Kabinet tegen NL-burger: 'Val dood'

3 Connecties

Relaties

Energie Kabinet-Rutte I

Personen

Wilders
2 Bijdragen

De PVV heeft het nadenken over de toekomst tot taboe verklaard. Dat blijkt uit het van tafel vegen van het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie'.

Het kabinet-Rutte en de Tweede Kamer hebben het burgerinitiatief  ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie' van tafel geveegd.  Uiteraard gebeurde dat onder druk van de PVV, dat alles wat ook maar riekt naar alternatieve bronnen van energie maar flauwekul vindt. Terwijl het burgerinitiatief niet veel anders beoogt dan een politiek debat over de vraag waar het heen moet met de energievoorziening van Nederland.  

 
Kennelijk geven Wilders cs er de voorkeur aan energie te blijven betrekken van dictatoriaal geregeerde landen zoals Saoedie-Arabië, Libië en Rusland. Dat ook partijen als VVD en CDA zich overgeven aan een algeheel taboe op nadenken over de toekomst is niet alleen triest, maar ook zorgwekkend. "Er is toch geen verbod op nadenken afgesproken?', vroeg staatsman Wim Kok zich deze week nog wanhopig af
 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Het Burgerinitiatief ‘Nederland krijgt Nieuwe Energie', waarmee initiatiefnemers van 7 partijen samen met 45.939 andere burgers de regering opriepen om een ‘Deltawet Nieuwe Energie' tot stand te brengen, is dus  naar de prullenmand verwezen. De vraag is nu: hoe nu verder. Moet de weldenkende Nederlandse burger zich hier bij neerleggen?
 
FTM-colunist Jurriaan Pröpper vindt van niet. Eerder riep de strategie-consultant op tot een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid om de politieke inertie te doorbreken:
 
'Wij zullen het zelf moeten gaan doen. Laten zien hoe grote problemen wél opgelost kunnen worden. En daarbij netjes geformuleerd, niet wachten tot de regels worden aangepast. De politiek verliest daarmee wel haar bestaansrecht, als zij niet zelf alsnog de handen uit de mouwen steekt. (…)
 
De hoop is gevestigd op burgerinitiatieven als Nederland krijgt nieuwe energie en Green Deals, dat in Engeland goed werkt. Het eerste is ondertekend door tienduizenden burgers uit alle politieke windhoeken, die vinden dat het parlement serieus werk moet maken van dit plan. (…)
 
Politieke inertie is de grootste belemmering geworden voor de benodigde veranderingen. Het wordt tijd voor meer burgerlijke verantwoordelijkheid, of zelfs ongehoorzaamheid om ons land toekomstbestendig te maken.'
 
Minachting
Initiatiefnemer Marco Witschge  legt op de site van Duurzameenergie.org zijn vinger op de zere plek. De afwijzing getuigt volgens hem van minachting voor de democratische rechten van burgers.
 
 
'De afwijzing van ons burgerinitiatief is in strijd met zowel de letter als de geest van de bepalingen omtrent het Burgerinitiatief. Ons burgerinitiatief betreft geen protest tegen een recentelijk door de Tweede Kamer ingenomen standpunt waarvoor deze spelregel bedoeld is, maar pleit op proactieve wijze voor een verbetering van beleid middels een uitgewerkt voorstel, precies zoals bedoeld bij de invoering van het Burgerinitiatief. 
 
Met de nu toegepaste wijze van argumentatie kan elk mogelijk burgerinitiatief worden afgewezen. De afwijzing getuigt van minachting voor de democratische rechten van burgers die vanuit hun positieve betrokkenheid bij een belangrijke maatschappelijke uitdaging het initiatief hebben genomen voor een nieuwe oplossingsrichting.'
 
Formeel gezien voldeed het initiatief niet aan de voorwaarden om de Kamer tot een debat te verleiden. Het antwoord in het verslag van de commissie ging nog een stapje verder: ‘We hebben al een beleid', is kort gezegd de reactie van de commissie die het initiatief beoordeelde.
 
Politiek neutraal
Het burgerinitiatief komt nota bene voort uit de 'duurzaamheidsdenktanks' van verschillende partijen die samen een kamermeerderheid vormen. CDA, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SGP en ChristenUnie werkten samen aan het plan om de energievoorziening in Nederland ingrijpend te veranderen. Over 40 jaar moet alle energie die in Nederland gebruikt wordt duurzaam geproduceerd zijn. Om dat te bereiken moet hernieuwbare energie jaarlijks met 7 procent groeien. Tegelijkertijd moet energieconsumptie per jaar 3 procent krimpen.
 
Het initiatief is een rationele benadering van een probleem dat de komende jaren nijpender wordt, zou je zeggen. Immers, de afhankelijkheid van geïmporteerde olie en gas neemt bij ongewijzigd beleid de komende jaren verder toe. Geen prettig vooruitzicht nu de energieprijzen zo sterk zijn gestegen. Economisch gezien niet verstandig, en vanuit geo-politiek opzicht ronduit dom. Het is niets anders dan struisvogelpolitiek. Een f***-you kabinet dat niet eens wil praten en nadenken over de toekomst verdient geen lang leven.