Akkoord Nina Storms met biograaf Eric Smit

De ontbijsessie tussen Nina Storms en haar biograaf Eric Smit in het Amsterdamse Okura hotel, heeft na meer dan 4 maanden overleg geresulteerd in een akkoord.

Na een tumultueuze introductie van het boek Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady en een hete zomer die culmineerde in beslagleggingen op de bezittingen van Smit, zijn auteur en onderwerp tot elkander gekomen. 
 
De verklaring die beide partijen over hun akkoord naar buiten brengen, luidt als volgt:
 
'Nina Storms, Eric Smit en uitgeverij Prometheus zijn tot een akkoord gekomen over een minnelijk traject. In de volgende drukken van ‘Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady’ zal een uitgebreid en gedocumenteerd addendum – geschreven door Eric Smit -- worden bijgevoegd waarin Storms, mede aan de hand van verklaringen van derden, onder meer zal ingaan op een aantal door haar bestreden passages uit het boek waardoor een evenwichtiger beeld zal worden geschetst. Het addendum zal ook los worden gepubliceerd. Storms zal vervolgens al haar rechtszaken tegen Smit intrekken.'
 
Het addendum zal in een nieuwe druk van de biografie worden toegevoegd en zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 2011 uitkomen. Het addendum zal ook los verkrijgbaar zijn.