Hopeloos optimistisch

4 Connecties
7 Bijdragen

Bij beleggingsbeslissingen moet je verder kijken dan je neus lang is. Veel verder, stelt columnist Paul van Straaten. 'De particuliere belegger is hopeloos optimistisch op momenten dat dit misplaatst is'

Deze maand ben ik 27 jaar betrokken bij geschillen waarbij de particuliere belegger een schadeclaim meent te hebben op een financiële dienstverlener. Wat ondanks de internetrevolutie (vergelijken was nog nooit zo gemakkelijk) niet is verdwenen is  het beperkte perspectief dat de particuliere belegger heeft. En dan heb ik het niet over de keus van de juiste benchmark. Het blijft meestal bij een vergelijk met de AEX, zelfs wanneer de portefeuille er niet mee vergeleken kan worden. Ook is de particuliere belegger hopeloos optimistisch op momenten dat dit misplaatst is. Maar vooral door dat beperkte perspectief doet de belegger zichzelf enorm te kort.

Klanten van Alex

Rond jaarwisseling verscheen er in de media het bericht dat de klanten van Alex Vermogensbank een slecht beleggingsjaar achter de rug hadden. De beleggers waren ernstig teleurgesteld in de geleverde prestatie van de bank en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kondigde een onderzoek aan. Vele honderden klanten van Alex melden zich bij de VEB en de Vermogensmonitor en wilde compensatie voor de verliezen die zij het afgelopen jaar hebben geleden. De maanden daarop herstelden de koersen zich flink en de klagende beleggers die nog niet hadden opgezegd, zagen de verliezen verdampen en mogelijk zelfs ombuigen in een winst. ‘Alles is goed gekomen’ liet een potentiële klant me weten. Hij stond weer op winst. Ik trachtte nog uit te leggen dat de schade toch behoorlijk was en de risico’s groot, maar de belegger verkondigde dat nu er winst gemaakt werd, alles weer goed zou komen. De belegger liet zich door Alex een behoedzaam profiel aanmeten en doet nu volop mee met de stijgende koersen van aandelen. Het komt weer goed…

Beleggersclub vs BinckBank

Begin maart verscheen het bericht dat BinckBank een kort geding had verloren tegen beleggersvereniging Fibonacci. Beleggingsclub Fibonacci haalde naar eigen zeggen een ‘klinkende overwinning’ op BinckBank. BinckBank stelde dat zij tot de liquidatie was overgegaan om de leden van Fibonacci te beschermen. Volgens haar spiegelde Fibonacci aan haar leden te positieve verwachtingen en te rooskleurige resultaten voor. Ook zou Fibonacci in strijd met de Wet financieel toezicht handelen doordat zij geen vergunning van de AFM had. Dit alles zou Binck Bank in januari jongstleden hebben ontdekt. Fibonacci claimde dat zij een forse schade hadden geleden door het plotse optreden van BinckBank.
Plaats het het gerealiseerde verlies van 2.506.889 euro naast de inleg die bijna 5,2 miljoen zou bedragen en je vraagt je af waarom de leden van beleggersclub nog geen moord en brand schreeuwen
Binck betoogde onder andere: 'De leden hebben via de website geen inzage in de negatieve beleggingsresultaten die op de Binck rekening van Fibonacci worden gerealiseerd.'  Volgens Binck bedraagt het gerealiseerde verlies  € 2.506.889. Plaats dit bedrag naast de inleg die bijna 5,2 miljoen zou bedragen en je vraagt je af waarom de leden nog geen moord en brand schreeuwen richting de vereniging. Volgens een lid was de sfeer tijdens de bijzondere ledenvergadering van 19 maart goed en werd vooral het gevoel van 'wij tegen de bank' geaccentueerd. Er zou een bodemprocedure worden voorbereid en Binck zal bloeden. Het komt goed…. Yeah right. De eerste leden hebben zich inmiddels juridisch laten voorlichten en de vereniging zal binnenkort een briefje ontvangen van een advocaat. En ook BinckBank heeft mij laten weten dat ze het er niet bij laten zitten. Ik voorspel dat deze vereniging geen optie meer zal schrijven…

