Acquisiteur plof-bv's in hoger beroep vrijgesproken

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een acquisiteur van (latere) plof-bv's vrijgesproken. De man was eerder veroordeeld tot een half jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij faillissementsfraude - een onderwerp waar Ivo Opstelten inmiddels een hogere prioriteit aan geeft.

In de strijd van minister Opstelten tegen faillissementsfraude leek in de zomer van 2012 een succesje geboekt te zijn met de veroordeling van de BV-handelaar Jos Wagemans (1,5 jaar cel) en twee medeverdachten (half jaar cel - zie hier het verslag). Zover is het niet helemaal gekomen: een medeverdachte, Willem Tillema, is eind vorig jaar in hoger beroep vrijgesproken door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Tillema werd door het Openbaar Ministerie gezien als een van de “uitvoerders” van BV-handelaar Jos Wagemans. Wagemans had volgens de FIOD in de voorgaande jaren 244 BV’s opgekocht voor vaak het symbolische bedrag van 1 euro. Onderhands moesten de bijna failliete eigenaren bedragen tussen de 10 en 25 duizend euro bijbetalen om van hun ‘hoofdpijn’-bedrijf af te komen. Vervolgens kwamen er nieuwe bestuurders, veranderde de bedrijfsnaam, verhuisde het bedrijf naar Duitsland, kregen de bedrijfsauto’s een nieuwe (bevriende) eigenaar en werd de inboedel te gelde gemaakt. Waarna de opbrengsten en het overige saldo van de zakelijke rekeningen weggesluisd werden naar gelieerde bedrijven en privérekeningen van Wagemans. Het eindresultaat: ten tijde van het onvermijdelijke faillissement was de waarde van de boedel nihil. Schuldeiser en curatoren hadden het nakijken, omdat ook de boekhouding stelselmatig zoek was. Dit blijkt uit de talloze curatorenverslagen waar opvallend vaak aan cijfers met betrekking tot de omzet, aantal personeelsleden en het eigen vermogen niet gespecificeerd konden worden.

‘Geen feitelijke leiding’

Willem Tillema werd op 23 juli 2012 in de rechtbank Almelo veroordeeld tot een celstraf van een half jaar vanwege zijn aandeel in de BV-fraudecarrousel. Hem werd ten laste gelegd dat hij tussen 2009 en 2011 bij de Carming Groep BV (voorheen Coppejans & Partners Financiële Planning & Hypotheekadvisering BV/Coppejans Groep BV) meerdere geldbedragen – variërend van 5000 tot 140 duizend euro – vanuit de overgenomen BV overmaakt naar onder meer een bankrekening van Wagemans. Daarnaast werden er vorderingen kwijtgescholden en werd een verzekeringsportefeuille ter waarde van 100 duizend euro om niet van de hand gedaan. Tillema had bovendien niet voldaan aan de bewaarplicht van de administratie. Het Hof bevestigt in het arrest van 16 december 2013 enkele feiten. ‘Vast staat dat in de ten laste gelegde periode bedrieglijke bankbreuk is gepleegd door in het (zicht van het) faillissement van Carming Groep BV en/of Coppejans Pensioen BV goederen/geld aan de boedel te onttrekken en/of niet te voldoen aan de administratieplicht. Voorts staat vast dat de verdachte een bemiddelende rol heeft gespeeld bij de overname van de betrokken B.V.’s. ’ Echter, zo oordeelt het Hof, is het ‘niet wettelijk en overtuigend’ bewezen dat Tillema feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen. Hij heeft volgens het Hof weliswaar als tussenpersoon opgetreden bij de overname van Carming, maar het is niet gebleken dat hij daadwerkelijke zeggenschap had binnen de BV.

Het offensief van Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft zijn offensief tegen faillissementsfraude niet opgegeven. Zo stuurde de minister eind februari een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin hij de curatoren wil verplichten om mogelijke onregelmatigheden bij een faillissement – denk aan bijvoorbeeld ‘zoekgeraakte’ boekhoudingen – te melden bij de rechter-commissaris. Deze uitbreiding van het takenpakket van curatoren – dat op weerstand stuit in de beroepsgroep - maakt onderdeel uit van het in november 2012 ingezette traject om de faillissementswet te herijken. Hoogleraar faillissementsfraude Tineke Hilverda gaf twee jaar geleden aan dat er in 2011 bij drieduizend faillissementen – een kwart tot een derde van alle faillissementen – fraude werd geconstateerd door de curator. De (strafrechtelijke) pakkans is bovendien slechts 2 procent, terwijl de economische schade volgens justitie zo’n 1,7 miljard euro op jaarbasis bedraagt.

Willem Tillema was via zijn advocaat vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.