Accountants aansprakelijk voor opsporen fraude?

5 Connecties
0 Bijdragen

De toekomstige winstgevendheid van de 'Big Four' accountants staat mogelijk weer onder druk. De uitkomst van enkele rechtszaken in New York zullen bepalend zijn.

kan een accountant aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontdekken van fraude in een bedrijf? Die kwestie speelt onder meer in twee zeer in het oog springende Amerikaanse rechtszaken die in Nederland nog niet tot enige ophef hebben geleid.
Het hoogste rechtscollege van de staat New York, het Court of Appeals, behandelde maandag twee zaken over de aansprakelijkheid van accountants. Mega-claims van aandeelhouders liggen in het verschiet.
 
Fraude
In een van de zaken ligt Big Four-lid PricewaterhouseCoopers onder vuur. PwC was controlerend accountant van de Amerikaanse verzekeraar AIG, dat een hoofdrol speelde in het ontstaan van de kredietcrisis. In de AIG-zaak zijn het de beleggers die de huisaccountant PwC verantwoordelijk achten voor het onder andere niet opmerken van 'gigantische' spooktransacties met een herverzekeraar. De fraude is aangetoond. Wat niet vast is komen te staan of PwC enige blaam treft. Het accountantskantoor vindt in elk geval van niet. In eerste instantie werd de zaak geseponeerd. Omdat volgens PwC de eisende partij als aandeelhouder zelf schuld had. Daar ligt in deze kwestie de kern van de zaak. Waar de rechters in New York over gaan beslissen is of aandeelhouders, als eigenaren van een bedrijf, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor fraude binnen het bedrijf. Want als dat zo is, dan kunnen ze dus de controlerende accountant niet aansprakelijk houden. 
 
Vrijkaart 
The Financial Times publiceerde maandag over de zaak. Volgens advocaat Stuart Grant van het kantoor Grant & Eisenhofer, die PwC het vuur aan de schenen legt, gaat de zaak 'enorme gevolgen' hebben voor accountancy-wereld. Grant treedt op namens een pensioenfonds uit Louisiana. Hij meent dat zijn cliënten juist door de accountant voor dit soort rampen gevrijwaard moeten worden. Waarom anders een controlerend accountant inhuren?
Grant: 'Waar accountants om vragen is een 'kaart om uit het gevang te komen' die ze elke keer op tafel kunnen gooien wanneer hun klant - de aandeelhouder - ze aansprakelijk stelt voor het onopgemerkt laten van een fraude van een manager'.
 
De uitspraak is alleen bindend in de staat New York, maar gezien het feit dat daar ook de meeste accountantskantoren in de Verenigde Staten zijn gevestigd, zal een negatief vonnis inderdaad zeer grote implicaties kunnen hebben. 
De zaak wordt in de Verenigde Staten op de voet gevolgd door de verschillende beroepsorganisaties. The American Institute of Certified Public Accountants en het Center for Audit Quality ondersteunen de argumenten van de accountantskantoren. 
 
De Nederlandse beroepsorganisatie Nivra laat bij monde van woordvoerder Marc Scweppe weten de zaak 'geen hot issue' te vinden. 'We weten wat er speelt, maar het houdt de gemoederen hier nog niet echt bezig. We blijven de zaak natuurlijk wel volgen, want wat in Amerika gebeurt, zal uiteindelijk ook hier langskomen'. 
Schweppe vermoedt wel dat de grote kantoren, met name PwC, zich met de zaak bezighouden. 
 
PwC weigerde eerder commentaar te geven aan the Financial Times. In Nederland was de woordvoerder van PwC niet bereikbaar.