Alternatieve financiering mkb is nieuw business model

De financiering van het mkb door banken ligt stil, maar tijdens de eerste FinTech Awards kwamen er hoopvolle berichten uit de wereld van financiële start-ups. Het bedenken van nieuwe financieringsvormen voor het mkb blijkt een veelbelovend business model. De banken kijken argwanend toe.

‘Dit is de grootste innovatie van ABN Amro in jaren,’ zegt tech-goeroe Vincent Everts gekscherend tijdens de eerste FinTech Awards in het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas. De spreekstalmeester doelt op het groene ‘kussen’, met daarin een microfoon, die hij de zaal ingooit.  Zo'n 400 ondernemers in de financiële dienstverlening en belangstellenden hebben zich verzameld. Degene die de microfoon in zijn schoot geworpen krijgt, moet eventuele stiltes doorbreken met een vraag. Het hulpmiddel blijkt nauwelijks nodig te zijn, want de belangstelling is groot bij de FinTech-bijeenkomst waar 50 genomineerde ondernemers hun bedrijf mogen pitchen voor een jury. De bedrijven, veelal start-ups op zoek naar een (extra) financieringsronde, variëren van Nederlandse bitcoin-platforms tot crowdfunding-platforms voor het mkb, tot facturatiesystemen via email. De gemene deler is gevonden in het immer terugkerende woord ‘disruptive’ – de hegemonie van financiële goliaths zoals ABN Amro, ING en Rabobank wordt doorbroken door de spreekwoordelijke innovatieve fintech-bedrijven. Zij ontwikkelen in hoog tempo alternatieven voor traditionele bancaire diensten en producten.

Hoge toetredingbarrières

Aan de pitches gaat een paneldiscussie over de toekomst van de bancaire sector vooraf. Wat is de invloed van nieuwe diensten zoals Google Wallet, ApplePay en allerlei fintech-bedrijven die alternatieven bieden voor traditionele bankdiensten? De line-up: Pieter Duisenberg (VVD-kamerlid en zoon-van), scheidend AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren, KNAB-ceo René Frijters, PvdA-kamerlid Henk Nijboer, Willem Willemstein (ex-Petroplus en nu investeerder in fintech bedrijven) en ABN Amro-COO Ton Hagens. KNAB-ceo Frijters, die met vallen en opstaan in 2013 een nieuwe bank oprichtte onder de paraplu van Aegon, wijst op de hoge toetredingbarrières waar fintech-bedrijven op stuitten zodra ze bijvoorbeeld een bankvergunning aanvragen. ‘Het is te duur om in te stappen vanwege de aanvraag van een bankvergunning, het vereiste startkapitaal en alle regelgeving.’ Hij krijgt bijval van Willemstein die het probleem schetst. ‘Banken zijn te groot geworden én door de crisis is er veel regulering bijgekomen. Financiële start-ups kunnen die reguleringskosten alleen niet opbrengen waardoor de banken groot blíjven.’
'Financiële start-ups kunnen die reguleringskosten niet opbrengen waardoor de banken groot blíjven'
De kamerleden Duisenberg en Nijboer erkennen het probleem. Laatstgenoemde zoekt publiekelijk naar een oplossing: ‘Er is nu te weinig concurrentie in de bancaire sector en het MKB is te afhankelijk van banken. Ik sta open voor minder regelgeving en lagere kapitaaleisen voor fintech bedrijven.’ Het enige panellid dat zich terughoudend opstelt ten aanzien van soepelere regels met betrekking tot bankvergunningen is toezichthouder Kockelkoren. Zijn ontwijkende antwoord (‘dat wordt door het parlement bepaald’) kan rekenen op een licht gegrom in de zaal. Tijdens de paneldiscussie komt nóg een bedreiging voor de fintech-sector ter tafel: de traditionele banken die als een soort Pacman fintech-bedrijven incorporeren zodra ze té disruptive worden. Ton Hagens, chief operation officer bij ABN Amro, de host en sponsor van de FinTech Awards, ziet meer in een coöperatief model. ‘In 2020 zullen we meer bedrijven hebben dan nu, dat zal zijn als eigenaar van start-ups, maar ook via partnerships.’

