Staatsverzekeraar ASR dwingt consument via tussenpersoon tot woekerpolisalternatief van eigen makelij.

De ASR-tussenpersoon moet provisie terugbetalen als hij niet in staat is om zijn klanten binnen de boot te houden. Op deze wijze dwingt ASR-verzekeringen af dat de 'onafhankelijke tussenpersoon' ervoor zal zorgen dat eigenaren van woekerpolissen bij het beëindigen van hun polis niet naar een andere maatschappij zullen overstappen.

Enkele weken geleden kondigde ASR-topman Jos Baeten in het consumentenprogramma Tros Radar aan dat ASR de compensatieregeling voor eigenaren van woekerpolissen ging aanpassen. De aanpassingen gaan veel verder dan de afspraken die eerder werden gemaakt met de stichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim. De toezegging van ASR kwam tot stand onder druk van een aangekondigde massaclaim van belangenbehartiger Consumentenclaim die op zijn beurt reageerde op een vonnis van de Haarlemse rechtbank.

Door die uitspraak krijgt woekerpolis-slachtoffer Bernd van der Meulen een schadecompensatie uitgekeerd dat tientallen malen hoger ligt dan de regeling die ASR met de stichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim overeenkwam.

Eigenaren van woekerpolissen van ASR krijgen volgens de toezegging van Baeten niet langer hun schadecompensatie (volgens de Wabekenorm) aan het einde van de looptijd van hun verzekering, maar per direct. Ook kunnen houders van woekerpolissen hun verzekering kosteloos beëindigen en omzetten in een ander - goedkoper - product van ASR. De waarde van de compensatie zal dat in die nieuwe polis worden gestort. Woekerpolishouders kunnen er ook voor kiezen om naar een andere maatschappij te gaan. Daar maakt ASR overigens niet expliciet melding van op zijn website. Wel zegt ASR dat het zijn klanten zal uitnodigen om een gesprek aan te gaan met hun tussenpersoon.

Brief van ASR
De ASR tussenpersonen ontvingen afgelopen dinsdag een brief van de verzekeraar waarin ze wordt uitgelegd wat de spelregels zijn van de uitvoering van de vernieuwde compensatieregeling. Veel klanten hebben 'het vertrouwen verloren' in 'ons als aanbieder en in onze producten', schrijft directeur Marketing & Verkoop Boudewijn van Uden aan 'zijn' tussenpersonen.  In de brief wordt duidelijk hoe zeer de tussenpersoon afhankelijk is van ASR. Wanneer de tussenpersoon de klant voor het staatsbedrijf weet te behouden, dan 'vervalt het terugboekrisico' voor de tussenpersoon. Daarmee wordt bedoeld dan onverdiende provisies de tussenpersoon al heeft ontvangen voor het verkopen van de woekerpolis, niet terug hoeft te worden betaald. In geval van doorlopende provisies (provisies die gedurende de looptijd van een polis aan de tussenpersoon worden betaald), krijgt de tussenpersoon bij het binnen boord houden van de klant, de provisie in een keer uitbetaald. Het bedrag zal maximaal vijf provisiejaren bedragen, bij langer lopende provisies zal de tussenpersoon dus af moeten zien van zijn inkomsten.

De tussenpersoon - en ook ASR - is er het meeste bij gebaad als de klant gewoon zijn woekerpolis behoudt. In dat geval verandert er niets, de provisies voor de intermediair blijven gehandhaafd en ASR blijft een maximale winstmarge genereren.
De problemen voor de tussenpersoon ontstaan pas echt wanneer de klant zou besluiten om naar een andere verzekeraar over te stappen. In dat geval mag de adviseur de 'niet verdiende' provisie aan ASR terugbetalen. 

Maximale druk voor tussenpersoon
ASR heeft slechts drie alternatieven in de aanbieding. Een daarvan is een bankspaarproduct dat pas zeer recentelijk werd ontwikkeld. Informatie over het product is op dit moment zeer schaars voorhanden.

Volgens woekerpolisspecialist en voormalig tussenpersoon René Graafsma zet ASR op deze wijze het 'pistool tegen de hoofden van de tussenpersonen'.
'Het is duidelijk dat ASR probeert te ontsnappen aan Bernd van der Meulen-achtige compensaties door zijn klanten in de gelegenheid te stellen hun woekerpolissen kosteloos over te sluiten. Het is daarbij van het grootste belang dat ASR zijn klanten aan zich weet te binden en daartoe zet de verzekeraar de door provisies gedrogeerde tussenpersonen maximaal onder druk. Onafhankelijke adviezen hoeft de ASR-klant dus niet te verwachten van zijn tussenpersoon'.