Arrestatiebevel Arthur Paes

1 Connectie

Relaties

Arthur Paes
14 Bijdragen

Zijn ontkenning ten spijt, blijkt de Limburgse vastgoedmiljonair wel degelijk te worden aangeklaagd wegens ontucht met een minderjarig meisje.

De Nederlandse miljonair Arthur Paes heeft steeds ontkend dat hij het onderwerp van onderzoek was inzake een aangifte wegens ontucht met een minderjarig Ghanees meisje. Zij stelt vanaf haar achtste levensjaar regelmatig door Paes te zijn misbruikt. Ze deed aangifte nadat ze enkele jaren geleden in ontredderde staat was aangetroffen in een kamer van het hotel van Paes in de Ghanese hoofdstad Accra.

 

Paes ontkent de aantijgingen. Volgens hem was er sprake van een frame up. Hij stelt dat de Ghanese justitie ook tot die conclusie was gekomen en derhalve de zaak had geseponeerd. Tot gisteren, naar aanleiding van de berichten in de Nederlandse en Ghanese pers, hield Paes dat vol, ook tegenover FTM. 

 

Vrijdagochtend nog stuurde hij deze link van een artikel van The Herald Ghana, waarin wordt gemeld dat Paes aangifte tegen 'het meiske' en haar voogden heeft gedaan wegens smaad. (Aanvulling 14 juli 12.00: zie ook Paes' reactie op de zaak op zijn persoonlijke site ArthurPaes.com) 

 
Hechtenis
Maar nu blijkt dat Paes niet de waarheid heeft gesproken. Uit een brief van het Ghanees openbaar ministerie blijkt onomstotelijk dat het onderzoek naar hem niet was gestaakt en dat Paes nu in hechtenis moet worden genomen.
 
'The Republic vrs Arthur Paes', staat er boven het schrijven van G.G. Aikins, verbonden aan het openbaar ministerie te Accra. De brief is gedateerd op 10 juli 2012 en geeft opdracht de vervolging van Arthur Paes te hervatten.
 
Vleselijke gemeenschap
In de brief wordt verwezen naar een eerdere brief uit december 2011 over de zaak. Daaruit wordt geciteerd: 'Om vast te kunnen stellen dat er sprake was van ontucht, is het voor de officier noodzakelijk om te bewijzen dat het slachtoffer jonger was dan 16 jaar en dat er sprake is geweest van gemeenschap (letterlijk:'…the suspect had carnally known her').'
 
Op dat moment (december 2011) is volgens het openbaar ministerie vastgesteld dat 'verdachte het slachtoffer vleselijk heeft gekend'. Maar het staat nog niet vast of het slachtoffer ten tijde van de vastgestelde daad jonger was dan 16 jaar. Het openbaar ministerie geeft de opdracht de exacte leeftijd vast te stellen, een medisch rapport te verkrijgen en Arthur Paes aan te klagen wegens ontucht. Letterlijk: 'charge the suspect Arthur Paes with the offence of Defilement'.
 
Dat bevel staat nog steeds, schrijft Aikins: 'Investigator XX (naam verwijderd, red.) of DOVSSU is directed to charge the suspect as soon as practible'. DOVVSU is de afkorting van Domestic Violence and Victim Support Unit van de Ghanese politie.
 
Ook wordt gezegd dat de borgsom tegen uit de eigendommen  ('sureties') van de verdachte moet worden gevorderd als deze zich niet in hechtenis laat stellen of onvindbaar is. Paes vertoeft volgens zijn advocaat nog steeds in Ghana. 
 
De brief staat inmiddels online op de website van ModernGhana.com
 
 
 
 
Opmerking
In Nederland is het, in tegenstelling tot veel andere landen, gebruikelijk om de volledige naam van verdachte personen niet te vermelden. Gezien het feit dat Paes een publiek bekende figuur is in Nederland en Ghana, alsmede het feit dat zijn naam in verband met deze zaak al in verschillende media is gepubliceerd, zou vermelding van zijn initialen op dit moment juist een criminialiserend stigma kunnen geven en de suggestie kunnen wekken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dat hetgeen waarvan hij wordt beticht. Dat is echter nog niet bewezen. Paes is alleen verdachte, ook al is hij zelf van mening dat zulks niet het geval is.