Arthur Paes 'vrijgepleit' van ontucht in Ghana

1 Connectie

Relaties

Ghana
5 Bijdragen

De Limburgse vastgoedondernemer zou door de Ghanese politie niet langer worden verdacht van verkrachting van een minderjarig meisje. Maar de zaak lijkt voorlopig nog niet beslecht.

In dagblad de Telegraaf en op de website van de Limburgse regionale zender L1 verscheen donderdag artikelen waarin de Limburgse vastgoedondernemer Arthur Paes opnieuw zegt het slachtoffer te zijn van een samenzwering. Hij stelt onschuldig te zijn in de ontuchtzaak die tegen hem is aangespannen nadat een Ghanees meisje aangifte tegen hem had gedaan wegens verkrachting. Het meisje zou ten tijde van het vermeende delict minderjarig zijn geweest. Ook dat bestrijdt Paes: er zou geknoeid zijn met de geboortedatum op haar geboortebewijs en paspoort.
 
Paes beweert juist het slachtoffer te zijn van een complot dat zou zijn opgezet door voormalig werknemer Jan Wubbeling en diens echtgenote. Het meisje zou voor de kar van de Wubbelings zijn gespannen. De aangifte tegen hem zou vals zijn, bedoeld om Paes zakelijk schade te berokkenen en geld te ontfutselen. Wubbeling heeft volgens Paes zelfs een aanslag op zijn leven beraamd. Deze ontkent op zijn beurt. FTM berichtte afgelopen zomer regelmatig over de bizarre ontwikkelingen in deze zaak. (Zie onder andere dit artikel)
 
Hoewel Paes volhield dat zijn onschuld in Ghana al lang was vastgesteld,  bleek dat uiteindelijk niet juist te zijn. Hij was wel degelijk nog verdachte in de zaak. Maar nu, zo berichtten de Telegraaf en L1, wordt zijn onschuld ook bevestigd door de Ghanese politie. 
 
Dat lijkt ietwat voorbarig: andere bronnen in Ghana melden dat zowel de strafzaak als de civielrechtelijke zaak tegen Paes in januari 2013 zullen plaatshebben. Daarbij is het ook in Ghana uiteindelijk niet aan de politie om de schuldvraag te beslechten. Dat doet de rechter. 
 
Arrestatiebevel
Het is niet de eerste keer dat Paes zich vrijpleit in deze zaak. In juli verklaarde hij zich ook al onschuldig, merkte Quote naar aanleiding van het Telegraaf-bericht over het voormalig Quote 500-lid op. Tegen Follow the Money stelde Paes met nadruk niet alleen onschuldig te zijn, maar ook helemaal geen verdachte te zijn in de ontuchtzaak. 
 
Zoals gezegd bleek dat laatste niet het geval: er werd op dat moment een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Paes betwistte echter de echtheid van het bewuste document. Maar de verantwoordeljke justitieel medewerker Gertrude Aikins had enkele dagen daarvoor mondeling aan FTM bevestigd dat er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek gaande was inzake en dat Paes in hechtenis diende te worden genomen voor verhoor. 
 
Ook de Ghanese webpublicatie ModernGhana.com concludeerde na onderzoek dat het wel degelijk om een authentiek document ging. Daarnaast suggereerde de site dat de betrokken rechercheur Addai financieel had geprofiteerd 'van enkele belanghebbende partijen in deze zaak'.  De rechercheur in kwestie zegt nu in de Telegraaf dat Paes onschuldig is.  
 
Het wachten is nu op het begin van de strafrechtzaak. 
 
 
 
Eerdere artikelen over Arthur Paes