Toezichthouder AFM heeft de druk opgevoerd op banken om ondernemers te compenseren die door rentederivaten in de problemen komen. Ook heeft de AFM de banken gedwongen om meer informatie te verstrekken over de verkoop van rentederivaten aan het MKB.

  De toon van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het renteswap-dossier is sinds het aantreden van de nieuwe voorzitter Merel van Vroonhoven vorige maand duidelijk aangescherpt. Dat blijkt uit een persbericht dat de AFM woensdag de deur uit deed. Daaruit blijkt ook dat de AFM voor het eerst duidelijk zicht heeft op de omvang van de derivatenverkoop aan het MKB. Waar de toezichthouder eerst nog moest speculeren, of alleen schattingen kon geven van de hoeveelheid derivaten die waren verkocht, heeft de AFM nu eindelijk een duidelijk beeld: Er lopen op dit moment nog 17.000 swapcontracten in het mkb, die voor in totaal 2,7 miljard euro 'onder water' staan. De kritiek op de swapverkoop zwelt aan. Veel ondernemers zeggen nooit goed geïnformeerd te zijn over de torenhoge kosten die komen kijken bij een tussentijdse aflossing van de lening, of bij verkoop van het bedrijf. Ook bleek de swap, die moest dienen om het risico op een hogere rente af te dekken, geen bescherming te bieden tegen banken die de risico-opslag op de rente verhoogden.

  'Inzicht in acute problemen'

  De AFM laat woensdag duidelijk weten aan de banken zij snel inzicht moeten verschaffen in de omvang van het probleem: 'De AFM vindt verder dat er snel zicht moet komen op de acute problemen bij die MKB ondernemingen die een derivaat hebben dat niet (langer) aansluit bij hun situatie. In deze gevallen kunnen MKB-ondernemingen financiële schade lijden, bijvoorbeeld wanneer het derivaat voortijdig beëindigd wordt of een hoger onderliggend bedrag afdekt dan de bijbehorende financiering (overhedges).' Ook is de gematigde toon die de AFM in eerdere publicaties nog had, ingeruild voor een duidelijk signaal naar de banken: 'In gevallen dat dienstverlening in het verleden niet-passend en/of onzorgvuldig is geweest verwacht de AFM van banken dat zij oplossingen bieden. Van banken mag immers verwacht worden dat zij het belang van de klant centraal stellen, ook als de klant een MKB-onderneming is.'

  Tienduizenden euro's afkoopsom

  Uit de cijfers die de AFM bij de banken heeft opgevraagd blijkt dat MKB'ers uit de zogeheten 'niet-professionele'-categorie op in totaal 26 miljard euro aan leningen het renterisico hebben afgedekt. Gemiddeld heeft de swap een omvang van anderhalf miljoen euro. Bij die omvang kost het vroegtijdig afkopen van het contract al snel tienduizenden euro's. Banken moeten MKB'ers uit die niet-professionele'-categorie vanwege hun zorgplicht beter voorlichten dan grote ondernemingen. Een onderneming geldt pas als professioneel als zij voldoen aan twee van de drie volgende criteria: een omzet van meer dan veertig miljoen euro, een balanstotaal van meer dan twintig miljoen of een eigen vermogen van meer dan twee miljoen euro. De AFM wijst er op dat ondernemingen soms meerdere swapcontracten hebben uitstaan. Daardoor hebben in totaal minder dan 17.000 ondernemingen een rentederivaat lopen. Ondernemingen die in het verleden al hun swap hebben afgekocht zijn niet in de cijfers van de AFM meegenomen.

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Redactie

  Gevolgd door 263 leden

  Volg Redactie
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren
  Dit artikel zit in het dossier

  Derivaten in het MKB

  Gevolgd door 435 leden

  FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivat...

  Volg dossier