AFM: Accountants blijven falen

Accountants voeren hun wettelijke controletaken niet goed uit, zo blijkt uit een vandaag verschenen AFM rapport. Dijsselbloem kondigt maatregelen aan.

De grootste vier Nederlandse accountantskantoren worden hard aangepakt in een nieuw AFM rapport. De kwaliteit van de accountantscontrole is -nog steeds- onder de maat, zo constateert de AFM. De Grote Vier zijn tezamen goed voor 76 procent van de omzet op de accountantsmarkt. In 2010 deed de AFM ook al een onderzoek naar het werk van de Big Four. Toen moest ze ook al constateren dat 52 procent van de beoordeelde controles onvoldoende was. Ditmaal is dat 45 procent. 'Ik acht dat onacceptabel,' schrijft minister van financiën Jeroen Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer. In het vorige rapport noemde de AFM nog geen namen en rugnummers. Dat doet de toezichthouder ditmaal wel. Bij alle accountantskantoren is een hoog aandeel van de onderzochte dossiers onvoldoende gecontroleerd. KPMG spant echter de kroon, maar liefst 70 procent van de controles was niet correct uitgevoerd. Bovendien bleken accountants op bepaalde controlepunten nog vaker de fout in te gaan. De controle van immateriële activa (goodwill) was bijvoorbeeld in 75 procent van de gevallen niet afdoende. Ondanks deze conclusies zijn de accountantskantoren van mening dat de ‘eerder afgegeven controleverklaringen geen aanpassingen behoeven.’ De AFM zegt hier niet tegen te kunnen optreden, omdat er geen wet is waardoor de toezichthouder accountants kan dwingen herstelwerkzaamheden te ondernemen. ‘De AFM ervaart dit als een gemis,’ valt in het rapport te lezen. De accountants gaan het de komende tijd nog zwaar krijgen. De AFM gaat voortaan elk jaar de kwaliteit van accountantscontroles toetsen. En ook Dijsselbloem wil maatregelen nemen. 'Wat nu nodig is, is versterking van de wettelijke kwaliteitseisen en strenger optreden van de AFM,' schrijft Dijsselbloem in zijn brief. 'Alleen zo kunnen we de kwaliteit van accountants en de accountantsverklaring structureel verbeteren.'