AFM in hoger beroep in tuchtuitspraak tegen DSB-accountant

1 Connectie

Organisaties

DSB Bank
0 Bijdragen

Volgens toezichthouder AFM is de accountantskamer nog niet ver genoeg gegaan in het tuchtigen van DSB-accountant Ernst & Young.

Toezichthouder AFM wil meer. Hoewel de AFM eind november door de Accountantskamer deels in het gelijk werd gesteld in zijn klacht tegen DSB-accountant Ernst & Young en deze werd berispt, gaat de uitspraak volgens de toezichthouder nog niet ver genoeg.

 
De AFM kreeg gelijk op het punt dat de controle van de post kredieten, met een omvang van 6,8 miljard euro (86 procent van het balanstotaal) veruit de belangrijkste balanspost van DSB, door Ernst & Young onvoldoende was gebleken. Op een aantal andere punten meende de tuchtrechter echter dat de klacht van de AFM ongegrond was. Die klachten hadden vooral betrekking op de relatie tussen DSB Bank en DSB Beheer, de vennootschap waarin Dirk Scheringa zijn prijzige speeltjes (voetbalclub AZ, zijn kunstcollectie) onder had gebracht. Het Financieele Dagblad schrijft dat de AFM in zijn klacht tot de conclusie was gekomen dat Ernst & Young de schimmige financiele verhouding tussen de bank en DSB Beheer onvoldoende gecontroleerd heeft. De tuchtrechter kwam dus tot een ander oordeel. 
 
Op het punt van de controle van de betalingen aan DSB Beheer speelde de huidige baas van ABN Amro, Gerrit Zalm, ook een dubieuze rol, zo wees het rapport van de curatoren vorig jaar uit. FTM bestudeerde het omvangrijke rapport en kwam met een voor Zalm vernietigende conclusie. Zalm accordeerde als topman onder meer betalingen terwijl DSB zich al lang in ernstige problemen bevond. Mede om die reden meende de AFM in 2010 dat Zalm niet geschikt was om het bestuursvoorzitterschap van ABN Amro op zich te nemen.  
 
De AFM vindt ook dat Ernst & Young op 29 juni 2009 de goedkeurende verklaring niet had mogen afgeven 'omdat hij op dat moment niet beschikte over toereikende controle-informatie'.