Ambitieus ANC wint – een beetje

2 Connecties

Het ANC blijft ook na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Zuid-Afrika. Wat betekent dat voor de aspiraties en de economie van het nieuwe 'BRIC-land'? Slot van een drieluik over de politieke strijd tussen ANC en DA.

Zoals alles in Afrika lieten ook de definitieve uitslagen van de verkiezingen van afgelopen week enkele dagen op zich wachten. Maar dit weekend kon het IEC (Independent Electoral Commission) de officiële uitslagen (link) van de Zuid-Afrikaanse verkiezingen wereldkundig maken. Met een overtuigende meerderheid van 62 procent van de Zuid-Afrikaanse stemmen – tegenover bijna 24 procent van de stemmen voor de democratische partij van Helen Zille, de DA – blijft landelijke regeringspartij ANC overall de grootste partij van het land. 
 
Overall. Maar niet overal. Zoals verwacht won de DA met een overtuigende meerderheid in Kaapstad (60,9%), waar het al jaren aan de macht is. Een toename van maar liefst 17 procent in stemmen ten opzichte van de verkiezingen in 2006, tegenover een huidige krappe 33 procent aanhang voor het ANC. Bijna net zo overtuigend won het ANC met meer dan 56 procent de meerderheid van de stemmen in de Kwazulu Natal provincie (havenstad Durban). Een schril contrast met de magere tien procent van de stemmen die de DA in deze regionen binnenhaalde. 
 
Voor het cruciale Gauteng district (zakenstad Johannesburg en hoofdstad annex politiek epicentrum Pretoria) ligt het anders: het is dankzij de DA-overheersing in het traditioneel ‘Afrikaanse boerengebied’ Midvaal vlak onder Johannesburg dat die provincie niet volledig door het ANC gedomineerd wordt, maar ‘slechts’ met een meerderheid van zestig procent voor Zuma’s protegée. In de gemêlleerde stad Port Elizabeth won de DA ruim 40 procent van de stemmen, tegenover een aanhang van 51,5 procent voor het ANC. Tijden, kleuren en verhoudingen veranderen, zoveel is duidelijk in het Zuid-Afrika van 2011. 
 
Zwarte piet
Mijn voornaamste punt van bezwaar was de raciale joker die door vooral het ANC ingezet werd om de DA zwart te maken. Althans, figuurlijk dan. Deze frustratie over de campagnevoering werd door veel media gedeeld, maar ook was er ruimte voor optimisme. The Cape Times  – één van de grootste kranten van Kaapstad – maakte melding van de succesvolle ‘rebranding’ van de DA. Ze zouden er in hun campagne in geslaagd zijn zichzelf meer als gekleurde partij te profileren, en vooral in de townships stemmen gewonnen hebben. Het lijkt er aan de andere zijde van het strijdtoneel niet op dat het ANC er in geslaagd is om meer blanke Zuid-Afrikanen tot zich te binden, die teller blijft nog altijd steken op een magere paar honderdduizend blanke stemmers.
 
Goed, bygones, de toekomst staat voor de deur. Want nu het heetst van de verkiezingsstrijd achter de rug is, is ook de hete angel weer uit het politiek raciale straattheater verdwenen. Ik heb me voorgenomen niet in mijn eigen valkuil te trappen, en me vanaf nu weer zuiver te richten op de ambities en kansen die volgens mij zijn weggelegd voor het moderne, post-Apartheid Zuid-Afrika: groeien als economische grootmacht en de samenleving structureel verbeteren. De BRIC worden die het sinds anderhalve maand formeel gezien is. Logischerwijs zijn al die doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden en even sterk van elkaar afhankelijk.
 
Buitenlandse investeringen
Eerder beweerde ik in mijn columns geen DA-fan te zijn, noch tegenstander van het ANC. Ik krabbel bij deze enigszins terug. Ik ben namelijk van mening dat de DA Kaapstad de afgelopen vijf jaar een bijzonder goede dienst heeft bewezen op het gebied van dienstverlening, onderwijs, veiligheid en algemene voorzieningen voor de bevolking. Het zijn juist die terreinen waarop het ANC in zoveel andere Zuid-Afrikaanse steden waar het aan de macht is, lijkt te falen. 
 
Waar het DA een grote focus legt op de mens, haar leefomstandigheid en primaire en secundaire voorzieningen, heeft het ANC in haar verkiezingsprogramma meer aandacht voor de positie van Zuid-Afrika als handelsnatie en aantrekkelijke plek voor buitenlandse investeringen. Vanuit ‘humaan’ perspectief is dat een van de grootste redenen waarom ik de DA steun  – ik word hier immers regelmatig geconfronteerd met de schrijnende armoede en misstanden die maar blijven doorsudderen in dit land. 
 
Maar vanuit een economisch perspectief en met de ambitieuze doelstelling van Zuid-Afrika in ogenschouw genomen, is het ANC op dit moment wellicht geen slecht alternatief. Als ze toch die corruptie binnen de eigen partij eindelijk eens onder de duim zouden krijgen.
 
 
 
Dit is het slot van een drieluik over de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Afrika