Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe aanbieders om te laten zien dat het beter kon en vrijheid voor de patiënt om zelf een zorgverlener te kiezen. Lees meer

Die vrijheid staat ter discussie. De zorgverzekeraars, als beheerders van de premiegelden, willen meer macht om te bepalen waar het aan uitgegeven mag worden en meer invloed om zorgverleners te sturen middels contractafspraken.

Artikel 13 van de Zorverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat verzekeraars ook een vergoeding (van in de praktijk zo'n 80 procent van de prijs) moeten betalen wanneer een patiënt kiest voor een zorgverlener zonder contract. Daar wilden de verzekeraars graag van af. Minister Edith Schippers loodste vorig jaar een wetsvoorstel door de Kamer dat artikel 13 zo wijzigt dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om die vergoeding te betalen. Daarmee kon de verzekeraar in feite bepalen welke zorgverleners economisch bestaansrecht houden en welke niet - en zou het een stuk makkelijker worden om in contracten vast te leggen hoe zorg precies verleend moet worden. Zorgverleners uit allerlei branches maakten zich zorgen over deze toename van macht van de verzekeraar en verzetten zich het afgelopen jaar heftig tegen de wetswijziging en zorgde in de Kamer bijna voor een kabinetscrisis en sneuvelde uiteindelijk in de senaat. Follow the Money publiceerde talrijke artikelen over dit proces. We laten het  daar niet bij zitten.

Follow the Money volgt de ontwikkelingen rond zorgverzekeraars op de voet en investeert in diepgaand onderzoek. Hieronder de resultaten van onze inspanningen.

43 artikelen

Huisartsenprotest tegen bureaucratie breidt zich uit naar andere zorgsegmenten

Afvinklijstjes, stapels formulieren en declaraties bijhouden: veel zorgverleners hebben het gevoel dat het wel wat minder kan met de bureaucratie in hun werk. Een succesvol protest van huisartsen, vorig jaar, krijgt nu een breder vervolg in andere segmenten van de zorg. De actiegroep die het protest leidt wil volgende maand van zich laten horen op een belangrijk zorgcongres.

22 juni moet een belangrijke dag worden in de strijd van zorgverleners voor het terugdringen van de bureaucratie en regeldruk in hun werk. Op deze vierde woensdag van juni vindt er een congres plaats met de veelzeggende titel Zelf aan het Roer, waarbij onder anderen André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland, Ronnie van Diemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit aanwezig zullen zijn. Protestbeweging Het Roer Moet Om zal trachten de zorgbobo’s ervan te overtuigen dat de regie over kwaliteit van zorg weer terug moet naar de arts. De sterke invloed in de spreekkamer van derde partijen, zoals zorgverzekeraars, wordt als onwenselijk ervaren en resulteert in een sfeer van wantrouwen. Het congres moet de medische professionals helpen om verloren autonomie te heroveren.

Het congres moet de medische professionals helpen om verloren autonomie te heroveren

Het Roer Moet Om ontstond begin vorig jaar als een actiecomité van een groep huisartsen. Getergd door het papieren monster van de zorgbureaucratie besloten de artsen dat het zo niet langer kon. Hun frustratie kwam voor een belangrijk deel voort uit de overtuiging dat veel van de regeldruk die huisartsen kregen opgelegd, in de praktijk onnodig was. In de eerste maanden van 2015 — kort nadat de afschaffing van de vrije artsenkeuze in de Eerste Kamer was gestrand — groeide het verzet tegen het zorgbeleid van de regering. Op 11 maart publiceerde het comité Het Manifest van de Bezorgde Huisarts. gericht aan minister Edith Schippers, de Tweede Kamer en de vier grootste zorgverzekeraars, waarin de huisartsen eisten dat er een einde zou komen aan de ‘geëxplodeerde zorgbureaucratie’.

De opstand van de huisartsen had effect. Vorige zomer kwamen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, toezichthouders en de overheid met de huisartsen overeen dat er per 1 oktober 2015 concrete veranderingen zouden worden doorgevoerd op het gebied van bureaucratie en kwaliteit, die zouden moeten leiden tot een significante afname van de administratieve lastendruk, meer tijd met de patiënt en een steviger onderhandelingspositie ten opzichte van de zorgverzekeraar.

Het succes dat de huisartsen met hun actie oogstten, bleef in andere segmenten van de zorgsector niet onopgemerkt. Daarom wordt  Het Roer Moet Om nu verbreed naar andere medisch professionals. Op een huisartsencongres namen apotheker Aris Prins, fysiotherapeut Marije de Leur en medisch specialist Viola Verhoef symbolisch het stokje over van Lucas Fraza, initiatiefnemer van Het Roer Moet Om. Fraza is trots op de resultaten van zijn verzetsbeweging en is hoopvol over dit nieuwste initiatief. De apothekers, medisch specialist en fysiotherapeut vormen het gezicht van Het Roer Moet OM, 2.0 dat tot doel heeft zorgverleners weer verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van zorg.

‘Het systeem van nu is erg gericht op doen, productie draaien, tijd schrijven’

De VvAA — een dienstverlener aan medisch professionals — ondersteunt de nieuwe lichting roergangers. Op de website van de VvAA staan filmpjes waarin enkele ‘roergangers’ vertellen over de transitie die volgens hen nodig is. Psychiater Cobie Groenendijk: ‘Het systeem van nu is erg gericht op doen, productie draaien, tijd schrijven. Maar als het gaat om de relatie tussen patiënt en arts, zou er juist veel meer tijd moeten komen voor betekenisgeving.’ En fysiotherapeut Marije de Leur: ‘De afgelopen jaren zijn we enorm verstrikt geraakt in procesmatige zaken en wat dat betreft moet het roer nu echt om. Laten we teruggaan naar waar het echt om draait in ons vak.’