Minister heeft geen probleem met buitenlandse investeerders op de zorgmarkt

5 Connecties
6 Bijdragen

Minister Hugo de Jonge gaf deze week antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het FTM-artikel over de geplande overname van een ouderenzorginstelling door het Franse zorgconcern Orpea. De Jonge ziet geen probleem in de toetreding van buitenlandse investeerders op de zorgmarkt: ‘Zorginstellingen moeten zich, ongeacht eigenaarschap, aan de regels houden.’

Enkele weken geleden maakte ouderenzorginstelling Dagelijks Leven na vragen van Follow the Money bekend dat het Franse megaconcern Orpea plannen had om het bedrijf over te nemen. Een opvallende keuze: deels omdat Dagelijks Leven tot voor kort een kleine speler was in de ouderenzorg, en deels omdat het bedrijf namens eigenaar NPM Capital gerund wordt door een managementteam waarvan de leden allemaal als bestuurder of toezichthouder betrokken zijn geweest bij geruchtmakende zaken in de zorg.

Dat waren niet de minste kwesties. Het faillissement van TSN, het schandaal rond Alliade en Freya en het faillissement van Ciran, waar volgens verzekeraars voor tientallen miljoenen onrechtmatig gedeclareerd was: bij allemaal waren huidige bestuurders van NPM Capital betrokken.

Bovendien bleek dat Dagelijks Leven recent onderdeel was van een financieringspilot in het kader van het VWS-programma ‘Waardigheid en Trots’. Dit zorgde ervoor dat het bedrijfje snel kon groeien tot het interessante koopje waar Orpea uiteindelijk het oog op liet vallen. De financieringspilot maakte contracten mogelijk met onder meer verzekeraar Achmea, waar nu juist een van de toezichthouders van Dagelijks Leven — Wim de Weijer — in de raad van commissarissen zit. 

Dat riep allemaal nogal wat vragen op, vond ook Kamerlid Maarten Hijink van de SP. Was dit nu een wenselijke ontwikkeling, wilde hij van minister Hugo de Jonge (CDA) van VWS weten. Of wil de minister buitenlandse markttoetreders liever weren? En wat te denken van het clubje bestuurders en toezichthouders dat al eerder in de problemen was gekomen of verschillende petten te combineren had?

Goedgekeurd

Afgelopen dinsdag kwam De Jonge met antwoorden op al die vragen. Samengevat maakt de minister zich geen zorgen over de overname, en ziet hij geen problemen zolang Orpea zich aan de Nederlandse regelgeving houdt. De Jonge wijst erop dat de overname van Orpea inmiddels getoetst is op het gebied van concentratie en mededinging en dat de Nederlandse Zorgautoriteit de voornemens van Dagelijks Leven en haar nieuwe Franse moederbedrijf heeft goedgekeurd.

Uit de antwoorden blijkt dat de inspectie regelmatig bij Dagelijks Leven over de vloer komt

Op vragen over de betrokkenheid van VWS bij de financiering van Dagelijks Leven via het programma Waardigheid en Trots laat De Jonge weten dat er geen geld vanuit de overheid in Dagelijks Leven is gestopt: ‘Dagelijks Leven heeft in het kader van ‘Ruimte voor Verpleeghuizen’ deelgenomen aan een themagroep persoonsvolgende bekostiging in de keten. Hierbij zijn zij begeleid door een themacoördinator. Er is dus ook geen sprake van het ‘aantrekkelijker maken’ voor een buitenlandse investeerder.’

De minister vindt het toetreden van een buitenlandse investeerder op de zorgmarkt geen probleem. Zorginstellingen zijn immers private partijen en de overheid heeft zodoende niets te zeggen over eigenaarschap, bestuur en zorgverlening. Zolang ze zich aan de regels houden is er niets aan de hand: ‘Zorginstellingen moeten, ongeacht het eigenaarschap, zich houden aan de regelgeving rond kwaliteit, goed bestuur etc.. Toezichthouders zoals de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, EvA) en de NZa zien hierop toe.’ De Jonge is dan ook niet van plan buitenlandse investeerders te weren, zoals Hijink hem vroeg. ‘De grip van de overheid op zorginstellingen loopt via wet- en regelgeving.’ 

Inspectiebezoeken

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat de IGJ in ieder geval regelmatig bij Dagelijks Leven over de vloer komt. Op de vraag van Hijink of er bijzonder toezicht is op het bedrijf, laat De Jonge weten dat de Inspectie ‘in haar incidenten- en risicogestuurde toezicht’ aandacht heeft voor Dagelijks leven en regelmatig bezoeken uitvoert bij het bedrijf. Ook liet de Inspectie de minister weten dat zij ‘de recente signalen bij haar toezicht betrekt’.

Dat Wim de Weijer als president-commissaris van Achmea’s zorgverzekeringsbedrijf ook commissaris bij Dagelijks Leven is, is volgens de minister gewoon toegestaan. Wel wijst hij op de tegenstrijdigbelangregeling die opgenomen is in het Burgelijk Wetboek. ‘Deze houdt in dat bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp.’