"Nederland harde kern EU"

1 Connectie

Relaties

Hanze-euro
0 Bijdragen

Helmut Schmidt: "Alleen harde kern euro-landen blijft over."

Af en toe duikt hij even op, de 91-jarige Helmut Schmidt, Duits bondskanselier in de jaren zeventig. Hij is de enige Duitser die zich aan geen enkel rookverbod hoeft te houden. Ook de geest van de staatsman is nog steeds scherp, zo blijkt uit een interview dat Schmidt geeft aan Handelsblatt.

 
Schmidt uit zware kritiek op de laatste generaties Duitse en Europese politieke leiders:
 
- het ontbreekt aan visionaire leiderspersoonlijkheden;
- de bankiers van de Bundesbank zijn reactionair en hebben geen oog voor geopoltieke belangen en Europese integratie;
- Angela Merkel en minister van financiën Wolfgan Schäuble begrijpen te weinig van de internationale bankwereld;
- de Duitse regering heeft een kennis- en ervaringsprobleem; men leert al doende;
 
De laatste EU-voorzitter die enige uitstraling en visie had was volgens Schmidt Jacques Delors.
 
Beperk lidstaten
Schmidt zegt altijd voorstander geweest te zijn van een gemeenschappelijke munt. Hij wijst erop dat als de D-mark was blijven bestaan, er tenminste twee keer een groot speculatie-offensief tegen de munt was ondernomen. De gemeenschappelijke munt is op zich goed voor de Europese integratie. Maar niet in de vorm waarvoor de politieke elite destijds heeft gekozen.
 
Het probleem van de euro is dat de Europese leiders niet in staat zijn geweest om duidelijke regels op te stellen en die te handhaven. Daarnaast hebben ze te veel landen in de monetaire unie willen opnemen. Maar dat probleem zal zichzelf corrigeren, denkt hij. Schmidt toont zich voorstander van het concept van de Hanze-euro:
 
"In de komende twintig jaar is het waarschijnlijk, ik acht de kans tenminste 51 procent, dat er een harde kern van de Europese Unie zal ontstaan. De Fransen, Duitsers en Nederlanders zullen daartoe behoren. Over de Italianen ben ik niet zo zeker. De Britten zeker niet, en dat geldt misschien ook voor de Polen."
 
Tijdens de invoer van de euro, een besluit dat bekrachtigd werd in het Verdrag van Maastricht van 1992, speelde Schmidt geen officiële politieke rol meer. Hij verwijt de politieke elite van de jaren '90 (Helmut Kohl, François Mitterand, Ruud Lubbers, Wim Kok) dat ze de euro niet hebben beperkt tot een kleine groep landen. 
 
Wat de stabiliteit ook niet ten goede is gekomen, is dat Frankrijk en Duitsland zelf de regels hebben overtreden. Merkel wil die weeffout, het ontbreken van automatische sancties, graag repareren, maar opereert volgens Schmidt niet echt handig.
 
Lezenswaardig interview met een van de grootste staatsmannen van het naoorlogse Europa.