Babyboomers rijk door hypotheekaftrek

2 Connecties

Relaties

Babyboomers

Werkvelden

Economie
0 Bijdragen

De CBS cijfers geven het nogmaals aan: de babyboomers (geboren 1945-1960) zijn rijk geworden door stijgende huizenprijzen. Het grote taboe van de verkiezingen van 2010 wordt langzaam doorbroken, behalve door politici.

Zelfs CDA-economen menen dat de hypotheek subsidie een onbetaalbaar douceurtje is.

Babyboomers zijn oververtegenwoordigd in de groep ‘rijkere Nederlanders.’  Iets meer dan een kwart van deze groep (het CBS definieert dit als een huishouden dat kostwinner  van 50- tot 65-jarige als hoofdkostwinner) maakt 43 procent van de 10 procent hoogste inkomens uit.

Gemiddeld hadden deze  huishoudens in deze inkomensgroep een besteedbaar inkomen van 88 duizend euro. Ook in de op een na hoogste inkomensgroep deden de babyboomers het met een aandeel van 37 procent goed.

Babyboomers geven 9 procent meer uit dan een gemiddeld huishouden. De babyboomers besteedden vooral meer geld aan de woning, verkeer en vervoer, en eten. Hun totale uitgaven bedragen 34000 euro per jaar.

Het CBS schrijft: ‘De relatief hoge welvaart van de babyboomers houdt mede verband met de levensfase waarin zij zich bevinden. Met 50 tot 65 jaar is de carrière opgebouwd, zijn de kinderen (bijna) het huis uit en is de hypotheek op het huis grotendeels afbetaald. Verder speelt mee dat het merendeel van deze generatie in de economisch voorspoedige jaren zestig en zeventig op de arbeidsmarkt kwam en bovendien sterk profiteerde van de fors gestegen huizenprijzen.’

Opvallend dat afgelopen dagen enkele CDA-prominenten, de partij die een breekpunt zegt te maken van aanpassingen in de hypotheekaftrek, ageren tegen de fiscale matsmaatregel. CDA Harry Verbon twijfelt openlijk of hij nog CDA gaat stemmen in het Brabants Dagblad.

CDA-partij-econoom Bovenberg stelt voor om de hypotheekschuld over te hevelen naar box 3 (vermogen) van de inkomstenbelasting. De woningschuld is dan nog slechts tegen 30% aftrekbaar in plaats van nu maximaal 52%. Voor mensen die geen of weinig pensioen hebben opgebouwd, geldt dan een vrijstelling, zegt hij in het Financieele Dagblad. Bovenberg: 'Mensen worden zo gestimuleerd om via hun eigen woning een appeltje voor de dorst te sparen voor hun pensioen. Dat vind ik meer passen bij het CDA'.

Zie ook www.hate68.com