1e bankencrisis kinderspel

Topeconoom Daniel Gros is zeer somber. Europese banken, toezichthouders en overheden dekken de ellende toe. Ze zijn 'in total denial'.

 

 

De Duitser Daniel Gros is directeur van het Centre for European Policiy Studies in Brussel en is een van de toonaangevende macro-economen van Europa. Hij adviseert veel Europese regeringen en centrale banken. NRC Handelsblad interviewde Gros. Hij noemt het Europese stabiliteitsfonds dat de Europese regeringen begin mei hebben opgezet voor eurolanden in nood 'symptoombestrijding, een schaamlap'. Volgens de Duitser hebben bankiers, toezichthouders en politici op een afschuwelijke manier gefaald. Een nieuwe bankencrisis is volgens hem geen mogelijkheid, maar een gegeven. 'Ik kan u verzekeren: vergeleken bij de komende bankencrisis was de eerste kinderspel'.

In een interview in het Belgische zakenblad Trends was de president van de Europese Unie, Herman van Rompuy, deze week nog zeer optimistisch over de maatregelen die waren genomen. Gros maakt gehakt van de 720 miljard euro die in het steunfonds is gepompt. 'Het is vooral beside the point', zegt hij. 'Het werkelijke probleem is de groeiende malaise binnen de Europese banken'. Overheden die de banken tijdens de kredietcrisis in 2008 overeind hebben gehouden zitten daardoor nu zelf in de schulden en hebben geen geld om het nog een keer te doen. Erger, ze worden keihard door de markten afgerekend op de schulden en willen er zo gauw mogelijk vanaf. Dat is het ware probleem waar Europa voor staat. Als overheden ten onder dreigen te gaan aan het overeind houden van de baken, wie houdt de overheden dan overeind? Het garantiestelsel lost het probleem niet op. Het vormt alleen een nieuwe hogere laag van de piramide die regeringen bouwen om schulden af te dekken'.

Volgens Gros heeft Europa het nagelaten om stresstests op zijn banken te verrichten. In Amerika gebeurde dat anderhalf jaar geleden wel. Grote banken die niet solide bleken, kregen twee weken de tijd om op de markt kapitaal aan te trekken. Gros zegt dat Amerikaanse banken door deze 'schoonmaakactie'  de kredietcrisis te boven komen. 'Europa heeft niets gedaan. Na Amerikaanse druk zijn ook hier stresstests gehouden, maar nationaal. En de resultaten zijn niet bekend gemaakt. Geen land wil dat "zijn" banken onderuit gaan, dus dekken regeringen de resultaten van die stresstests af'. 

Gros stelt net als verschillende andere economen (Sweder van Wijnbergen) dat de 110 miljard voor reddingsoperatie van Griekenland een bailout was voor onze eigen banken. En...er zit nog veel meer 'rommel' bij Europese banken. Stresstests zijn volgens Gros dringend nodig. 'Zodat we aan de schoonmaakoperatie kunnen beginnen'.

'Welke landen hebben het meest gespaard in Europa? Juist, Duitsland en Nederland. Wat hebben Duitse en Nederlandse banken met al dat spaargeld gedaan? Dat hebben ze in Spaans onroerend goed gestoken. Ik heb het nu over particuliere schuld, geen staatsschuld. Als we het over bailouts voor Spanje praten, hebben we het dus wederom over bailouts van banken in Duitsland en Nederland'.

Gros is zeer negatief over Europese politici: 

'Wij zitten opgezadeld met een generatie politici en centrale bankiers die onvoorbereid is op welk worst case scenario ook. Ze steken hun kop in het zand. Later zeggen ze allemaal: we hadden eerder dit of dat moeten doen. Tegen die tijd zitter er toch andere politici. Het korte termijn denken van deze lieden is echt ongelooflijk'. 

Lees dit interview!