Bastille

2 Connecties

Relaties

Europa ESM
0 Bijdragen

Het ESM was trending topic. Ten onrechte, vindt FTM columnist Ewald Engelen. Tegelijkertijd is dit opgelaaide debat indicatief voor het gerede wantrouwen van burgers jegens Europa.

En zo werd Europa vorige week toch nog trending topic op Twitter. Volkomen onverwacht - in ieder geval voor schrijver dezes - ontvlamde de electorale afkeer van Brussel zich aan zoiets arcaans als de parlementaire ratificering van het 'Verdrag tot Instelling van het Europese Stabiliteitsmechanisme'. Onverwacht, omdat er potdomme al vier keer op Eurotoppen over is onderhandeld en het al die keren door parlement en pers als hamerstuk is afgeserveerd. 

 

Electorale hysterie
Het ESM dateert van 17 december 2010, is op 25 maart 2011 uitgebreid tegen het licht gehouden, op 21 juli 2011 nog eens bekrachtigd, en werd op 9 december 2011 gekoppeld aan het Fiscaal Pact dat pas echt 'onze' soevereiniteit aantast. Waarom deze electorale hysterie?

 
Want hysterie was het. Een amateuristisch filmpje van Duitse makelij werd op YouTube 88.000 maal bekeken. De commentaren logen er niet om: van 'financieel fascisme' tot 'de burger als slaaf van Brussel'. Een inderhaast opgezette petitie wist in een paar dagen ruim elfduizend handtekeningen te verzamelen. Woordvoerders, journo's en pundits als ondergetekende werden via e-mail en Twitter bestookt met aanklachten van burgers die zich grote zorgen maakten over het mateloze monster dat de eurozone had gebaard.
 
De meest baarlijke nonsens circuleerden op internet, herinneringen oproepend aan de complotten over de moord op Fortuyn, de aanslag op de Twin Towers en de inentingen tegen baarmoederhalskanker. Nee, het was geen blanco cheque. Het ging om maximaal veertig miljard euro, waarvan 4,6 miljard aan cash en ruim 35 miljard aan garanties. Nee, Nederland droeg haar budgetrecht niet over aan Brussel. De ministers van Financiën van de eurozone, onder wie onze eigen Jan-Kees, beslisten unaniem over de aanwending van de middelen. Nee, Nederland verloor haar vetorecht niet. Alleen in noodgevallen zou er bij gekwalificeerde meerderheid worden besloten. En dat was niet om de Nederlandse belastingbetaler een loer te draaien maar om te voorkomen dat de Finnen de boel eindeloos zouden vertragen. Ik mocht het zelf afgelopen dinsdag bij KvdB uitleggen. Helpen deed het niet. Voor steeds meer Eurohaters is alles wat uit Brussel komt verdacht geworden.
 

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 

De K-coalitie is ondertussen definitief uit haar zevende hemel gestoten. Alleen een paar harteloze hoogopgeleide postmaterialisten met poen menen nog dat de schamele ecologische meeropbrengsten opwegen tegen de snel verslechterende macroeconomische situatie: 24.000 extra werklozen in een maand - en counting. Steeds meer burgers beseffen dat de tol die zij betalen voor een Brussels bewijs van financiële degelijkheid groot is: drie- tot vijfduizend euro per huishouden. Leuk ook voor het MKB. En hoe de leden van de K-coalitie zich ook de blaren op de bek lullen om duidelijk te maken dat dit in 's lands belang is, dat er eindelijk wordt hervormd, dat het niet om Brussel gaat maar eigen initiatief is... de burger is niet gek. De twaalf miljard aan lastenverzwaringen die voor 2013 op de rol staan, hebben maar één doel: volgend jaar de min drie procent halen die Brussel eist. Met hervormen, bezuinigen, gezonde overheidsfinanciën, de toekomst van onze kinderen heeft het niets te maken. Met horigheid aan Brussel des te meer.

Culturalistisch links
Steeds duidelijker tekent zich een nieuwe scheidslijn in Nederland af, die - als de tekenen niet bedriegen - de komende jaren het politieke landschap gaat bepalen. Het gaat niet meer om kwesties als migratie, islam, de Nederlandse Identiteit en al die andere irrelevante bovenbouwzaken waarmee we onszelf het afgelopen decennium onledig hebben gehouden. Ook al doen podia als De Balie, tijdschriften als De Groene Amsterdammer, columnisten als Theodor Holman, schrijvers als Joost Niemöller en Dick Pels en partijen als GroenLinks en PvdA nog zo hun best ons met hun culturalistische deuntjes te betoveren. Migratie, kutmarokkaantjes, veiligheid, integratie, vrijheid van meningsuiting - het is allemaal zooo vorig decennium! Wilders heeft dat als enige al lang in de smiezen.
 
Hoe meer de euro gaat kosten, hoe meer burgers zich van Europa afwenden. Een week productie per jaar levert de euro ons op, zo becijferde het CPB vorig jaar. Dat komt neer op pakweg 110 miljard euro. Inmiddels hebben we 64 miljard euro voor reddingsacties gestort en moeten we zelf - in de vorm van hogere belastingen en slechtere overheidsdiensten - voor 33 miljard euro bijlappen om aan de eisen te voldoen. Oftewel, we naderen het punt waarop de munt ons meer gaat kosten dan we eraan hebben verdiend.
 
Burgers ruiken dat en zullen steeds vaker op zoek gaan naar spreekwoordelijke Bastilles om hun Europese revolutie aan te ontbranden. Het ESM was de eerste in wat, naar ik vrees, een lange rij van dit soort Bastilles gaat worden. In de hete zomer van 2012 zal Europa nog vaak trending zijn.