Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slechts een enkeling weer levend uitkomt. Ondernemers worden geconfronteerd  met stijgende rentelasten, extra aflossingen en accountantskosten. Resultaat: de ondernemer wordt niet beter, maar juist steeds zieker. De bank toont in deze situatie vaak weinig begrip voor de individuele ondernemer, de relatie met de bank is verziekt. Banken zijn de groeiende stapel probleemdossiers in sommige gevallen liever kwijt dan rijk, ook al leidt dat tot faillissement van de ondernemer en afboekingen bij de bank. Een nieuw bankschandaal lijkt geboren. Toezichthouder AFM onderzocht de praktijken van Bijzonder Beheer en ook de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

37 artikelen

Bankiers van Bijzonder Beheer: 'ze bedoelen het goed'

De afdelingen bijzonder beheer van banken blijven in toenemende mate de aandacht vragen van vele ondernemers, pers, politiek en toezicht. Columnist Frank Wijn denkt dat het een goed idee is als de bankiers hun wolfse mentaliteit wijzigen.

In grote organisaties lijkt ‘de bedrijfstop’ lichtjaren verwijderd te zijn van de werkplek. Is dat erg? Nee, niet als je een open bedrijfscultuur hebt en de bottom-up en top-down communicatie goed verloopt. Het wordt wat moeilijker als je bedrijfskolommen naast elkaar hebt, managementlagen functioneren als spamfilters, er eigen koninkrijkjes zijn ontstaan en bedrijfspolitiek door de muren sijpelt. Zo klinken uitspraken van bankbestuurders bijna kolderiek als het gaat over de wijze waarop Bijzonder-Beheer-afdelingen met hun klanten omgaan. 'De collega’s van de afdelingen Bijzonder Beheer zijn er primair om de levensvatbare bedrijven te helpen om te overleven. Strenge maatregelen zijn dan vaak nodig. Onze medewerkers moeten soms hard zijn, maar bedoelen het goed'.
Herken je als bankier een bodemloze put, dan moet je afscheid nemen
Inhoudelijk? Helemaal mee eens. Herken je als bankier een bodemloze put, dan moet je afscheid nemen. Is een onderneming met de juiste maatregelen te redden, komt de bank niets tekort en kan er weer werkgelegenheid gewaarborgd worden, dan moet een bank gezamenlijk optrekken met de ondernemers.

Halfgoden

De discussie binnen MKB en politiek gaat niet slechts over de vraag of de inhoudelijk aanpak juist is, maar richt zich vooral op de wijze waarop BB-medewerkers met regelmaat hun klanten(!) bejegenen. Bruut en boud, ook 2 B’s. Dus niet alleen het ‘wat’, maar vooral ook het ‘hoe’ staat ter discussie. Voorbeelden te over waar sommige halfgoden ‘dat varkentje wel even gaan wassen’.
  • De ‘afgekeurde motoragent’ met uitspraken als ‘dan had meneertje ook maar niet zo’n dure auto moeten rijden’. Alsof dat ook maar iets te maken heeft met het faillissement van een van de grote, trouwe klanten, waardoor de liquiditeitsproblemen ontstonden?!
  • Als je deze voorwaarden nú niet tekent, laat ik jouw rekening bevriezen, ga ik een week op vakantie, kun je geen varkensvoer meer betalen en dan zullen we over een week eens kijken hoe ze erbij liggen’. Steek die maar in je zak, NVB!
  • Of wat dacht je van deze: ‘Als je nu niet aan onze zekerhedenconstructie meewerkt, praat je volgende week niet meer met mij, maar met 3 van onze advocaten’.
Deze ‘zorgvuldige’ uitspraken uiten ze uiteraard alleen telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Ze zijn slim genoeg om dat niet te mailen. Daar hoor je bankdirecties en –bestuurders nooit over, omdat ze de werkvloer niet kennen! Zij denken dat er bij hún bank alleen integere en nette mensen werken. Sterker nog. Zij geloven blijkbaar liever dat álle BB-ondernemers zielig doen, de zaak foppen, teveel risico’s hebben genomen en de bancaire wereld niet snappen. Right! De oplossing voor dit vertekend wereldbeeld?
  • Bankbestuurders en –directies enige tijd mee laten werken als mysteryguest/stagiaire op de BB-werkvloer.
  • Een paar weken meelopen als (externe) adviseur van de BB-klanten van zijn eigen bank.
  • Trek 2 weken door het land en bezoek 3 BB-klanten per dag.
Na deze praktische opfriscursus schakel je als bestuurder niet een duur consultancybureau in om de bankierseed te gaan implementeren, maar volg je het voorbeeld van Colin Fan (Deutsche Bank) die af wil rekenen met de verderfelijke 'Wolf of Wall Street-mentaliteit'. Daarmee voorkom je verdere reputatieschade, jarenlange cultuurwijzigingsbijeenkomsten en worden klanten misschien weer als klant behandeld. Ook bij Bijzonder Beheer!