Banken rekenen meer rente sinds Vestia

3 Connecties

Relaties

Rente Publieke sector

Werkvelden

Banken
6 Bijdragen

Banken vragen meer rente voor nieuwe leningen aan woningbouwcorporaties en andere (semi-)publieke instellingen. Sinds de Vestia-sof vertrouwen banken de overheidsgarantie niet meer.

Scholen, zorginstellingen en andere aan de overheid gelieerde organisaties in Nederland zijn straks duurder uit bij het afsluiten van een lening bij banken. Dat meldt Het Financieele Dagblad vanochtend.

Het opschroeven van de bancaire rente is een reactie op de laatste ontwikkelingen rond het derivatenavontuur van de wankelende Rotterdamse woningbouwcorporatie Vestia. In de semi-publieke sector in ons land gaat het al gauw om ettelijke miljarden aan leningen: woningcorporaties hebben 86 miljard euro geleend met overheidswaarborg, zorginstellingen 8,7 miljard.Vorige maand hadden de bij de Vestia-derivatendeals betrokken banken het nakijken nadat de overheid al het hypotheekrecht op het Vestia-vastgoed besloot door te sluizen naar het Waarborgfonds. Op die manier wil de overheid en de tijdelijke Vestia-bedrijfstop de banken zo ver krijgen dat ze een deel van de miljardenverliezen van Vestia voor hun rekening nemen.

In de Nederlandse semi-publieke sector gaat het al gauw om ettelijke miljarden aan leningen: woningcorporaties hebben 86 miljard euro geleend met overheidswaarborg, zorginstellingen 8,7 miljard.


Risicoprofiel veranderd
Het 'lostrekken' van het hypotheekrecht uit de handen van de bankiers in de Vestia-zaak blijkt nu grote gevolgen te hebben op bankiers in Nederland, zo tekent het FD op. ‘Als de overheid blijkbaar zomaar onder haar verplichtingen uit kan komen, heeft dat een uitstraling naar het buitenland. Maar het heeft ook gevolgen voor de financierbaarheid van de publieke sector’, meldt Sipko Schat, bestuurslid van Rabobank Nederland.

ABN Amro — een bank die evenals Rabo betrokken is bij de derivatendeals met Vestia — zit op dezelfde lijn. ‘Het risicoprofiel van de corporatiesector is na Vestia veranderd', vertelt een zegsman van ABN Amro aan het FD. 'Hoewel niet alle instellingen over één kam kunnen worden geschoren, geldt het hogere risico ook in bepaalde mate voor andere semipublieke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs.'


'Banken voelen zich belazerd'
De gewijzigde houding is al merkbaar voor woningcorporaties. Zo kwam Portaal uit Baarn in het nieuws omdat de woningbouwcorporatie geen lening kan krijgen bij zowel binnenlandse als bij buitenlandse banken.


De grote terughoudendheid is voor een groot deel te wijten aan Vestia, verklapt een anonieme directeur-bestuurder van een grote woningcorporatie aan het FD. ‘Het klopt dat de banken sinds kort aanmerkelijk terughoudender zijn. Er is gewoon een groot wantrouwen bij de banken sinds de overheid, de toezichthouders en het waarborgfonds WSW dat hypotheekrecht bij Vestia hebben gevestigd. Banken voelen zich belazerd.’


'Licht staat op oranje/rood'
De tijd van zoete broodjes bakken is dan ook voorbij als het ligt aan de Rabobank en ABN Amro. Niet voor niets benadrukt Rabo-directeur Schat dat het over en uit is met de tijd van zeer lage risico-opslagen _ tot soms wel 0,2 procentpunt.‘Vergeet niet dat er veel buitenlandse banken bij betrokken zijn. Het geborgde papier zit ook bij institutionele beleggers over de grens. Wat gaan die doen? Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke elementen. De goede partijen gaan dan onder de kwade lijden.’

Het FD registreert een soortgelijke reactie bij ABN Amro. 'Het risico is groter geworden', zegt een woordvoerder. 'En als de risico’s groter worden, geldt een hogere opslag op de rente.’ Voor de corporaties is dat nu al het geval, vult hij aan. ‘Daar staat het licht op oranje/rood.’

Ondertussen worden rente-opslagen voor zorg en onderwijs worden niet uitgesloten. Reden genoeg voor een groeiend aantal woningbouwcorporaties om knap zenuwachtig te worden en aan te dringen op een snel en definitief akkoord rond Vestia. Zolang dat niet gebeurt, slinkt het vertrouwen en de rust met de dag in de markt.
 

(L)