Beleggingsadviseur Kadijk wint van AFM

2 Connecties

Relaties

Kadijk

Organisaties

AFM

De Rotterdamse rechtbank verklaart de twee aan de beleggingsadviseur Willem Kadijk opgelegde AFM-boetes ongegrond.

Voor beleggingsadviseur Willem Kadijk begon de ellende in de zomer van 2011 toen de  Autoriteit Financiële Markten (AFM) hem twee bestuurlijke boetes van elk 12.000 euro oplegde. Dit wegens het verspreiden van ‘misleidende informatie’ over Fortis. Kadijk waarschuwde in de zomer van 2008 als beleggingsadviseur van het inmiddels ter ziele gegane Amerikaanse effectenhuis MF Global zijn klanten voor de ondergang van de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar.

Kadijks waarschuwingen werden eind 2008 bewaarheid. AFM besloot daarop Kadijk te straffen omdat hij ‘meningen als feiten presenteerde.’

In beroep
Kadijk ging met zijn advocaat Guido Roth in beroep tegen de boetebesluiten. Begin dit jaar op een koude januaridag stond Kadijk in de Rotterdamse rechtbank in een hoorzitting tegenover drie leden van de AFM.

Kadijk stuurde in 2008 twee berichten naar zijn klanten waarin stond dat Fortis insolvabel was en zeker 6 tot 8 miljard euro nodig had. 'Erg speculatief en niet gebaseerd op research’, sprak Van Angeren namens AFM in de rechtszaal. 'Kadijk noemde precieze getallen en deze werden als wetenschap gepresenteerd – zonder dat het ergens werd onderbouwd.’

Boetes ongegrond
Na de hoorzitting werd de uitspraak twee keer uitgesteld door de rechter. Vandaag, drie maanden later, viel het vonnis bij Kadijk op de deurmat. Daarin stond dat het rechterlijke trio de boetes van de AFM ongegrond verklaard.

De uitspraak is voor Kadijk van groot belang. Niet zozeer vanwege de som van de boete maar vanwege de publicatie van de sanctie, die AFM van de rechter nu moet intrekken. Door de openbaarmaking van de straf kon Kadijk een nieuwe baan als beleggingsadviseur namelijk op zijn buik schrijven waardoor hij nu nog steeds van een uitkering leeft.

I am not so sure
Hoewel sommige frases in de twee waarschuwingsberichten van Kadijk wat stellig waren opgeschreven, oordeelt de bestuursrechter dat Kadijk zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘misleidende informatie’. De arbiter somt in zijn besluit tien zinsdelen op waaruit blijkt dat de algemene tendens opinie is, waaronder ‘I am not so sure’ en ‘twice that figure is more likely.’

Bovendien schreef Kadijk met regelmaat  opiniërende stukken naar zijn klanten - daar werd hij als adviseur immers voor betaald. Daarnaast was er een disclaimer aan het bericht gevoegd waarin stond dat het advies niet bedoeld was voor particuliere beleggers maar alleen voor professionals.

Hans Hoogervorst
Toch belandde het bericht van Kadijk in de media. Volgens de AFM had Kadijk dat kunnen voorzien omdat de markt roerig was omtrent Fortis. Zo geredeneerd kan AFM wellicht ook hand in eigen boezem steken. De rechtbank haalt in zijn uitspraak een artikel uit De Tijd van 16 juli 2008 aan waarin Hans Hoogervorst, destijds voorzitter van de AFM, uitlatingen deed die volgens de Belgische krant in eerste instantie de koersval van Fortis in gang zette. 

Of Kadijk definitief van de AFM af is is nog niet duidelijk. De toezichthouder kan nog in beroep.