Algemene bank van Nederland

Onze nationale bank de ABN-AMRO komt regelmatig in het nieuws. De bank zou klaar zijn voor de beursgang en de bestuurders kregen een tonnetje extra beloofd. Van links en rechts buitelen klanten, kamerleden en experts over elkaar heen om te verkondigen hoe ongepast de graai uit de kas wel niet is. Volgens de consumentenbond (uitzending BNR)  lopen klanten van de ABN-AMRO Bank weg als reactie op de bonus-affaire. Op de opiniepagina van het NRC van 24 maart geven de lezers hun ongezouten mening onder het stuk Gerrit geef me een goede reden om klant te blijven. Klanten vertrekken bij de bank vanwege de graaimentaliteit van de top. Die klanten hadden vast geen ABN AMRO-hypotheek, want die klanten kunnen niet weg zonder daar financieel de dupe van te worden.  Wie tot men grote verbazing maar mondjesmaat lijken te vertrekken zijn de beleggers. En dan vooral de beleggers die gebruik maken van 'Mijn Dealingroom'. Het volstrekt verouderde handelssysteem voor de beleggende klant waar je als gebruiker zo slecht geïnformeerd wordt dat je naar mijn mening belegt met je handen op je rug en een blinddoek voor.
Naar mijn mening kan een belegger die met 'Mijn Dealingroom' werkt zichzelf niet meer serieus nemen
Maar als gebruiker heb je dat pas in de gaten als je een keer het systeem van bijvoorbeeld BinckBank hebt gezien. Een kwestie van perspectief dus! Naar mijn mening kan een belegger die met 'Mijn Dealingroom' werkt zichzelf niet meer serieus nemen. Ik zal u de details besparen en slechts een item noemen dat mij ernstig stoorde: je hebt volstrekt geen zicht op je vermogen, je asset-mix. En dat maakt dat je belegt met een blinddoek voor. De bank bedankt voor een memo (moesten ze zes dagdelen voor betalen) waarin alle fouten en tekortkomingen stonden en verklaarde in februari dat er 'nu geen nieuwe investeringen meer gedaan worden om Mijn Dealingroom uitgebreid te verbeteren of uit te breiden. Alleen noodzakelijke aanpassingen worden nog uitgevoerd.'  Afgeschreven dus.

Vermogensbeheerdertje

Voor de belegger die het allemaal te veel gedoe vindt, lijkt vermogensbeheer een uitkomst. Maar ook dan is het opletten. Zo zijn er tientallen vermogensbeheerders die gering van omvang zijn en zich geen verzekering kunnen permitteren en zich ook niet willen binden aan uitspraken van het klachteninstituut Kifid.
tientallen vermogens-beheerders zijn gering van omvang, kunnen zich geen verzekering permitteren en willen zich ook niet binden aan uitspraken van het klachteninstituut Kifid
Toch is er voor de aanbieders die zich op deze manier negatief onderscheiden nog  voldoende interesse bij beleggers. Ik vraag me af op welke criteria de klanten van deze aanbieders hun selectie hebben gemaakt?  Wie heeft ze begeleid? Deze groep beheerders vindt het allemaal onzin en beweert dat ze de zorgplicht hoog in het vaandel hebben en dat ze nooit klachten hebben. En ….ze vertouwen het Kifid niet! Dat lijkt me vooral een drogreden. De statistieken tonen juist aan dat de consumenten veelal met lege handen thuiskomen. Maar wanneer een geschil ontstaat en de belegger aan het langste eind trekt, is er niets om op terug te vallen en is de kas slecht gevuld. Verhaalbaarheid ZERO. Momenteel voltrekt zich nu ook een dergelijk scenario zonder dat de klanten van de vermogensbeheerder het in de gaten hebben. De eisers beslissen de komende week over het lot van de vermogensbeheerder, waarbij ze een afweging maken tussen het eigen geldelijk belang en hun gevoel dat zegt dat deze aanbieder van de markt moet verdwijnen. De overige klanten hebben geen idee. Ik voorspel dat eisers eieren voor hun geld kiezen en dat het vermogensbeheerdertje weer verder belegt voor de overige klanten. Op naar de volgende misser.