Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Slotervaartziekenhuis onder beheer van onafhankelijke derde

De soap rond het Slotervaartziekenhuis heeft een nieuwe aflevering gekregen: de Ondernemingskamer heeft een beheerder, een bestuurder en een onderzoeker aangesteld. De buitenspel gezette familie Erbudak komt daarmee dichterbij een comeback.

Het bestuurlijke moddergevecht om het Slotervaartziekenhuis is weer een nieuwe fase ingegaan. Vorige week besloot de Ondernemingskamer dat er - vanwege twijfels over behoorlijk bestuur van de holdings bóven het Slotervaartziekenhuis - een onafhankelijke bestuurder, onderzoeker en beheerder van aandelen moest worden benoemd. Nu voegt de kamer de daad bij het woord. Afgelopen vrijdag werd een beheerder benoemd voor de aandelen  (die de familie Schram in handen had) in de bewuste holdings Meromi Holding en Jeemer BV. Het gaat om mr. Ellen Soerjatin uit Amsterdam. Oud-bestuurder Charlotte Insinger van het Erasmus MC vervangt voor de duur van het onderzoek Pim Schram als bestuurder van beide Holdings. Tot slot heeft de ondernemingskamer mr. drs. Willem-Jan van Andel uit Utrecht de taak gegeven een onderzoek te verrichten naar het handelen van Jeemer en Meromi vanaf 28 december. Dat is de datum dat zakenpartner van oud-directrice Aysel Erbudak en mede-eigenaar van het Slotervaartziekenhuis Jan Schram overleed en zijn aandelen door zijn broer Lex in beheer werden genomen.

Aandelenemissie: geldig of niet?

De grote vraag in het onderzoek is of de plotselinge aandelenemissie van 5 miljoen euro van het Slotervaartziekenhuis in maart had mogen plaatsvinden. Want wat was het geval: Jan Schram overleed en liet een meerderheidsbelang achter in Jeemer BV, waaronder Meromi en voorts ook het Slotervaart vallen. Op zijn aandelen rustte een aanbiedingsplicht richting de kinderen van Aysel Erbudak, de minderheidsaandeelhouders. Broer Lex Schram beheerde die aandelen sinds 28 december en verzuimde de aanbiedingsplicht tot nu toe na te komen, zo valt op te maken uit de uitspraak die de Ondernemingskamer vorige week deed. In maart zette Lex Schram een lening van zijn bedrijf Delta Onroerend Goed BV aan het ziekenhuis van 26 miljoen euro deels om in aandelenkapitaal. Het ging om in totaal 5 miljoen euro, de rest bleef als lening op de balans staan. Met deze emissie werd het aandeel van de moederholdings in een klap verwaterd van 100 tot 0,36 procent. Daarmee verloren de kinderen van Erbudak feitelijk alle zeggenschap over het ziekenhuis. Erbudak en haar kinderen stellen dat daarmee aan hun belangen als aandeelhouder ten onrechte voorbij is gegaan. Het huidige onderzoek kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat de aandelenemissie teruggedraaid wordt. Voor de hand ligt in ieder geval dat de kinderen van Erbudak alsnog de kans krijgen om de aandelen van Schram te verwerven. 'Ik ben blij dat de Ondernemingskamer de zaak zo voortvarend oppakt,' laat Aysel Erbudak aan Follow the Money weten. Zo nadert de strijd om het Slotervaartziekenhuis nu langzamerhand een juridische climax. Oud-bestuursvoorzitter Erbudak liet tijdens de zitting voor de Ondernemingskamer in juli weten in ieder geval niet meer de ambitie te hebben om terug te keren als directrice. Het eventueel terugdraaien van de aandelenemissie kan echter wel grote gevolgen hebben voor het Slotervaartziekenhuis. De familie Schram heeft nog een lening van 21 miljoen aan het ziekenhuis uitstaan, die in het 'terugdraai'-scenario weer 26 miljoen euro groot is. En opeisbaar. De familie Schram was niet bereikbaar voor commentaar op de benoeming van een beheerder.