Annemarie van Gaal vindt zaken en privé uiteindelijk toch belangrijker

Binnen een half jaar houdt de populaire ondernemer en spreker op bancaire evenementen Annemarie van Gaal het voor gezien als lid van de Raad van Toezicht van de financiële toezichthouder AFM. Van Gaal: ‘De reden heeft niets te maken met de lezingen.’

Mevrouw A. van Gaal is er alweer klaar mee. Na minder dan vijf maanden toezichthouder te zijn geweest van de Autoriteit Financiële Markten zag de onderneemster in dat de verantwoordelijke toezichtsfunctie toch niet helemaal in haar leven paste en liet ze minister Dijsselbloem weten dat ze haar plek beschikbaar stelde. AFM-woordvoerder Roland Kroes beaamt zondagmiddag de exit van Van Gaal en laat weten dat de Staatscourant het bericht over het vertrek vrijdag al publiceerde: ‘De Minister van Financiën deelt hierbij mede dat hij het verzoek van mevrouw A. van Gaal om per 1 januari 2016 terug te treden als lid van de raad van toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, bij besluit van 8 januari 2016 heeft gehonoreerd.’
'Mijn lidmaatschap van de RvT valt gewoon niet te combineren met een aantal dingen die ik mijn leven, zakelijk en privé, wil blijven doen’
Van Gaal laat FTM weten dat bij nader inzien het verantwoordelijke werk als toezichthouder toch niet helemaal bij haar past. ‘De reden heeft niets te maken met de lezingen,’ benadrukt Van Gaal zondagavond per sms vanaf een ‘formeel diner’. ‘Die lezingen werden gemeld en getoetst en goedgekeurd. Mijn lidmaatschap [van] de RvT valt gewoon niet te combineren met een aantal dingen die ik mijn leven, zakelijk en privé, wil blijven doen’.

Bijklussen voor banken

Van Gaal refereert aan de artikelen die Follow the Money een maand geleden publiceerde over haar bijklus-activiteiten voor banken. Annemarie van Gaal staat bekend als een succesvolle ondernemer en de laatste jaren weet ze die reputatie ook als columniste voor Het Financieele Dagblad en als spreker en dagvoorzitter te gelde te maken. Zo liet Van Gaal zich al jaren door ING betalen voor het verrichten van ‘financiële workouts’, seminars, webinars en liet ze zich veelvuldig inhuren als gastspreker en dagvoorzitter. Haar column voor FD stopte ze voor haar benoeming als lid van de RvT van de AFM. FTM vond uit dat de onderneemster ook na haar benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de AFM, minimaal twaalf keer een optredens maakte voor instellingen die onder toezicht staan van dezelfde AFM. Zes keer kwam ze bezoldigd in actie voor ING, vijf keer sprong ze voor Rabobank op de planken en ook voor accountantsfirma BDO kwam ze één maal in actie. ‘Lezingen geven mag,’ zei AFM-woordvoerder Ronald Kroes in december. ‘Wat geldt is grote terughoudendheid en we kijken ook naar de inhoud van zo’n lezing.’ Het is onduidelijk wat daarover de afspraken zijn die met het ministerie van Financiën zijn opgesteld. Het recentelijk opgestelde toetsingskader – waarin die afspraken staan opgetekend - is niet openbaar. Het plotse vertrek van Van Gaal is het zoveelste incident rond de AFM. Ruim een jaar geleden trad bijna de voltallige Raad van Toezicht af nadat er discussie was ontstaan over de nevenfuncties van de raadsleden. Ruim een maand geleden moest de toezichthouder ook diep door het stof toen ze moest toegeven dat ze bij het toezicht op de wijze waarop banken hun rentederivatencontracten met MKB-ondernemers herbeoordeelden, ver onder de maat presteerde. Het Financieele Dagblad, dat gisteravond als eerste het nieuws over het vertrek over Van Gaal bracht, besteedde geen woord aan de berichtgeving van FTM over de voor banken bijklussende ondernemer. De Telegraaf, dat als tweede het nieuws bracht, besteedde op zijn beurt geen woord aan het FD en negeerde eveneens de eerdere berichtgeving van FTM.