brink, betaald werd door mevrouw Brink en werd aangestuurd door de advocaten van mevrouw Brink, mr W. Hendriksen en mr M. Wladimiroff’, meldde het persbericht. Imhof verhulde daarmee zijn werkelijke opdrachtgever, liet de integriteit niet prevaleren en handelde zo in strijd met enkele artikelen van de ‘Raad voor de Advocatuur’.

‘Door zijn optreden heeft mr Imhof het vertrouwen in de advocatuur ernstige schade toegebracht’, stelde de RvA verder. ‘Aangezien het kantoor waarbij mr Imhof werkzaam is, CMS Derks Star Busmann, naar het oordeel van de Raad al voldoende disciplinaire maatregelen tegen mr Imhof genomen heeft, heeft de Raad voor de Advocatuur besloten te volstaan met een berisping’.

 

In 2007 onthulde Dagblad De Pers een serie van artikelen dat Imhof in werkelijkheid een marionet was van Nina Brink en door haar werd aangestuurd en betaald.

De acties van Imhof leidde in 2001 tot een voorlopig getuigenverhoor waarbij bestuurders, commissarissen en medewerkers van World Online werden gehoord. De Vries werkte destijds als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters samen met Imhof. Ze deelden stukken dossier en pleegden overleg. De Vries vindt dat Imhof hem en de VEB destijds op een ‘schandelijke wijze’ voor de gek heeft gehouden. Advocaat Reinoud Imhof wenst inhoudelijk niet op de kwestie in te gaan.

 

De grap van De Vries met zijn 'Raad voor de Advocatuur' werd door enkele kranten en websites zeer serieus genomen, blijkens de artikelen die vrijdagochtend in de Volkskrant en het Algemeen Dagblad verschenen. Zelf de site topadvocatuur.net had het bericht overgenomen. De vroegere voorman van de VEB had er dan ook werk van gemaakt. Zo werd in het keurig opgemaakte persbericht ook naar de website van de Raad voor de Advocatuur verwezen. Deze staat op naam van W.H. Zeldenrust, de pseudoniem die De Vries jaren geleden als columnist in het VEB-tijdschrift Effect gebruikte. De link naar de oplossing.

 

‘Dit is natuurlijk een 1 april-grap’, zegt De Vries, ‘maar de grap heeft natuurlijk wel een serieuze ondertoon. Misstanden als deze worden door beroepsgroepen als de Nederlandse Orde van Advocaten niet of nauwelijks aangepakt. Integendeel. In de praktijk wordt er meer toegedekt. De dekens van de orden zijn zelf advocaten en ze dienen te oordelen over de wanpraktijken van andere advocaten. Deze vorm van toezicht deugt aantoonbaar niet. Overigens, de Raad voor de Advocatuur biedt Imhof de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. We zullen de zaak serieus en inhoudelijk behandelen’.

Imhof zelf kan er niet echt om lachen. ‘De Volkskrant zal het bericht rectificeren en ons kantoor (CMS Derks Star Busmann) doet er verder het zwijgen toe’, zegt Imhof. ‘Het is ook allemaal niet zo spannend. Ik wens u er nog veel plezier mee’.