De macht van de zorgverzekeraars

Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe aanbieders om te laten zien dat het beter kon en vrijheid voor de patiënt om zelf een zorgverlener te kiezen. Lees meer

Die vrijheid staat ter discussie. De zorgverzekeraars, als beheerders van de premiegelden, willen meer macht om te bepalen waar het aan uitgegeven mag worden en meer invloed om zorgverleners te sturen middels contractafspraken.

Artikel 13 van de Zorverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat verzekeraars ook een vergoeding (van in de praktijk zo'n 80 procent van de prijs) moeten betalen wanneer een patiënt kiest voor een zorgverlener zonder contract. Daar wilden de verzekeraars graag van af. Minister Edith Schippers loodste vorig jaar een wetsvoorstel door de Kamer dat artikel 13 zo wijzigt dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om die vergoeding te betalen. Daarmee kon de verzekeraar in feite bepalen welke zorgverleners economisch bestaansrecht houden en welke niet - en zou het een stuk makkelijker worden om in contracten vast te leggen hoe zorg precies verleend moet worden. Zorgverleners uit allerlei branches maakten zich zorgen over deze toename van macht van de verzekeraar en verzetten zich het afgelopen jaar heftig tegen de wetswijziging en zorgde in de Kamer bijna voor een kabinetscrisis en sneuvelde uiteindelijk in de senaat. Follow the Money publiceerde talrijke artikelen over dit proces. We laten het  daar niet bij zitten.

Follow the Money volgt de ontwikkelingen rond zorgverzekeraars op de voet en investeert in diepgaand onderzoek. Hieronder de resultaten van onze inspanningen.

43 Artikelen

Achmea houdt beloningen onder de pet, omdat het (nog even) kan

3 Connecties

Relaties

zorgverzekeraar

Organisaties

Achmea

Werkvelden

Zorg

Het salaris van Achmea's zorgbestuurders over 2012 blijft onbekend. Omdat het kan! Een zoektocht naar Achmea's met de mond beleden transparantie loopt dood op regels die even niet gelden dit jaar.

Achmea publiceert voor het eerst en als enige zorgverzekeraar de beloning van haar zorgbestuurders niet; noch in het financiële jaarverslag, noch via het ministerie van VWS. Dat meldde NRC afgelopen week.
Het kwam de krant op een verontwaardigde reactie van Achmea te staan. De grootste zorgverzekeraar van Nederland predikt openheid en transparantie en meldt op de eigen website dat de salarissen van zorgbestuurders gewoon gepubliceerd worden, zoals wettelijk verplicht. Maar ook als Follow the Money de speurtocht inzet naar het salaris van Achmea's hoofd Divisie Zorg en Gezondheid Roelof Konterman - in 2011 met een totaal salaris van 512.962 euro de best betaalde zorgbestuurder - blijkt dat dit nergens te achterhalen is en dat Achmea het ook bij monde van haar woordvoerders niet bekend wil maken.
Was openbaarmaking van topsalarissen dan niet verplicht? Ja. Maar in 2012 nu net even niet, zo blijkt uit navraag van Follow the Money bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De wet die instanties draaiend op publieke gelden verplicht topinkomens bekend te maken -  Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) -  is per 1 januari 2013 ingetrokken om plaats te maken voor de Wet Normering Topinkomens (WNT).  Vanwege een wetstechnisch foutje is geen van beide van toepassing op het verslagjaar 2012.
Minister Plasterk besloot in februari om die fout ook niet te repareren. Een woordvoerder van het ministerie: 'Dat betekent dat Achmea over 2012 niets hoeft te rapporteren over de beloning van bestuur en topfunctionarissen. Ook niet in het financieel jaarverslag.'
'Zeer transparant' 
Dat wist de verzekeraar zelf natuurlijk ook al, want normaal gesproken is het dus wel degelijk verplicht om de salarissen van zorgbestuurders en grootverdieners van publieke gelden, ook in het financiële jaarverslag, bekend te maken op ten minste functieniveau en vanaf dit jaar ook op naam. Tegenover Follow the Money zegt Achmea hierover de salarissen van Konterman en collega's via de overheid bekend te maken.
Geconfronteerd met het feit dat de overheid die niet wil hebben dit jaar en zelfs de meldtool daarvoor uitgeschakeld heeft, volgt een wollig commentaar: "Deze (WOPT-)lijst is voor 2012 nog niet bekendgemaakt door de overheid, dus definitieve conclusies over het al dan niet bekend maken door Achmea zou daarmee voorbarig zijn."
Remuneratierapport
Voorts verwijst Achmea naar een remuneratierapport op de eigen site, dat 'zeer transparant' zou moeten zijn. Salarissen van CEO Willem van Duin (1,21 miljoen) en zijn collega's van het groepsbestuur (allen rond de 830.000 euro) van Achmea zijn er redelijk goed uit te halen, maar wie wil weten wat de bestuurders van de divisie Zorg en Gezondheid verdienen moet er eens goed voor gaat zitten. Het topkader van de zorgverzekeringstak kreeg in totaal een kleine 9 miljoen euro uitbetaald. Maar wie daar precies wel en niet onder vallen is niet helder en er valt niets uit op te maken over beloningen op individueel niveau.
En het salaris van Roelof Konterman en collega's? Dat zou op te maken moeten zijn uit de gepubliceerde salarisschalen in het rapport, maar die blijken bij navraag niet de volledige bezoldiging weer te geven. Variabele beloningen en pensioenbijdragen ontbreken en er valt zodoende geen zinnig woord over Konterman's beloning over 2012 te zeggen, behalve dat die minstens vijf nullen bevat.
Dan maar gewoon - nogmaals - rechtstreeks vragen aan Achmea wat Konterman nou verdiende, want op een andere manier valt dat dus onmogelijk te achterhalen. Wie het begrip transparantie zo fanatiek in woord belijdt, zal er toch ook wel de daad bij voegen? Achmea weigert echter wederom de beloning van Konterman bekend te maken. En verwijst nog even naar de wet- en regelgeving, waaraan men zich uiteraard keurig houdt.
De openheid van een grote marktpartij als Achmea over salarissen van publiek gefinancierde bestuurders gaat dus zover als de overheid haar wettelijk dwingt. De zorgverzekeraar zal de bezoldiging van haar zorgbestuurders over 2013 wel weer in het jaarverslag van de divisie Zorg en via de WNT-lijsten publiceren. Omdat het dan weer moet.