Aziatische 'Wereldbank' bezorgt VS hoofdpijn

4 Connecties

Relaties

Financiële sector AIIB

Organisaties

IMF Wereldbank
14 Bijdragen

Ook Nederland doet mee met de AIIB, de nieuwe 'wereldbank' van China, India en Rusland. Zo verschuift de macht zonder 'grote ongelukken' van west naar oost, observeert columnist Jan Dwarshuis.

Naast alle opmerkelijke en emotionele commotie rondom het nietige Griekenland zijn er nog genoeg aandachtspunten die er wellicht meer toe doen. 57 landen zijn als kandidaat-medeoprichters betrokken  bij de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die de Aziatische tegenhanger moet worden van de Wereldbank. China, India en Rusland worden grootaandeelhouders van de bank, maar ook Zwitserland en Nederland zijn betrokken. De AIIB begint langzaam maar zeker een hoofdpijndossier te worden voor de VS.

Sancties Rusland

Al eerder heb ik u eens gewezen op het feit dat de sancties jegens Rusland averechts werken. De Russen kiezen – terecht – voor het versneld aanhalen van de banden met de Chinezen. Velen noemen het een verstandshuwelijk, maar er zijn genoeg feiten die duiden op een diepere relatie. De oprichting van de AIIB op 24 oktober 2014 is daarvan een concreet bewijs. Rusland is in een rap tempo bezig de handelsactiviteiten met de rijzende ster China aan te halen, hetgeen de EU nog wel eens duur kan komen te staan. Opvallend is dat de VS, maar ook Japan, fel gekant zijn tegen de oprichting van de AIIB.
In tegenstelling tot de Wereldbank houdt China de teugels bij de AIIB stevig in handen
In tegenstelling tot de Wereldbank houdt China de teugels bij de AIIB stevig in handen. De Amerikaanse regering kraakt de AIIB publiekelijk af, omdat de bank onvoldoende transparant zou zijn en niet zou kunnen voldoen aan de hoge governance-normen. Ik vraag mij af hoe de VS dit kan beoordelen zonder betrokken te zijn?

Meer invloed China

De oprichting van de AIIB is zeker niet politiek neutraal ingestoken. De gretigheid van China om zijn overtollige buitenlandse tegoeden in te gaan zetten is opvallend. De AIIB is het perfecte instrument om onder het mom van ‘ontwikkeling’, internationaal op een fluwelen wijze meer invloed te kunnen uitoefenen. En dat draagt op zijn beurt weer bij aan het in vervulling gaan van China’s ultieme wens om te worden opgenomen als munt in het SDR (Special Drawing Rights) mandje van het IMF. China is een machtsblok in opkomst, in tegenstelling tot dat van de VS. Gek genoeg lijkt slechts één Amerikaan te beseffen wat er aan de hand is, te weten de controversiële presidentskandidaat Donald Trump. Trump slaat in mijn ogen – vanuit Amerikaans perspectief – de spijker op veel punten op zijn kop en schopt tegelijkertijd tegen veel heilige huisjes. De Amerikaanse droom ligt voor velen al enige tijd achter hen. Om tientallen redenen is het wenselijk dat de VS en China als machtsblokken elkaar in evenwicht houden.

Machtsblokken herstructureren

De oprichting van de AIIB onderstreept de verschuiving van macht. Dat ook kleine landen als Nederland en Zwitserland – ondanks druk van de VS – de AIIB voorzien van kapitaal is positief te noemen. Het door Washington gecontroleerde IMF geeft de economische verhoudingen niet langer goed weer en dat is een bron van zorg voor de VS. Het is een onomkeerbaar en noodzakelijk proces om internationale machtsblokken zonder grote ongelukken te herstructureren voor de toekomst. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.