2015-04-20 15.38.54 vlrn: Ruut Meijer, Ronald Kleverlaan, Henk Nijboer en Hans Biesheuvel

 

MKB-financiering

In de tweede paneldiscussie wordt een ander hot topic aangesneden: de opgedroogde financiering van het MKB. Crowdfunding-expert Ronald Kleverlaan geeft een overzicht van de alternatieve financieringsstromen búiten de banken. Die vullen lacune voor een klein deel op. Vorig jaar werd er in Europa voor 3 miljard euro aan alternatieve financiering verstrekt in de vorm van peer-to-peer consumer lending, peer-2-peer business lending en crowdfunding. P-2-p consumer lending kent als lichtend voorbeeld de Lending Club, het bedrijf dat in december een beursnotering kreeg op de Amerikaanse beurs NYSE. Het bedrijf haalde 900 miljoen dollar op en heeft inmiddels al bijna 8 miljard dollar uitgeleend aan consumenten en kleine bedrijven. Lending Club is inmiddels samenwerkingen aangegaan met Google, Alibaba, BancAlliance en Citigroup. De tweede alternatieve financiering is afkomstig van p-2-p business lenders waar de Funding Circle als succes wordt bestempeld. Dit Britse platform heeft inmiddels meer dan 600 miljoen pond heeft uitgeleend aan Britse MKB-ers. Funding komt binnen via particulieren die aangetrokken worden door 6,5 procent rente en/of het MKB een warm hart toedragen. De laatste vorm van financiering die ter sprake komt is crowdfunding met als voorbeelden De Correspondent, Pebble Watch en het Nederlandse bedrijf SnappCar.

Concurrentievervalsing

Tijdens de tweede paneldiscussie wordt ingegaan op de vermeende aversie van banken om het MKB van kredieten te voorzien. Ruut Meijer, directeur commercial clients bij ABN Amro, bestrijdt die gedachte. ‘We willen MKB-ers graag financieren, maar er is niet zoveel vraag naar krediet,’ zegt Meijer. Waarop Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland countert. ‘We merken dat al zeven jaar niet.’ Meijer blijft vasthouden dat sinds 2009 de kredietvraag is afgenomen en wijst erop dat de risicoweging voor en na de crisis is veranderd. Oud-bankier Peter Verhaar stipt aan dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden en dat de relatief kleine kredieten van een paar ton gepaard gaan met veel kosten voor de bank.
'Als andere partijen de regelkosten níet hoeven dragen, ja, dan is dat nog iets om over te spreken’
Volgende punt ter tafel: wie gaat de regiefunctie verzorgen om MKB-ers aan krediet te helpen? Meijer geeft aan dat ABN Amro ondernemers doorverwijst naar alternatieve financieringsbronnen, maar daar wordt door een aanwezige oud-ABN-er doorheen geprikt. ‘Ik heb gemerkt dat er niet op alternatieve financieringsbronnen wordt gewezen.’ Meijer: ‘Jawel, we wijzen op bijvoorbeeld Qredits.’ Oud-medewerker: ‘Ja, maar daar zitten jullie zelf in.’ Kortom, er is op dat vlak nog geen overeenstemming tussen de fintech sector en banksector. Er is ook geen consensus of p-2-p lenders minder belast worden met regeldruk. Iets waar de aanwezige Henk Nijboer (PvdA) voor pleit via de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen Wet Toezicht Kredietunies.  Die wet moet de regels versoepelen en zodoende meer middelen naar MKB-ers laten vloeien. Meijer denkt aan concurrentievervalsing. ‘Als andere partijen de regelkosten níet hoeven dragen, ja, dan is dat nog iets om over te spreken.’

Crowd funding netwerk Symbid

De discussie over regulering/deregulering voor fintech-bedrijven is inmiddels minder relevant voor het Nederlandse bedrijf Symbid. Dat won de FinTech Award in de categorie MKB-financiering. Het crowd funding netwerk Symbid geeft via The Funding Network particulieren en professionele investeerders de mogelijk om MKB-bedrijven kapitaal te verschaffen. Het bedrijf maakt een vliegende start door. Robin Slakhorst van Symbid geeft tijdens zijn pitch van 1 minuut veelbelovende statistieken. ‘In 22 dagen tijden hebben we 37 miljoen euro opgehaald voor 53 bedrijven.’