A quick brown fox

Typevaardigheid is belangrijk voor de economie, stelt Jacob Gelt Dekker. 'Vulpenschrijversdictaturen zullen een ongenadige dood sterven'.

A quick brown fox jumps over  the lazy dog. Wanneer  deze regel voluit 'geschreven' kan worden, maar nog liever blind typend op een toetsenbord, is de leerling geslaagd voor  de cursus, schrijven. De zin is een Engels pangram en bevat alle letters van het alfabet.

 
In de  Nederlands  zesjescultuur waar nog steeds Nederlands onderwezen wordt alsof het een weredtaal zou zijn  waarmee men in de globale economie uit de voeten kan, kan men volstaan met:
 
Lynx c.q. vos prikt bh: dag zwemjuf!
 
---dit zou  een volmaakt pangram zijn.  Wellicht geeft u voorkeur aan een iets smeuiger variant: 
 
Achteloos mikte de jonge zedendelinquent een sexy peuter tussen het sloopafval in zijn VW-bus--- (79 letters).
 
Wanneer al deze lettertekentjes op de QWERTY-toetsen herkend worden, is er voldoende kennis aanwezig bij de student om miljoenen woorden te vormen, opstellen te schrijven en met het geschreven woord de wereld te veroveren. Wanneer de schrijver het ook nog eens blind kan en met tien vingers is hij helemaal gezegend, maar het is geen absolute voorwaarde voor succes. Teksting met duimen mag ook, maar het gevaar voor een zeer pijnlijke Twitterduim ligt op de loer.
 
Van  grafietpotloden naar  kroontjespennen en  deftige dure Waterman en Mont Blanc vulpennen,  ging de schrijfevolutie over op balpennen, meestal van BIC, eens de meest gegeten ballpen ter wereld.
Aanvankelijk werd de laatste stap beschouwd als een vulgaire Franse of Amerikaanse misstap. Gebruik van  ballpointpennen was een zeer grote zonde, die op alle middelbare scholen streng werd bestraft. Gebruik van  typemachines was al helemaal uit de boze en menig werkstuk belandde ongelezen in de prullenmand van de leraar en werd onherroepelijk beloond met een 1. Het negatieve  ballpointpennen- en typemachine schrikbewind van het onderwijs heeft de Nederlandse economie tot op heden dramatische schade berokkend. Talloze Hollanders pingelen toetsenborden nog steeds veel te langzaam met twee vingertjes.
 
Vandaag is de tienvingerige typevaardigheid basis van alle electronische communicatie succes. Als een student zijn naam nog  maar kan schrijven als handtekening met een pennetje, hoe onleesbaar dan ook, is dat ruim voldoende penschrijfvaardigheid, QWERTY toestenbordvaardigheden zijn de allerbelangrijkste vereisden om mee te kunnen doen . De internationale voertaal is Engels, alle andere talen blijken onzin en worden alleen marginaal gebruikt. Google Translate biedt een helpende hand aan een ieder die gebrek aan talenkennis heeft. De vertaling is niet perfect maar wel voldoende om te begrijpen waar het over gaat. Het doel is geen taalbeheersing maar communicatie. Net-lingo is de toekomst. Hierbij een paar voorbeelden zodat u kunt meesmullen:
 
L8R = later, LBAY= laughing back at you, LD=Long distance, LEMENO= Let me know, 10T= thanks, ?4u=I have a question for you 
 
De grote inspirator tot veranderingen binnen het Nederlands onderwijs is Coen Teulings,  directeur van het Centraal Planbureau. Met micro-economen Jules Theeuwes en Eric van Damme proberen ze curriculae  te veranderen en onderwijs te leveren dat meer voorbereid op, en aansluit bij wat de economie nodig zou hebben. Helaas hebben ze hun persoonlijk voorliefde voor de kroontjespennendictatuur niet geheel aan de kant kunnen zetten. Macro-econoom Arnoud Boot( UvA) waarschuwde dan ook terecht dat " technocraten met tunnelvisie vernieuwingen op scholen doorduwen, die bepaald  geen verbeteringen zullen zijn."  
 
Achterlijkheid van bestuur is niet een exclusief terrein voor Hollanders. Zelfingenomen internationale organen zoals de NAEP (National Assesment of Educational Progress) meet onderwijsresultaten in  de wereld, maar nog steeds voor verouderde vaardigheden die overbodig en  onbruikbaar zijn in de huidige economie. Aziaten schoren volgens de NAEP het hoogste. Ruim een halve eeuw nadat Europese kolonialisten vertrokken zijn uit China en de rest van Zuidoost Azië zien Aziaten eindelijk kans om perfect Engels te lezen en schrijven en kinderachtige algebrasommetjes zonder computer op te lossen, zoals dat toen nog moest. Toegang tot Google en Wikipedia is Aziaten meestal  van staatswegen verboden, laat staan openlijk deelnemen aan  Twitter en Facebook  communicatie. Kranten melden met grote regelmaat dat achteraf zelfs middelbare school diplomas geroyeerd worden als blijkt dat leerlingen wel een rekenmachine of computer zou hebben gebruikt.
Nog weinig Nederlandse scholen zijn bij de tijd genoeg om QWERTY-toetsbord typelessen verplicht te bieden, met Facebook, Twitter,  Google en Wikipedia cursusssen. De univeristeiten zijn al even achterlijk als in de tijd dat de balpen verboden werd; ze verbieden nu het gebruik van Google en Wikipedia uitdrukkelijk onder het mom dat de informatie onbetrouwbaar is. Dat de door officiele bronnen verschafte informatie al tientallen jaren door censuur, codex en intellectuele arrogantie ook totaal onbetrouwbaar was, wordt geen woord gerept. Natuurlijk is dat soort  conservatisme niet in stand te houden. Grassroot bewegingen en de efficientie van de vrije massa marktwerking  heeft zich ruimschoots bewezen. Academische arrogantie zal evenals de vulpenschrijversdictaturen een ongenadige dood sterven.
 
Ik probeer nog even een ander pangrammetje. Doet u  mee?
 
Op brute wijze ving de schooljuf de quasi-kalme lynx (42 letters)