Bank of England hielp Nazi’s met verkoop van geplunderd goud

2 Connecties

Relaties

Goud

Werkvelden

Centrale banken
0 Bijdragen

De Britse centrale bank heeft de Duitse Reichsbank in 1939 geholpen met het stelen van goud van Tsjecho-Slowakije.

De vooruitziende blik mocht niet baten. In 1930 parkeerde Tsjecho-Slowakije de goudvoorraad op de rekening van de Bank of International Settlements (BIS) uit angst voor de oorlogszuchtige Duitsers. De BIS is een samenwerkingsorganisatie van ’s werelds centrale banken en was in dat jaar net opgericht.  Veilig bleef dat goud echter niet. Hitler viel in maart 1939 Tsjecho-Slowakije binnen en gaf de BIS de opdracht om 5,6 miljoen pond aan goud, dat van Tsjecho-Slowakije was, over te hevelen naar de rekening van de Reichsbank. Bank of England De Bank of England, die namens de BIS veel Tsjechoslowaaks goud beheerde, gaf vervolgens gehoor aan het verzoek, ondanks dat de Britse regering de opdracht had gegeven om de tegoeden van het bezette Tsjeco-Slowakije te bevriezen. Dat blijkt uit archiefdocumenten die door de Bank of England woensdag online zijn gezet. De BIS werd oorspronkelijk opgezet om de Duitse herstelbetalingen, die waren opgelegd na de Eerste Wereldoorlog, soepel te laten verlopen. Naast onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië, nam ook Duitsland deel aan dit orgaan. 845 miljoen euro Bank of England voerde de transactie naar eigen zeggen uit omdat zij het  voortbestaan van de BIS niet in gevaar wilde brengen. 5,6 miljoen pond klinkt weinig, maar de Financial Times heeft uitgerekend dat deze som geld omgerekend naar de huidige tijd 736,4 miljoen pond (843 miljoen euro) zou bedragen. Na de transactie haalden de Nazi’s het goud van de rekening bij de Bank of England en verkochten het onder andere aan de centrale banken van Nederland en België. Aan dit soort transacties kwam een einde toen op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 'Peace for our time' Neville Chamberlain, de Britse minister van 1937 tot 1940, wordt vaak verweten dat hij op de conferentie van München het Sudetenland, een deel van Tsjecho-Slowakije, cadeau heeft gedaan aan Adolf Hitler om de vrede te bewaren. Hij verkeerde in de stellige overtuiging met dit 'verraad van München' de wereldvrede te hebben gered. De appeasementpolitiek, waarbij de geallieerden vergaande concessies deden met Duitsland om de vrede te bewaren, werd echter niet alleen door de Britse regering gepraktiseerd, maar ook door de Bank of England, zo blijkt nu uit de nieuwe gedigitaliseerde documenten. Indirect heeft de Bank of England met de goudtransactie maanden voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, Duitsland geholpen aan een grotere oorlogskas, ondanks het feit dat de Britse regering geen toestemming voor de transactie had gegeven.