Derivaten in het MKB

FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 Artikelen

AFM doet vervolgonderzoek en komt met een klaaglijn voor MKB'ers

5 Connecties
4 Bijdragen

Toezichthouder AFM gaat een vervolgonderzoek instellen naar gedragingen van banken bij de verkoop van rentederivaten en financiële diensten aan het MKB en komt met een klaaglijn

De Autoriteit Financiële Markten gaat een vervolgonderzoek doen naar de gedragingen van banken bij de verkoop van financiële diensten aan het midden- en kleinbedrijf. Dit melden bronnen bij Follow the Money. De AFM bevestigt het opstarten van een vervolgonderzoek dat zich niet alleen op rentederivaten zal richten, maar de dienstverlening aan het MKB in bredere zin als onderwerp zal hebben. De AFM zal daar woensdag meer over vertellen, wanneer de toezichthouder het onderzoeksrapport rentederivaten MKB publiceert. Dat rentederivaten in de semi-publieke sector een probleem vormden, is sinds het ontstaan van het schandaal rond woningcorporatie Vestia - aanvang 2012 - geen geheim meer. Dat die problemen ook in het MKB manifest zijn, was nog niet algemeen bekend. In het Verenigd Koninkrijk leidde de verkooppraktijken van banken al tot het zogenoemde 'rate swap scandal'.  

Klaaglijn voor MKB'ers

Het Financieele Dagblad maakte in september van het vorig jaar bekend dat de AFM een onderzoek in ging stellen naar de wijze waarop banken rentederivaten aan het MKB hebben verkocht. Na aanleiding van een omvangrijk artikel van Follow the Money in de Volkskrant stelde Kamerlid Kees Verhoeven (D66) in juli vragen aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, onder andere over de omvang van het probleem. Dijsselbloem antwoordde ontwijkend en zei het rapport van de AFM af te zullen wachten. Woensdag (morgen) zal de minister eindelijk zijn zegje kunnen doen en kunnen vertellen in hoeverre het toch al getroebleerde MKB last heeft van bancaire financiële innovaties als rentederivaten. Volgens oud-bankier Folkert Fennema (Friesland Bank) zijn de problemen rond de rentederivaten een 'rommelende vulkaan' waarvan het alleen de vraag is wanneer deze gaat uitbarsten. Toezichthouder AFM heeft tot op heden nog niets kunnen zeggen over de omvang van het probleem met de rentederivaten in het MKB. De AFM heeft vooruitlopend op het nieuwe onderzoek alvast een emailadres/klaaglijn (mkb@afm.nl) geopend waarop ondernemers hun zegje kunnen doen over banken die hen rentederivaten hebben geleverd of andere financiële diensten waarmee ze zwaar in hun maag zitten.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Eric Smit
Eric Smit
Mede-oprichter van FTM. Als voormalig professioneel squasher gewend om klappen te incasseren en uit te delen.
Gevolgd door 5449 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren