Geld en macht wordt in het Midden Oosten al sinds de tijden van Cleopatra onder de heersende elite verdeeld. Nu de bom is gebarsten komt het erop aan om een alternatief neer te zetten, meent Jacob Gelt Dekker.

De jeugdige massa van het Midden Oosten wordt uitgesloten van iedere deelneming aan de nieuwe welvaart. Patronage van meestal niet meer dan één of enkele families, bepalen vorm en staat van stad en land. Al vele jaren.

Sheikha Hassan al-Khalifa van Kuwait, nu Minister van Staat en gewezen Minister van Cultuur, belichtte onvermoeibaar de deugden en geneugten van patronage van haar Koninklijke familie. Als een vader, die uit liefde voor zijn kinderen zorgt, als een herder, die zijn kudde van gewillige schapen leidt, zo is het de elite, die zich ontfermt in haar rol van patronage over de behoeftes van het volk. Het volk speelt daarin slechts een zeer ondergeschikte zich voegende rol. En Allah heeft per eerstgeboorterecht aangewezen wie de taak dient te volbrengen.

Waarom de Koninklijke familie zo desperaat een gesloten eenheid moet blijven, waarin de staatsschatkist en de familie portemonnee identiek zijn, laat de Prinses buiten beschouwing. Het museum en haar woning zitten vol met ingehuurde westerse restaurateurs, die de schade van de oorlogen aan Koeweits kunstschatten moeten herstellen. Behalve een enkele prins of prinses hier en daar, komen er geen Koeweiti aan te pas. Inshallah!

Smeergeld
De elite van iedere maatschappij vormen een kleine overheersende groep binnen een bevolking, die meestal bestuur en daarmee, macht aan zich trekken, in ruil voor maatschappelijke privileges. Verknochting aan die voorrechten, die in waarde meestal ver uitsteken boven de geleverde maatschappelijke bestuurlijke bijdrages, leidt tot het sluiten van de gelederen, middels het instellen van alle mogelijk ballotage. De Italiaans- Amerikaanse politiek- activist Michael Parenti (1933-heden) hield het ons haarfijn voor met honderden publicaties en analyses variërend van imperialisme, en fascisme tot seksisme, racisme en homofobie. Sociale mobiliteit eist een open elite. Een maatschappij, die haar elite niet openstelt, zal onherroepelijk eindigen in een enorme strijd.

Ondanks goede opleiding blijft de jeugd van niet adellijke of aristocratische families in het Midden Oosten uitgesloten van deelname aan de nieuwe welvaart, zelfs niet als een middenklasse of als lid van enkele ambtenaren onderklasse. De machtsklieken houden alle goede baantjes voor zichzelf. Een goed opgeleide ingenieur kan desnoods als pompbediende aan de slag, maar ook daarvoor heb je nog een kruiwagen nodig en moet je die positie kopen met geld en afdracht van commissies, baksjisj.

Toelating tot de bevoorrechte klasse, de gesloten elite, wordt verhinderd door talloze hindernissen, sommige gedefinieerd, maar de meeste Kafkaiaans. Afkomst, ras, huidskleur, vermogen, opleiding, en voertaal vormen alle onoverkomelijke barrières.

Contra-elite
Eens was de  hofhouding van Cleopatra VII Philopator ( 69-30 voor Chr.), die samen met haar vader regeerde als de laatste farao van Egypte, uitsluitend Grieks sprekend. Haar voorvader had het land geërfd van Alexander de Grote en honderden jaren later was de hele Egyptische overheid nog stevig in handen van de Helleense bezetters. Cleopatra’s regerings elite maakte naast geboorte en afkomst vooral taal, tot een van de vele barrières van toegankelijkheid en deelneming aan haar heersende klasse.

Europa ’s aristocratie en de intellectuele elite deden ongeveer hetzelfde. Geleerden gebruikten Latijn als communicatietaal tot voor kort, niet alleen om zich af te scheiden van de gewone man, maar vooral om de gewone man buiten de deur te sluiten.

Als een samenleving groot genoeg is ontstaat meestal een contra-elite, die te strijde trekt, zoals tijdens de Franse revolutie, of emigreert naar elders. Europeanen trokken in groten getale naar Canada, Australië en de Verenigde Staten. Eenmaal gevestigd vormden ze aldaar een eigen gesloten elite.

Miljoenen niet-bevoorrechten uit Noord Afrika en het Midden Oosten migreerden naar Europa en de VS om daar, zonder onoverkomelijke obstakels, hun dromen te verwezenlijken. In Saoedi Arabië en de Golf Staten konden ze ook even terecht, maar wel als tweederangs- redelijk betaalde burgers zonder rechten.

Gouden tijden
En de Midden Oosten elite wist precies wat ze deden en dat de bom ooit zou barsten. Uit voorzorg brachten ze allemaal hun geld naar Zwitserland en investeerden miljarden dollars in Europa en de Verenigde Staten.  Hun privé straalvliegtuigen stonden dag en nacht klaar op startbanen voor het geval een overhaast vertrek onvermijdelijk zou worden.

En nu is de bom dus gebarsten.

Indien het Westen, de Midden Oosten contra-elite wenst te steunen, dan zullen alle aangereikte beheersstructuren welkom zijn, immers het ontbreekt de uitgeslotenen aan organisatie en ervaring.

Ogenschijnlijk hebben religieuze organisaties, zoals de Libanese Hezbollah en de Egyptische Islamitische Broederschap, een organisatorische voorsprong, maar hun aanhang bestaat vooral uit de niet opgeleide onderlaag van de bevolking. Iran heeft laten zien dat een theocratie van mullahs niet in staat is om met de regels van de Koran van ruim 1200 jaar geleden, een economie en maatschappij van vandaag te leiden.

Zoals eens Deng Xiaopeng eens als student in de Franse autofabrieken bekend was geworden met het communisme en dat systeem in China omarmde, zo zullen nu wederom de revolutionairen van het Midden Oosten in het machtsvacuüm, alleen dat omarmen wat ze kennen. Ook al is het nog zo beperkt. Sociale netwerken hebben internationale contacten dramatisch versneld en uitgebreid. Voor de consulting firma’s van de wereld zijn er gouden tijden aangebroken.