Bijzonder Beheer

Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slechts een enkeling weer levend uitkomt. Ondernemers worden geconfronteerd  met stijgende rentelasten, extra aflossingen en accountantskosten. Resultaat: de ondernemer wordt niet beter, maar juist steeds zieker. De bank toont in deze situatie vaak weinig begrip voor de individuele ondernemer, de relatie met de bank is verziekt. Banken zijn de groeiende stapel probleemdossiers in sommige gevallen liever kwijt dan rijk, ook al leidt dat tot faillissement van de ondernemer en afboekingen bij de bank. Een nieuw bankschandaal lijkt geboren. Toezichthouder AFM onderzocht de praktijken van Bijzonder Beheer en ook de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

37 Artikelen

‘AFM moet boven op bijzonder beheer zitten’

5 Connecties

De ziekenboegen van de banken moeten scherper in de gaten worden gehouden door de AFM. Dat zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

‘Ik heb het gevoel dat banken wel heel veel ondernemers in Bijzonder Beheer hebben gestopt en daarbij de risico-opslagen hebben verhoogd’, zegt de man die vorig jaar opstapte als voorzitter van MKB-Nederland. 'Ik heb geen precieze cijfers, maar dat het ondernemers geld kost, is zeker.' Veel ondernemers bij bijzonder beheer worden moedeloos van onder meer het hardhandige optreden van de bank en de verplichte inhuur van externe consultants op kosten van de eigen zaak. En dat alles vaak zonder dat de bank uitzicht biedt op een manier om weer uit de ziekenboeg te komen.

'Ondernemers durven niet te mopperen'

‘Ik sta dubbel in extra toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)’, zegt Biesheuvel. ‘De AFM houdt met steeds meer mensen toezicht op steeds minder banken. Banken zijn daardoor meer met regels bezig en minder met hun klanten. Maar er is alle aanleiding om boven op Bijzonder Beheer te gaan zitten.’ Ondernemers zitten volgens Biesheuvel vaak zo in de tang, dat ze zelf niet durven te ‘mopperen’ bij de bank. Daarom is het volgens hem goed als een objectieve toezichthouder zich er meer mee gaat bemoeien.
De AFM houdt met steeds meer mensen toezicht op steeds minder banken.
‘Het is natuurlijk prima als je samen met de bank gaat kijken naar je strategie’, zegt de voorman van ONL voor Ondernemers (ONL). ‘Maar als je een externe adviseur door je strot geduwd krijgt van de bank, dan is het alleen maar vervelend en is het de vraag of het werkt.’ Toch zijn er ook ondernemers die volgens Biesheuvel het positieve van het intensieve beheer door de bank inzien. ‘Het klinkt misschien cynisch, maar er zijn ook ondernemers die zeggen: ik krijg eindelijk aandacht van de bank. Er komt regelmatig iemand langs, iemand van vlees en bloed.’

Dijsselbloem's reactie op Bijzonder Beheer

Biesheuvel reageert daarmee op minister Dijsselbloem, die vorige week aangaf dat de AFM ‘alert’ is op de praktijken van Bijzonder Beheer, maar dat er tot nu toe geen reden is om verder onderzoek te doen. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum had Dijsselbloem vragen gesteld over de werkwijze van bijzonder beheer, nadat eind vorig jaar een Brits rapport uitkwam over wanpraktijken in de ziekenboeg van Royal Bank of Scotland (RBS). Het antwoord dat Dijsselbloem vorige week vrijdag op die vragen gaf, heeft tot nu toe nergens media-aandacht gekregen.
'Ziekenboeg RBS is winstmaker geworden'
Volgens het Britse Tomlinsonrapport, dat in opdracht van de Britse overheid werd geschreven, worden ondernemingen door RBS soms doelbewust een faillissement ingeduwd, omdat dat op korte termijn winstgevender is voor de bank. Volgens Tomlinson is de ziekenboeg van RBS een winstmaker voor de bank geworden, in plaats van een afdeling die gericht is op het oplappen van bedrijven.

KiFiD in beeld voor MKB

De Nederlandse situatie is heel anders dan de Britse, stelt Dijsselbloem. En als er wel problemen zijn, dan kunnen ondernemers altijd nog klagen bij de bank, of naar de rechter stappen. Toch zet de minister de deur op een kier om financieel klachteninstituut KiFiD ook open te stellen voor ZZP’ers en MKB-ers. Dijsselbloem was daar in het verleden nog terughoudend in. Het KiFiD zei vorige maand al tegen FTM dat zij het een ‘interessante gedachte’ vinden om een rol te gaan spelen in het conflict tussen MKB-ers en banken over rentederivaten. Ook Hans Biesheuvel zegt er een groot voorstander van te zijn als er eindelijk een onafhankelijk klachtenloket komt voor kleine ondernemers. Waar Dijsselbloem in eerdere Kamerbrieven nog het probleem van de financiering van uitbreiding van het KiFiD benadrukte, of het feit dat er bij MKB-Nederland geen behoefte aan zou bestaan, schrijft hij nu dat het KiFiD zelf positief staat tegenover de openstelling voor MKB-ers. ‘Het zou dan ook een logische eerste stap kunnen zijn als Kifid zich, in overleg met de betrokken partijen, openstelt voor klachten van MKB-ers en zzp’ers”, aldus de minister. Voorwaarde daarbij is wel dat ook de bank akkoord gaat met het inschakelen van het KiFiD.
Joris Heijn
Joris Heijn
Joris Heijn (1985) studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen, maar wilde eigenlijk liever journalist worden. Deed da...
Gevolgd door 31 leden