Automatische incasso

Nederlandse incassobureaus en gerechtsdeurwaarders raken de laatste tijd steeds vaker in opspraak. In een vrij veld proberen ze de zwaksten onder druk te zetten; ze maken daarbij regelmatig misbruik van de situatie. De recente ontboezemingen zijn geen verrassing.

De roep om extra toezicht bij incassobureaus en gerechtsdeurwaarders wordt langzaam maar zeker steeds luider. De integriteit is bij incasso- en deurwaarderskantoren ver te zoeken en daar zou de AFM zeker een extra rol in kunnen spelen. Het huidige toezicht schiet klaarblijkelijk te kort. Maar zoals wel vaker is een strengere rol van de AFM niet de oplossing van het probleem. De consument gaat te vaak uit van de magische krachten van de financiële waakhond en wat leidt tot teleurstellingen.

Het plunderen van derdengeldenrekeningen of zogenaamde kwaliteitsrekeningen zou eigenlijk strafbaar moeten zijn. In het verleden zijn er wel meer incassobureaus geweest die zich schuldig hebben gemaakt aan deze vorm van verrijking. Daarnaast zijn de kosten die in rekening worden gebracht door deurwaarders- en incassobureaus in Nederland vaak disproportioneel hoog. Curatoren maken zich hier overigens ook schuldig aan, dit echter terzijde. Om over de onverwachte intimiderende activiteiten van de gespierde man in een t-shirt aan de deur maar te zwijgen. Incassobureaus en deurwaarders lopen — helaas — hopeloos achter qua innovativiteit.

Het plunderen van derdenrekeningen zou eigenlijk strafbaar moeten zijn

Niche

Inmiddels is de financiële wereld overspoeld met allerlei noviteiten op het gebied van financiële dienstverlening. Het verbaast mij dan ook dat er nog niemand in de niche is gesprongen van de wereld van het geld innen. Er is weinig financiële creativiteit voor nodig om tot totaal nieuwe ideeën te komen die de taak van de deurwaarder c.q. incassobureau in een beter daglicht stellen. Daarnaast zou de ‘klant’ moeten profiteren van een oplossing waar hij daadwerkelijk iets aan heeft. Fintech kan in deze tak van sport van grote waarde zijn en veel kosten besparen. Daarnaast zou de opzet van de branche moeten veranderen.

Het wordt hoog tijd dat incassobureaus en gerechtsdeurwaarders in de spiegel kijken. De branche is in veel opzichten hopeloos verouderd en kampt door veel schandalen met een imago- en financieringsprobleem. Sommige bureaus proberen middels oplichting van de zwaksten hun hoofd boven water te houden en dat is een stap te ver. De branche is aan vernieuwing toe en heeft een lange weg te gaan om het verloren vertrouwen terug te winnen.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is CIO bij Thirteen Asset Management AG. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees verder Inklappen