Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Accountant Value8 was al eerder betrokken bij boekhoudschandaal

4 Connecties

Relaties

Mazars

Personen

Peter Paul de Vries

Organisaties

Value8

Werkvelden

Accountancy
27 Bijdragen

De accountant van Value8 is enkele jaren geleden betrokken geweest bij een boekhoudschandaal rond beursfonds AND. De Vereniging van Effectenbezitters, die hem destijds omschreef als een ‘slapende accountant,’ hekelt zijn handelwijze nu impliciet opnieuw in de kwestie rond de in opspraak geraakte investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries.

Joeri Galas, controlerend accountant van het in opspraak geraakte investeringsfonds Value8, blijkt enkele jaren geleden persoonlijk betrokken te zijn geweest bij een ander boekhoudschandaal. Accountantskantoor Mazars, waarvan Galas partner is, kreeg destijds harde kritiek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een zaak rond de Rotterdamse kaartenmaker AND Publishers, net als Value8 een piepklein beursfonds. ‘Digitale kaartenmaker AND heeft afgelopen jaren geen euro echte winst gemaakt, schreef de VEB in 2011, ‘maar wist beleggers wel 11 miljoen euro aan opbrengsten te presenteren en mooie vooruitzichten. Het geheim? Een creatieve boekhouder en een slapende accountant.’ Die ‘slapende accountant,’ zo blijkt uit de jaarrekeningen van AND, was dezelfde Joeri Galas die nu bij Value8 de boeken controleert.

AND wist ieder jaar een ‘activeringstrucje’ uit te voeren

Waar ging het om in de AND-zaak? De kaartenmaker wist ieder jaar een ‘activeringstrucje’ uit te voeren. Het bedrijf voerde de winst kunstmatig op door ontwikkelingskosten van een database als activa op de balans te zetten waardoor de winst jarenlang werd opgepoetst. De toestanden rond het bedrijf leidden uiteindelijk tot een boekhoudschandaal, en AND werd in 2011 gedwongen het hele bedrag – 10,9 miljoen euro — af te boeken. De accountant die voor dit alles verantwoordelijk was: Joeri Galas van Mazars. Dezelfde accountant die jaar na jaar een goedkeurende verklaring gaf aan de jaarrekeningen van Value8 en talrijke deelnemingen van Value8. Dezelfde accountant die in het jaarverslag van Value8-deelneming Source Group zijn zorgen uitte over de levensvatbaarheid van de organisatie, maar hier in het jaarverslag van Value8 met geen woord over repte.

Afgelopen maandag maakte FTM bekend dat de herbenoeming van Galas niet als agendapunt is opgenomen voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Zijn benoeming staat ook niet op de agenda van de BAVA, die dezelfde middag nog door Value8 werd aangekondigd. Donderdag liet president-commissaris Peter van der Lugt aan De Telegraaf weten dat Galas aanblijft: 'Wij blijven bij onze huidige accountant’. Deze herbenoeming is in strijd met de corporate-governancecode van Value8, die stelt dat de aandeelhouder over het al dan niet aanblijven van de accountant beslist.

Vorige week hekelde hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer in Het Financieele Dagblad in een column met de titel ‘Waardering van gebakken lucht’ de wijze waarop waarderingen door Value8 worden verantwoord. Pheijffer riep Peter Paul de Vries op om openheid van zaken te geven.

‘Mazars en haar betrokken accountant hebben bij de controle van de jaarrekening van Value8 gehandeld in overeenstemming met de regelgeving ten aanzien van controles en verslaggeving,’ laat Mazars desgevraagd weten. ‘Verantwoording over de jaarrekening zal in de op 15 juni te houden AvA worden afgelegd door de Raad van Bestuur en de RvC van Value8 waarbij de accountant aanwezig zal zijn. Wij kunnen geen uitspraken doen over specifieke zaken van onze individuele klanten.’

VEB wil duidelijkheid

Het is een standpunt dat de VEB vermoedelijk niet zal omarmen, gezien het persbericht dat de belangenvereniging woensdag naar buiten bracht. De VEB wil dat Value8-ceo Peter Paul de Vries nog vóór de aandeelhoudersvergadering van Value8 naar buiten komt met duidelijke informatie over de tal van vragen die er de laatste weken over de boekhoudmethoden van Value8 zijn gerezen. De ‘VEB betreurt dat aandeelhouders van Value8 passende antwoorden nog steeds moeten ontberen,’ aldus het bericht.

De VEB betreurt dat aandeelhouders van Value8 passende antwoorden nog steeds moeten ontberen

Aanleiding voor alle tumult is de reeks van artikelen van analist Roel Gooskens op Follow the Money. Gooskens bestudeerde de laatste drie jaarverslagen van Value8 en kwam tot schrikbarende conclusies. Volgens Gooskens deugt er niets van de wijze waarop Value8 zijn deelnemingen waardeert, bevat het bedrijf amper waarde en worden beleggers misleid. ‘De waardering van de deelnemingen is bij Value8 ontegenzeggelijk één van de belangrijkste aspecten in de balans en ook de pijler waar het business model van deze jonge investeringsmaatschappij op rust,’ stelt ook de VEB in het persbericht. ‘Transparantie daarover is een plicht waar geen enkele beursgenoteerde onderneming onderuit komt.’ Tegenover De Telegraaf lichtte Paul Koster, de huidige directeur van de VEB, dat als volgt toe: ‘Wij zijn het eens met het feit dat er onvoldoende inzicht geboden wordt op de waardering van Value8 en willen openheid.’

‘Schimmig’ en ‘bizar’

Het is niet de eerste keer dat de VEB Value8 op de korrel neemt. Peter Paul de Vries begon zijn ondernemingsavontuur met Value8 in 2008, en een jaar later had hij het al aan de stok met de club waarvan hij elf jaar directeur was geweest. De oud-collega’s omschreven sommige transacties van De Vries als ‘schimmig’ en ‘bizar’ en waren over het algemeen ontevreden over de kwaliteit van de informatieverstrekking van het bedrijf.

De VEB wil dat Peter Paul de Vries nog vóór de aandeelhoudersvergadering met duidelijke informatie komt

De VEB hekelde destijds met name de verwerving van een belang in SutureAid. Dit bedrijf, dat een gepatenteerd hechtpincet voor chirurgen op de markt bracht, was mede door De Vries’ broer Luc opgericht, waardoor belangenverstrengeling op de loer lag. De Vries had daarnaast een persoonlijk belang in het bedrijf. Op fora op internet werd het een ‘vestzak-broekzak-transactie’ genoemd. Het bedrijf van zijn broer werd in 2013 opgeheven zonder dat Value8 er ook maar een snipper informatie over naar buiten bracht.