© Hans Braxmeier

Aanbieders flitskrediet moeten ook zorgplicht krijgen

Een bedrijfsfinanciering binnen 24 uur geregeld. Dat is wat aanbieders van flitskrediet ondernemers beloven. De realiteit is echter vaak anders: snelheid en zorgvuldigheid gaan nu eenmaal niet vaak samen. Het wordt tijd dat ook de aanbieders van deze leningen een zorgplicht krijgen.

Nog nooit was de markt voor crowdfunding in Nederland zo groot als afgelopen maand. In november 2016 werden er 117 projecten gefinancierd; samen waren die goed voor zo’n 17,8 miljoen euro. Die groei is niet onopgemerkt gebleven: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoekt op dit moment of het wenselijk is de crowdfunding-markt in de loop van volgend jaar aan strengere regels te onderwerpen.

Het lijkt erop dat die nieuwe regelgeving vooral als doel heeft om particulieren te beschermen die via crowdfunding-platforms geld investeren in het mkb. Voor het AFM gaat het er vooral om dat er regels komen die waarborgen dat de ondernemers het geïnvesteerde geld terug kunnen betalen. Volgens de autoriteit vereist dat een nadrukkelijkere aandacht voor de zorgplicht van de intermediaire platforms ten aanzien van de kredietnemers.

De bedrijfscontinuïteit kan flink in gevaar komen als financiers hun eigen belangen voorop stellen

En terecht: De recente geschiedenis heeft aangetoond dat de bedrijfscontinuïteit in het mkb flink in gevaar kan komen als financiers hun eigen belangen voorop stellen. Denk bijvoorbeeld aan de sterk bekritiseerde rol van het bancaire Bijzonder Beheer of aan het saga rondom rentederivaten. Het ontbreken van zorgplichtregels ter bescherming van met name kleinzakelijke ondernemers draagt regelmatig bij aan hun faillissement — en dat veroorzaakt veel onnodige maatschappelijke schade.

Flitskrediet

De AFM ziet echter een ander, nieuw fenomeen over het hoofd, dat minstens even kritisch beoordeeld dient te worden: zakelijke flitskredieten. Dit zijn kredieten met een relatief lage leensom en een looptijd korter dan drie maanden; door hun korte duur vallen dergelijke kredieten niet onder de huidige regelgeving van de AFM of de Wet op het financieel toezicht.

Ik ben op dit moment zo’n 30 jaar betrokken bij het financieren van bedrijven. In die tijd heb ik ervaren dat mkb-ondernemers vaak druk bezig zijn met investeringen, maar onvoldoende oog hebben voor de best passende financieringsopzet. Een dergelijke mentaliteit leidt regelmatig tot verkeerde keuzes die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen — en komt nadrukkelijk voor wanneer bedrijfskrediet van het type ‘vandaag gebeld, morgen uw geld’ zonder verder inhoudelijk advies wordt aangeboden.

Ondernemers zijn vaak druk bezig met investeringen en kijken niet naar de best passende financiering

Anders dan de marketeers van flitskrediet ons willen doen geloven, is de factor ‘snelheid’ bij de goedkeuring van een financiering voor bedrijfsinvesteringen van ondergeschikt belang. Serieuze ondernemers die hun bedrijfscontinuïteit bewaken, rekenen de effecten van hun plannen goed door. Hún financiering is nooit een sluitstuk wat er op het allerlaatste moment nog even snel tegen een forse prijs bij geregeld moet worden.

Extra liquiditeiten

Natuurlijk zijn er branches waarbinnen ondernemers op soms korte termijn over extra liquiditeiten moeten kunnen beschikken, bijvoorbeeld om een bepaald buitenkansje niet aan hun neus voorbij te laten gaan. Dat is echter eerder uitzondering dan regel. Ondernemers die in control zijn, zorgen dat zij daarvoor altijd over voldoende goedkope cash of kredietlijnen kunnen beschikken.

Het zijn juist de ‘zwakke broeders’, de opportunistische en/of financieel-administratief minder geschoolde ondernemers, die plots met geldtekorten geconfronteerd worden. Dat komt veelal doordat zij onvoldoende voorbereid óf zonder deskundig advies gehandeld hebben. Zij vormen daarmee een verhoogd risico. Dat verlangt, óók van de aanbieders van flitskrediet, meer dan alleen het doorberekenen van een risicotoeslag op de rente. Het vereist een nauwere betrokkenheid bij de ondernemer, bij zijn bedrijf en zijn plannen om voorzienbare problemen te voorkomen — een zorgplicht dus. Het is te hopen dat de AFM haar blikveld uitbreidt.