'Echte bankier' Zalm is klaar voor beursgang

Gerrit Zalm voelt zich een 'echte bankier' en wil binnen een jaar ABN Amro naar de beurs brengen. Hoe geloofwaardig is dat?

ABN Amro is binnen een jaar klaar om naar de beurs te gaan. Dat zei bestuursvoorzitter Gerrit Zalm in een interview met de Financial Times afgelopen zaterdag. De genationaliseerde bank is winstgevend en de kapitaalpositie is op orde, een goede uitgangspositie voor privatisering. Het komende jaar zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de uitbreiding van de internationale activiteiten.

Buitenlandse expansie

Momenteel is de ABN Amro voornamelijk actief in Nederland en behaalt slechts 18 procent van de omzet in het buitenland. Zalm denkt dat hier kansen liggen voor de bank,  bijvoorbeeld in Azië en Zuid-Amerika. Het exacte moment waarop de beursgang plaats zal vinden, is volgens de bestuursvoorzitter een kwestie van timing en hangt af van de situatie op de financiële markten. Maar de definitieve beslissing ligt uiteindelijk bij de Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Het optimisme van Zalm over een succesvolle beursgang wordt niet door iedereen gedeeld. Volgens het NRC Handelsblad zou privatisering van ABN Amro momenteel miljarden kunnen kosten. Op basis van berekeningen van financieel analisten concludeert de krant dat de opbrengst van de beursgang op dit moment maximaal 13 miljard euro is. Ter vergelijking: de Nederlands staat heeft de afgelopen vijf jaar 32 miljard euro geïnvesteerd in de bank.

Kritiek op de 'echte bankier' Zalm

De aankondiging van de aankomende beursgang komt kort nadat Zalm de wens uitsprak graag bij de bank te willen blijven. In juni vertelde hij aan persbureau Bloomberg zich na  4,5 jaar ‘een echte bankier’ te voelen en hoopt op een tweede termijn na 2014. Zalm is sinds december 2008 bestuursvoorzitter van ABN Amro, nadat de bank van de ondergang gered moest worden met behulp van 16,8 miljard euro staatssteun.

Zalms zelfverklaarde status van 'echte bankier' is twijfelachtig. De voormalige minister van Financiën leerde het bankiersvak bij DSB Bank. Toen de bank van Dirk Scheringa in 2009 in opspraak raakte vanwege de dubieuze wijze waarop leningen verstrekt werden, kwam ook Zalm, als voormalig financieel directeur van de bank, onder vuur te liggen.

Zalms zelfverklaarde status van 'echte bankier' is twijfelachtig

Zijn deskundigheid als voorzitter van ABN Amro werd ook onder de loep genomen. Wouter Bos gaf opdracht tot een drietal onderzoeken naar de rol van Zalm in de financiele wanpraktijken van DSB. Bij negatief oordeel zou Zalm mogelijk moeten vertrekken bij ABN Amro. De conclusies van de toezichthouders AFM en DNB lieten geen eenduidig beeld zien. Volgens de AFM had Zalm te weinig gedaan om de problemen bij DSB op te lossen, volgens DNB  viel de bestuursvoorzitter niets te verwijten. Hij zou naar behoren hebben gefunctioneerd als financieel directeur.

Naar aanleiding van een derde rapport kwamen de conclusies van het AFM onderzoek echter ter discussie te staan. Volgens de Commissie-Scheltema zou de toezichthouders documenten verkeerd geïnterpreteerd hebben, onzorgvuldig zijn geweest en ondeugdelijke conclusies hebben getrokken.  Als gevolg loopt de AFM reputatieschade op en lijkt de commotie rondom de geschiktheid van Zalm als ABN-voorzitter voorbij.

De bankier die weggestuurd had moeten worden 

Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat Zalm in 2010 wel degelijk weggestuurd had moeten worden. Tijdens zijn functie als financieel directeur, werden de problemen bij DSB alleen maar erger. Dit bleek uit het curatorenrapport over het faillissement van de bank. Toch had dit rapport geen verdere gevolgen voor de bank, een nieuwe golf van kritiek op Zalm bleef uit.

Of er met de privatisering ook einde komt aan het bestuursvoorzitterschap van Zalm is nog niet bekend. Dijsselbloem zal naar verwachting na de zomer duidelijkheid geven over de toekomst van ABN Amro.