Aardgasgeld blijkt opnieuw verjubeld

Alsof het pepernoten waren. Zo is er gestrooid met miljarden euro's aan aardgasbaten. De Algemene Rekenkamer wil nu onderzoeken wat er precies is gebeurd met de €3 miljard die was bestemd voor de stimulering van kennis en innovatie. Door politiek en departementeel gekonkel zijn miljarden verkwist.

Aanleiding voor het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer wil doen zou een evaluatierapport zijn waaruit blijkt dat de verdeling van de gelden over de verschillende niet doelmatig is verlopen. Sinds 1995 wordt 40 procent van de aardgasbaten gestopt in het speciaal daarvoor opgerichte Fonds Economische Structuurversterking. Met dat geld is gestrooid alsof het pepernoten waren. 
 
Een citaat uit het FD-artikel: 
 
  • ‘Ze gaven het geld uit met de snelheid waarmee het binnenkwam‘, zegt Joop Sistermans, voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. ‘Het geld had natuurlijk nooit zo over de ministeries verdeeld mogen worden. Ze hadden een apart fonds moeten inrichten voor de kenniseconomie en een duidelijke strategie moeten volgen.
    • Hans Chang, directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: de indiening, beoordeling en selectie van projecten waren ‘typisch Haagse kooigevechten’.
 
Voor de projecten die met het geld werden gefinancierd werden ook geen tussentijdse evaluatie of concrete doelstellingen afgesproken, zou uit het rapport blijken. De FES-gelden functioneerden meer als politiek wisselgeld dan als motor voor innovatie. 
 
Geest Joop den Uyl is terug
Hoe schandalig ook, de misstand betekent niet dat het hele concept van het  FES niet deugt. Integendeel, zo toont Noorwegen aan, dat zijn olie-inkomsten in een sovereign wealth fonds stopt en daardoor de facto geen staatsschuld heeft, maar een overschot van 150 procent. Toch heeft het kabinet-Rutte het FES afgeschaft en zijn aardgasbaten weer gewone inkomsten geworden.
 
Eenvoudig gezegd: het geld dat in onderzoek en ontwikkeling zou kunnen worden gestoken wordt nu gebruikt om de kachel te laten roken. Een kenniseconomie kunnen we nu wel vergeten, menen critici. Hoe dan ook, de zondige  nonchalance die hieruit spreekt doet sterk denken aan de jaren zeventig. Juist van rechts werd wijlen premier Joop de Uyl er altijd van beticht 'ons aardgas te verjubelen'. Rutte-1 treedt in diens voetsporen. 
 
 
 
Zo pakt Duitsland het aan
De dramatische besteding van innovatie-gelden in Nederland staat in schril, en vooral genant, contrast met de Duitse aanpak. Woensdag 10 november buigt het Duitse kabinet zich over een kristalhelder geformuleerd plan van de minister van onderzoek (Forschung). Het definieert de doelen en stelt daar de noodzakelijke financiële middelen voor ter beschikking.  Simpel, maar effectief. Het gaat hier om gebruik van biotechnologie met onder meer als doel de vervanging van olie-producten.