AD-chef geeft advies aan Delta Lloyd

Kan je als journalist advies geven aan een bedrijf waarover je ook schrijft? Volgens Sandra Phlippen is dat geen probleem. De Chef Economie van het Algemeen Dagblad vervult een adviesfunctie bij verzekeraar Delta Lloyd.

Nevenfuncties van publieke figuren roepen vaak vragen op. Een bijbaan is niet per definitie onzuiver, maar kent wel risico’s, ook als het gaat om onbetaalde functies. Zeker bij een journalist, waar de geloofwaardigheid staat of valt met zijn of haar onafhankelijkheid, liggen nevenfuncties gevoelig.

Een journalist met een opmerkelijke nevenfunctie is Sandra Phlippen, chef economie van het Algemeen Dagblad (AD). Op haar eigen LinkedIn-profiel vermeldt ze lid te zijn van de Raad van Advies bij Delta Lloyd. Kan je wel een dergelijke functie bekleden bij een bedrijf waarover je schrijft als journalist bij een van de grootste kranten van Nederland? De verzekeraar is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws vanwege een onstuimige overname door Nationale-Nederlanden — een zaak die ook de economiepagina’s haalt.

Stakeholder-dialogen

Opmerkelijk is bovendien dat er niet eens zoiets bestaat als een raad van advies bij Delta Lloyd, zo leert navraag bij de verzekeraar. ‘Stakeholder-dialogen’ noemt woordvoerder Maurice Piek de sessies, waarbij mensen ‘uit alle geledingen van de samenleving’ worden uitgenodigd om iets over de verzekeraar te zeggen. Piek laat weten dat deze dialogen sinds vorig jaar zomer ‘on hold’ staan. Waarom Phlippen op Linkedin melding maakt van een raad van advies of advisory board, weet hij niet.

Opmerkelijk is dat er niet zoiets bestaat als een raad van advies bij Delta Lloyd

Hoe zit het precies? Klopt Phlippen een toch al ongebruikelijke nevenfunctie op? Volgens de journaliste, die sinds september chef economie is bij het AD, is er weinig aan de hand met haar onbetaalde nevenfunctie. Vier jaar geleden kwam ze wel degelijk in de raad van advies: ‘Ik weet nog dat ik ervoor gevraagd werd dat ik dacht: “wow, kicken man, ik kom in de Delta Lloyd adviesraad!”.’ Volgens haar zijn de naam en opzet later veranderd, maar heeft ze dat niet op haar LinkedIn-profiel aangepast. Het was vooral ‘out of the box nadenken met mensen uit de Raad van Bestuur over heel brede vraagstukken’.

Phlippen was toen nog hoofdredacteur van ESB, het vakblad voor economen dat onderdeel uitmaakt van de FD Mediagroep. Dat nevenfuncties zoals deze toch echt gevaren met zich meebrengen, wordt duidelijk als ze wijst op de brede gespreksonderwerpen: ‘Na een paar bijeenkomsten heb ik zelfs getwijfeld of ze eigenlijk niet gewoon journalisten uitnodigen om ons gunstig over de verzekeringsbranche te laten schrijven. Het ging namelijk nooit over het bedrijf.'

Netwerk

Phlippen is na de omvorming van de adviesraad deel uit blijven maken van de breder opgezette stakeholder-dialogen, ondanks dat anderen eruit stapten of niet meer welkom waren. ‘Voor mij was het eigenlijk wel verrassend dat ik daar nog steeds bij was, want verder was iedereen eruit geknikkerd.’ Zelf kreeg ze te horen dat ze ‘goede input’ had en daarom mocht blijven.

Waarom ze besloot zelf te blijven? ‘Voor mij was het heel zinvol omdat ik hoorde welke maatschappelijke issues er speelden op een plek waar ik nooit kwam en wat verschillende visies van al die stakeholders op die thema’s waren.’

Phlippen is dus gebleven omdat ze informatie krijgt waar ze iets mee kan. Volgens haar is haar uitgebreide netwerk in de wereld van economen handig, omdat ze altijd snel de juiste persoon kan spreken over een onderwerp — economen die niet altijd in de media verschijnen. Maar in zo’n netwerk is het niet alleen halen, een vertrouwde relatie kan ook de andere kant op werken, zo ondervond Phlippen met haar overstap naar het AD. ‘Er waren toen bijna veertig mensen, ook uit de wetenschap, die wel een column wilden. Die hebben ze niet gekregen. Ik maak een afweging wat in het belang is van de lezers van de krant. Maar natuurlijk, mensen benaderen mij ook daarvoor.

In zo’n netwerk is het niet alleen halen, het kan ook de andere kant op werken

‘Onlangs vroeg een lezer zich in een reactie onder een stuk af of ik wel bepaalde uitspraken kon doen vanwege mijn betrekking met Delta Lloyd. Dat was voor het eerst dat ik het mij realiseerde. Ik kan me wel voorstellen dat iemand zich afvraagt of dat wel kan.’ Toch is dat geen reden om af te zien van haar adviesfunctie bij Delta Lloyd. ‘Ik weet van mijzelf dat ik naar eer en geweten handel. Ik kan het ook goed verdedigen, want ik kan totaal transparant zijn over wat daar gebeurt.’