Aysel Erbudak richt pijlen op declaratiegedrag Willem Jan van Andel

Gewezen bestuursvoorzitter van het Slotervaart Ziekenhuis Aysel Erdubak, zelf in opspraak vanwege dubieuze declaraties, heeft de rechter laten weten de declaraties van onderzoeker en topcurator Willem Jan van Andel aan te vechten. Hij heeft meer onderzocht dan zijn opdracht toeliet.

De rechter heeft zich weer eens moeten buigen over het Slotervaart Ziekenhuis. Dit keer ging het niet om de vraag wie eigenaar is van het ziekenhuis, of over miljoenenclaims die heen en weer gaan tussen de voormalig bestuursvoorzitter en het ziekenhuis zelf, maar om een bijzaak. Namelijk: hoeveel mag Willem Jan van Andel declareren? De topcurator (bij onder meer Econcern en Landis) werd zo’n anderhalf jaar geleden door de Ondernemingskamer ingevlogen om onderzoek te doen naar de aandeelhoudersruzie bij het Slotervaart Ziekenhuis. Op dit moment is Van Andel onder meer adviseur van V&D. Voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak, wier kinderen indirect bijna de helft van het ziekenhuis in handen hadden, kreeg twee jaar geleden slaande ruzie met de erfgenamen van haar overleden zakenpartner Jan Schram, die - ook weer: indirect - meerderheidsaandeelhouder van het ziekenhuis was. Voor de  voorgeschiedenis: zie het dossier de slag om het Slotervaart  In zijn rapport, dat vorig jaar maart verscheen, oordeelde Van Andel niet alleen hard over Erbudak die volgens hem in een 'solo-actie [...] in strijd met elke denkbare governanceregel' een miljoen euro overmaakte aan het bedrijf Simed en daarnaast eigenhandig de onderhandelingen met de belangrijke zorgverzekeraar Achmea liet stranden. Maar ook over Pim Schram, die door een omstreden aandelenemissie het aandelenbelang van Erbudak’s kinderen in het ziekenhuis deed verwateren tot minder dan één procent.

'Van Andel declareert te veel'

Erbudak was destijds nog blij toen de benoeming van het zwaargewicht Van Andel tot onderzoeker bekend werd gemaakt. Maar inmiddels is die relatie kennelijk bekoeld. Erbudak en haar kinderen stapten naar de rechter om de vergoeding van Van Andel aan te vechten. De Ondernemingskamer bepaalde eerder dat de rekening van het onderzoek zou komen te liggen bij Meromi en Jeemer, twee bv’s die in de wirwar van bv’s boven het ziekenhuis staan en waarvan Erbudak’s kinderen minderheidsaandeelhouder zijn. Slotervaart aandelen

De B.V.'s boven het Slotervaart Ziekenhuis. Uit: het onderzoeksrapport van Van Andel. Met 'Van Waveren' worden de oudste twee kinderen van Erbudak bedoeld. Koç is de minderjarige zoon van Erbudak. Delta is de vastgoed bv van wijlen Jan Schram.

  Van Andel declareerde 75.000 euro, dat vond Erbudak teveel. Van Andel had niet alleen onderzoek gedaan naar de beslommeringen bij Meromi en Jeemer, maar ook bij het Slotervaart. Daartoe had de Ondernemingskamer helemaal geen opdracht gegeven. Daarom konden die kosten niet in rekening worden gebracht, zo stelde de advocaat van Erbudak. De oud-directrice zelf hield er eerder nooit zo'n strikte scheiding tussen de diverse bv's op na, zo liet ze Van Andel weten. 'U ziet het Slotervaart als een op zichzelfstaand ding. Ondanks omvang van de activiteiten die wij hadden, liep bij ons alles door elkaar, als een familiebedrijf, zoals dat bij kleine ondernemers vaak het geval is,' zo citeert Van Andel in zijn onderzoeksrapport een e-mail van Erbudak.
Erbudak zelf moet 60.000 euro aan onterechte declaraties terugbetalen
Dat allerlei betalingen tussen Erbudak en het Slotervaart door elkaar liepen, kwam de oud-directrice in januari duur te staan. De rechter sommeerde haar om ruim 60.000 euro aan gedeclareerde privé-uitgaven, waaronder kaartjes voor een concert van Pearl Jam, terug te betalen. Daarnaast moest zij 143.000 euro aan creditcardbetalingen op kosten van het ziekenhuis terugstorten, evenals 45.000 euro die zij contant uit de kluis van het Slotervaart had gehaald.

Erbudak vroeg om onderzoek naar Slotervaart

Dat Erbudak Van Andel verwijt onderzoek te hebben gedaan naar het ziekenhuis is opmerkelijk. Zij had de rechter namelijk zelf gevraagd om een onderzoek bij het Slotervaart, maar kreeg nul op het rekest, omdat haar kinderen geen directe aandeelhouders in het ziekenhuis waren. Van Andel stelde dat de ontwikkelingen bij Meromi en Jeemer niet los konden worden gezien van het ziekenhuis en besloot daarom om ook enkele belangrijke gebeurtenissen bij het ziekenhuis mee te nemen in zijn onderzoek. De rechter ging niet mee met de redenering van Erbudak, zo blijkt uit een uitspraak die vorige week is gepubliceerd. Van Andel heeft volgens dat vonnis recht op de 75.000 euro. Ondernemingskamer vergoeding Van Andel

Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer, 16 maart 2015

Juridisch gevecht

Erbudak heeft de afgelopen jaren diverse gerechtelijke tegenslagen gehad, maar heeft ook enkele overwinningen behaald. De inmiddels in Turkije woonachtige Erbudak werd in januari nog door de rechter gesommeerd om in totaal 1,7 miljoen euro terug te betalen aan het Slotervaart. Ook mislukte een poging van Erbudak om de verkoop van het Slotervaart aan Loek Winter te verhinderen, door beslag te leggen op alle aandelen van het ziekenhuis. Daar staat tegenover dat de notaris die de omstreden aandelenemissie begeleidde, op aandringen van Erbudak is berispt. Ook heeft Erbudak met het oordeel van Van Andel dat Pim Schram 'in redelijkheid niet tot het Emissiebesluit kon komen' nog steeds een troef in handen in de voortdurende strijd om het Slotervaart. De ondernemingskamer moet nog uitspraak doen over de vraag: was er sprake van wanbeleid of niet? Vorige week meldde zakenblad Quote overigens dat Rabobank het huis van Erbudak in Beverwijk gaat veilen. Update: Aysel Erbudak laat in een reactie weten dat in dit artikel ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er sprake zou zijn van een rechtszaak van haar tegen Van Andel. Integendeel: 'Ik vind dat hij voortreffelijk werk heeft gedaan.' Dat haar advocaat bezwaar heeft gemaakt tegen de vergoeding, is volgens Erbudak 'formeel', omdat Van Andel op eigen initiatief meer heeft onderzocht dan waar de Ondernemingskamer opdracht toe had gegeven. 'Er is geen akkefietje. Ik heb al eerder aangegeven de vergoeding voor Van Andel prima te vinden.'