Ambtenaren verzekerd via stichtingen zonder AFM-vergunning

4 Connecties

Relaties

Ambtenaren Financiële sector

Organisaties

AFM

Werkvelden

Toezicht

Ambtenaren hebben ruim honderdduizend verzekeringspolissen lopen via speciale ambtenarenstichtingen die geen AFM-vergunning hebben. Dat blijkt uit onderzoek dat FTM deed voor AM:Magazine. Volgens de stichtingen zelf is er niets mis met de gekozen constructies, maar experts twijfelen daaraan.

Verzekeraartje spelen, of bemiddelen in verzekeringen, zonder een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten? Dat is een doodzonde in de ogen van de toezichthouder, zeker sinds de Tweede Kamer en het ministerie van Financiën de regelgeving voor de sector de afgelopen jaren flink hebben opgeschroefd. De boete die daar voor staat, valt in de hoogste boetecategorie. Toch gaan ambtenaren tot aan het randje, zo niet over het randje van de wet, door speciale stichtingen te bemannen die verzekeringen regelen voor collega’s. Door de collectieve kracht van soms wel tienduizenden ambtenaren per ministerie, weten zij fikse kortingen te bedingen op bijvoorbeeld collectieve zorgverzekeringen. De stichtingen beroepen zich bij de verdediging van hun vergunningloze optreden op een vrijstelling in de wet, en op het feit dat tussenpersoon Aon hun veel werk uit handen neemt, maar kunnen zij zich daar wel achter verschuilen? En waarom worden de collectieve zorgverzekeringen voor politieagenten wel Europees aanbesteed, maar die van rijksambtenaren niet? Meer details over de zaak zijn te vinden in AM:Magazine en op Amweb.