Advocaat Cyrte hielp bij opstellen dubieuze verklaringen Cyrte en Delta Lloyd

Advocaat Egbert Vroom van Stibbe speelt een belangrijke rol als raadgever van Delta Lloyd en Cyrte over verklaringen overname TMG.

Egbert Vroom van advocatenkantoor Stibbe is tot over zijn oren betrokken bij de strijd tussen investeerder Marcel Boekhoorn en Cyrte-directeur Frank Botman. Vorige week bleek dat de uitspraken die Botman bij zijn twee getuigenverhoren deed, haaks staan op de inhoud van het geheime rapport ‘Samenvatting & Update Tommie’ waarop Follow The Money (FTM) zijn hand wist te leggen. Daaruit bleek dat het door Cyrte gemanagede fonds Dasym Investments II (Dasym) het voornemen koesterde om een openbaar bod op TMG uit te brengen. Vroom speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van de verklaringen van Botman en ook Delta Lloyd-directeur Alex Otto en Cyrte-analist Mark Oud, zo blijkt uit de eerdere getuigenverhoren die in januari en april van dit jaar plaatsvonden. Ook was Stibbe betrokken bij het opstellen van de ‘restated shareholders agreement’ van de vennootschap Dasym. Dit document beschrijft volgens Boekhoorn advocaten Paul Olden en Joost Italianer eveneens in detail de plannen van een overname van TMG, zo lieten de advocaten vorige week woensdag bij getuigenverhoren voor de Amsterdamse rechtbank weten. Vroom stelde toen na afloop van het getuigenverhoor dat Olden een ‘valse en onjuiste suggestie [had] gemaakt’ door in verband met de overeenkomst te spreken van Cyrte’s plannen voor een openbaar bod op TMG. Vanmiddag was Vroom milder van toon. Het plan voor een overname zoals Olden dat in het door Stibbe opgestelde plan heeft ontwaard, was weliswaar ‘mogelijk, maar niet uitsluitend’.  
 
Regisseur Vroom 
De verregaande betrokkenheid van Stibbe bij de verklaringen van Botman, Otto en Oud staat vast. Cyrtebaas Frank Botman had een dag voor zijn verhoor op 14 januari van dit jaar ‘in overleg’ met zijn advocaat Egbert Vroom van advocatenkantoor Stibbe een verklaring opgesteld die hij de Amsterdamse rechtbank overlegde. Hij had daartoe ‘aan de hand van de dagvaarding’ van Boekhoorn, zijn agenda en zijn emails de gang van zaken gereconstrueerd en samen met Cyrte’s media-analist Mark Oud op schrift gesteld. Vroom had uiteindelijk zijn verklaring ‘opgeschreven’ waarna hij Botman die had ondertekend. Bij het verhoor dat volgde bleek dat Botman opvallend veel hiaten in zijn geheugen had. Op vele vragen van de advocaten van Boekhoorn antwoordde hij: ‘dat kan ik mij niet meer herinneren’. Botman begon destijds zijn verhoor met de verklaring dat hij om 13.20 uur door zijn chauffeur bij het kantoor van Stibbe was afgezet. Hij moest die bewering gelijk inslikken toen de advocaten van Boekhoorn hem voorhielden dat hij al om 12.15 uur bij het kantoor van Stibbe was gesignaleerd.   
 
Geheugenverlies 
Het haperende geheugen van Botman zou die dag de rode draad van het verhoor blijven. Zo kon Botman zich bijvoorbeeld niet herinneren of hij begin 2008 wist of het moederbedrijf van Cyrte - Delta Lloyd (Aviva) - eind 2007 een belang had genomen in TMG. Dit ondanks het feit dat Cyrte zelf in 2007 en 2008 een belang van 10 procent in het uitgeefconcern had genomen. Hij kon zich ook niet herinneren dat hij tegen Boekhoorn gezegd zou hebben dat zijn investering van 58 miljoen euro in TMG een signaal zou geven waarmee de directie van TMG ‘onder druk’ kon worden gezet, zoals Boekhoorn in zijn verklaring voor de rechtbank had beweerd. Wel kon hij zich opmerkelijk genoeg herinneren dat hij met Navitas (de investeringsmaatschappij van textielmagnaat Jan Zeeman red.), Boekhoorn én Delta Lloyd had gesproken of zij ‘als er zou kunnen worden gedelist (van de beurs afhalen red.)’ in een nieuwe vorm mee zouden willen doen als aandeelhouders. Er zou volgens Botman ‘in dat verband’ ook zijn ‘gefilosofeerd over een openbaar bod op TMG. 
 
