Aandeelhouder bank moet bloeden

Reddingsoperaties niet langer gratis

Aandeelhouders en obligatiehouders moeten in de toekomst meer gaan bloeden voor de redding van de bankinstellingen die ze hebben gefinancierd. Eurocommissaris van de interne markt Michel Barnier stelt dat de lidstaten van EU bij de redding van de banken deze groep van belanghebbenden teveel uit de wind hebben gehouden. 'We moeten het principe "de vervuiler betaalt" meer laten gelden. De banken moeten bijdragen in plaats van de belastingbetaler'. 
Barnier heeft een serie voorstellen gepresenteerd, die ertoe moeten leiden dat lidstaten beter voorbereid zijn op toekomstige bankencrises. Hij meent ook dat nationale toezichthouder meer armslag moeten krijgen om in te grijpen als een sterk verslechterde financiele situatie van een bank daartoe aanleiding geeft.