Rond de 30 miljoen Europese burgers hebben geen beschikking over een bankrekening. Dat moet volgens Jan Dwarshuis heel snel veranderen.

Aan de klaagzang van de beleggers komt terecht geen einde. De volatiliteit van de grillige koersen neemt de laatste dagen weer flink toe waarbij wij volop speculeren op bodemvorming. Ondertussen richten wij onze blik voor heel even op iets anders. Tot onze stomme verbazing heeft niemand het er over. De ‘unbanked’ burgers van de Europese Unie.

Afgelopen week verscheen er een lullig persberichtje van de Europese Unie uit de hand van Michel Barnier. Deze meneer is verantwoordelijk voor ‘Internal Market and Services’. Uit recent onderzoek blijkt dat er maar liefst 30 miljoen Europese konijnenkoppen - ouder dan 18 jaar - geen beschikking hebben over een bankrekening. En van die 30 miljoen zijn er naar schatting circa 6 a 7 miljoen die botweg geen bankrekening kunnen krijgen om allerlei uiteenlopende redenen.

Een bankrekening voor iedereen

Een absurd getal natuurlijk. Een bankrekening is immers een basisbehoefte. Het ontvangen van inkomsten of het voldoen van uw verfomfaaide energienota zijn basisprincipes die de EU natuurlijk allang voor haar burgers geregeld had moeten hebben. Of stel dat u prostituee bent. Hoe stort u dan af? Onbegrijpelijk dat politici - gespeend van enige ordentelijke kennis - de DSB proberen door te zagen en dit soort basisbehoeftes simpelweg vergeten. Om over de problematiek van het gammele Griekenland, IJsland en Ierland nog maar te zwijgen.

Onze vriendelijk ogende vriend Barnier heeft dus een punt. Een bankrekening moet binnen de EU zo snel mogelijk een recht worden. Sterker nog, dat had gisteren al geregeld moeten zijn. En zeker in economische tegenwind, waarbij de schaarse ondernemers en de op drift geraakte burgers gemangeld worden door de grootbanken, moet deze groep beschermd worden.

Misschien een aardig aandachtspuntje voor Gerrit Zalm of Jan Hommen, die bij Gods gratie van al die burgers in de EU overeind zijn gebleven en heerlijk achterover leunen op 23 hoog. Maar ook de Rabobank communiceert merkwaardig verdacht naar ons oordeel. Ik verwijs op dat punt naar de column – Rabobank’s solide achterwerk - van onze collega-columnist Peter Verhaar.

De toegang tot een geschikte betaalrekening is een fundamenteel principe dat per direct moet worden ingevoerd op nationaal niveau. Iedere Europese konijnenkop heeft recht op zo’n eenvoudige rekening die geen debetfaciliteiten kent maar wel in iedere lidstaat te openen is. Natuurlijk mag de bank daar een faire prijs voor rekenen. Geen probleem. Maar het ‘kalt stellen’ van een grote schare Europese burgers moet maar eens afgelopen zijn. De door de staat gesponsorde banken zouden hun ‘bankloze burgers’ vandaag al in de armen moeten sluiten vooruitlopend op de wetgeving van Michel Barnier.
 

Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en Follow the Money: Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde fondsen.

Uw reactie is welkom via Dwarshuis@Columbeurs.nl

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Jan Dwarshuis
Jan Dwarshuis
Als zelfstandig ondernemer is hij actief geweest in verschillende takken van sport. Tussentijds bleef hij op het terrein van...