Openbaar bod op TMG
Essentieel in deze kwestie is het voornemen van Cyrte om een openbaar bod te doen op TMG. Botman houdt bij hoog en laag vol dat die plannen nooit het stadium van ‘filosoferen’ zijn ontstegen. Bij zijn tweede getuigenverhoor op 8 april jongstleden verklaarde de directeur van Cyrte dat ‘Cyrte ook na maart 2008 geen voornemen [heeft] gehad om een openbaar bod op TMG te doen of initiëren’  Botman ontkende voorts dat hij Boekhoorn ooit had beloofd om zijn aandelenpakket in TMG tegen aanschafprijs terug zou nemen. Bij die vermeende belofte ligt de kern van het geschil tussen Boekhoorn en Botman. Boekhoorn stelt tientallen miljoenen euro schade te hebben geleden en wil die op Cyrte verhalen. 
 
In samenspraak met Vroom 
Ook media-analist Mark Oud van Cyrte had een dag voor zijn verhoor (op 14 januari, red.) zijn schriftelijke verklaring ‘op verzoek van Stibbe opgesteld’. Oud was er ‘enkele maanden mee bezig’ om zijn geheugen op te frissen en met de specifieke informatie voor de dag te komen die hij in zijn verklaring kon opnemen. Oud: ‘Ik wil benadrukken dat het mijn verklaring is op basis van mijn data en herinneringen, maar de definitieve opzet ervan is in samenspraak met mr. Vroom tot stand gekomen’. 
Oud verklaarde dat Cyrte’s visie op TMG er een was van de ‘lange termijn’. Lang betekende volgens Oud behoorlijk lang. ‘Het is niet in jaren uit te drukken wat ik met de verwachting op lange termijn van Cyrte ten aanzien van TMG bedoel. Wij kijken echt over hele cycles in de economie en werken niet met een tijdshorizon’. ‘De zaak (Boekhoorn vs Botman red.) leeft erg bij ons kantoor’, voegde Oud er aan toe.   
 
Binnen 12 maanden 
Uit het geheime document ‘Samenvatting & Update Tommie’ blijkt echter dat er van een zeer duidelijke tijdshorizon sprake was en dat het voornemen bestond om TMG, codenaam Tommie, van de beurs te halen. In het stuk wordt kristalhelder de ‘opportunity’ voor Dasym beschreven:  ‘Public-to-private (de-listing) binnen 12 maanden, in nauwe samenwerking met de grootaandeelhouder (de familie Van Puijenbroek red.) en het management van Tommie, onder leiding van Cyrte. De beursnotering wordt als belemmerend en niet functioneel beschouwd’.
 
‘Klopt helemaal’ 
Ook Alex Otto kwam voor zijn getuigenverhoor in januari met een schriftelijke verklaring aanzetten. En ook Otto had deze ‘op verzoek van mr. Vroom’ opgesteld. Otto sprak enkele malen met Vroom over de kwestie die tussen Boekhoorn en Botman was gerezen. Bij de laatste ontmoeting gaf Otto Vroom een document waarin hij zijn ‘gedachten’ over het geschil had verwoord. ‘Aan de hand van onze besprekingen en dit document, heeft Stibbe de zojuist aan u overhandigde verklaring opgesteld’, sprak Otto tegen de rechter. ‘Tot gisteravond zijn we daarmee bezig geweest', verduidelijkte de Delta Lloyd-directeur. ‘Ik heb de door Stibbe opgestelde verklaring bekeken en daar ook nog verduidelijking op gegeven. Zoals het er nu staat klopt het helemaal’.   
 
