Amerikaanse pensioenfondsen doen beroep op Aegon-topman

Enkele van de grootse Amerikaanse publieke pensioenfondsen wenden zich direct tot Aegon-topman Alex Wyneandts en vragen om een oplossing in conflict om Rotterdamse havenpensioenen

In een tweetal brieven (gedateerd op 2 juni en 20 juni) uiten de pensioenfondsen van enkele van de grootste Amerikaanse vakbonden hun zorgen over het conflict dat is ontstaan over het havenpensioen. In de brieven wensen de pensioenfondsen van drie grote Amerikaanse vakbonden die banden hebben met Aegon, zich direct tot Aegontopman Alex Wynaendts. Een bestuurslid van het investeringscomité van vakbond Teamsters maakt zich "ernstig zorgen" over het conflict over het Rotterdamse havenpensioen.

"Als bewindvoerder van een pensioenfonds van een vakbond met meer dan 35 miljard dollar onder beheer moet ik het vertrouwen hebben dat de bedrijven die we de moeizaam verdiende pensioenbezittingen van onze leden toevertrouwen, een verantwoordelijke bewaarder is van hun pensioenzekerheid", schrijft het bestuurslid.

 

Alex Wynaendts

Chantage
In 2007 nam Aegon het Optaspensioenfonds over waarin de pensioenen van arbeiders uit de Rotterdamse haven zitten. Kern van het conflict is een bedrag van 770 miljoen euro dat volgens de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer-
en Havenbedrijven (BPVH) bestemd is voor de pensioenen van havenwerkers. Aegon bestrijdt de lezing van BPVH en werd tot dusverre ook door de Ondernemingskamer en de Hoge Raad in het gelijk gesteld. BPVH weigert daar echter genoegen mee te nemen. In mei werd er nog door havenwerkers voor het hoofdkantoor van Aegon gedemonstreerd.

'We kunnen de emoties goed begrijpen', zegt Aegon-woordvoerder Jan Driessen, 'maar kijk naar de feiten. De Ondernemingskamer en de Hoge Raad hebben Aegon in het gelijk gesteld en ook Minister Kamp (Sociale Zaken) is heel duidelijk over deze kwestie. Zijn antwoorden op de Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA) over de zaak kan ik niet helderder verwoorden (zie position paper Aegon). Het geld is van Aegon. Punt. Als er fouten zijn gemaakt, dan is dat in het verleden gebeurd, Aegon staat daar helemaal buiten'.

De aanhoudende druk van BPVH wordt door Aegon zo langzamerhand als bijzonder hinderlijk ervaren.'Het moet een keer ophouden,' zegt Driessen. 'Dit is gewoon chantage'.

 

 Aandeelhoudersdruk

De zaak wordt echter gecompliceerd nu de Amerikaanse pensioenfondsen die ook nog eens aandeelhouder van Aegon zijn, zich ook met de kwestie gaan bemoeien. De Rotterdamse havenarbeiders krijgen steun van de twee grootste publieke pensioenfondsen in de Verenigde Staten. Calstrs (California State Teachers' Retirement System) en Calpers (California Public Employees Retirement System) beheren gezamenlijk 379 miljard dollar aan vermogen voor hun leden.  beide pensioenfondsen hebben gezamenlijk 8,9 miljoen aandelen Aegon in bezit, ter waarde van 40 miljoen euro. De twee pensioenfondsen laten in hun brief aan Wynaendts weten dat ze "vrezen voor reputatieschade indien de publieke opinie de zijde kiest van de havenarbeiders". Schade aan die reputatie kan leiden tot "loss of corporate value". Ze nodigen de Aegonbestuursvoorzitter uit voor een gesprek.

 

"We kennen de retoriek van de Amerikaanse vakbonden al enkele jaren", zegt Driessen. "Dat is van dik hout zaagt men planken. Maar dat ze zover gaan om via de aandeelhouders van Aegon invloed uit te oefenen, dan nemen we dat heel serieus. We hebben inmiddels een Engelse vertaling van onze position paper in deze kwestie naar de betrokkenen gestuurd. Aegon is te allen tijden bereid om te praten. Het zou wel fijn zijn als dat kan op basis van de feiten en de redelijkheid'.