Beleggingsstijl 
In zijn verklaring gaf Otto aan dat op elk fonds dat door Cyrte wordt bestuurd, toezicht wordt geleverd door een ‘investor committee’ (IC). Deze IC’s worden volgens Otto ten minste vier keer per jaar op de hoogte gesteld van ‘alle transacties’ die het fonds verricht. Otto roemde daarbij de ‘professionele houding’ van Botman en zijn kwalitatief sterke rapportages die zich kenmerken door de gedetailleerdheid die ‘in de markt ongebruikelijk is’.   Toen Otto zijn verklaring deed wist Boekhoorn nog niet van het bestaan van Dasym. Bij het getuigenverhoor vorige week woensdag kwam voor het eerst de naam van deze door Cyrte gemanagede vennootschap naar boven. Uit het geheime document ‘Samenvatting & Update Tommie’ blijkt dat Dasym was opgericht met als voornaamste doel om een openbaar bod te doen op TMG. Vorige week onthulde FTM ook dat Otto deel uitmaakt van de investor committee van Dasym. 
Otto heeft voor de rechtbank meermalen verklaard niets van een voornemen tot een openbaar bod op TMG af te weten. Volgens Otto was het niet de ‘beleggingsstijl’ van Delta Lloyd en Cyrte om een bedrijf onder druk te zetten. Bij zijn getuigenverhoor op 8 april jongstleden verklaarde Otto over Cyrte’s voornemen van een openbaar bod op TMG: ‘Als er ook maar enigszins sprake zou zijn geweest van het uitbrengen van een dergelijk bod, [zou] ik daarvan op de hoogte zijn geweest. Dit is echter niet de manier waarop Cyrte of Delta Lloyd te werk gaat’.
 
Voornemen niet concreet 
Vroom wees er vorige week op dat het document ‘Samenvatting & Update Tommie’ afkomstig is van Peter Jan Rubingh/Fidessa. 'Dat is iemand anders dan Frank Botman of Cyrte'. Volgens Vroom bevatte het stuk van Rubingh 'geen plan'. 'Er staat dat een "public-to-private" een "opportunity" is, een mogelijkheid. Dat heeft niets te maken met een daadwerkelijk voornemen van Cyrte, of wie dan ook om TMG van de beurs te halen. Dat dat voornemen zou volgen uit dit stuk is lariekoek'. Vroom zei ook dat de inhoud van de 'Samenvatting & Update Tommie' op 'geen enkele manier aantoont dat de eerdere verklaringen van Botman, Otto en Hoek onjuist zijn'. Die verklaringen zijn en blijven juist’. Van een concreet voornemen om 'TMG over te nemen' is bij Cyrte eenvoudigweg nooit sprake geweest, aldus Vroom. Dit ondanks het feit dat de plannen voor een overname in meerdere geheime documenten wordt beschreven. Hij lichtte dat dinsdagmiddag nader toe. De advocaat meent dat er geen concreet voornemen was tot een openbaar bod omdat het dit zich niet heeft gematerialiseerd in een daadwerkelijk bod. ‘In die zin is er dus nooit sprake geweest van een concreet voornemen’.  Volgens Vroom is de vraag of er überhaupt een voornemen of plan was tot een openbaar bod op TMG ook niet ‘relevant’. En daarmee zijn de verklaringen van de getuigen ook ‘niet relevant’. Op vragen over zijn rol bij de voorbereiding van de getuigenverhoren wilde Vroom niet ingaan.
 
Afgelopen donderdag verzocht Egbert Vroom FTM nog om de kop van het FTM-artikel ‘Botman en Otto logen over openbaar bod op TMG’ van de site te verwijderen. FTM gaf daar geen gehoor aan. Vroom: ‘Ik laat aan Cyrte, Delta Lloyd en Botman over of dat gevolgen moet hebben’.