België presteert beter dan Nederland

2 Connecties

Relaties

België

Locaties

Nederland
8 Bijdragen

De Belgen staan er economisch beter voor dan hun Noorderburen. Waar Nederland de grootste moeite heeft om aan de Brusselse eisen te voldoen, is de Belgische begroting bijna op orde.

Financieel-economisch staat België er beter voor dan Nederland. De Belgische minister-president Elio Di Rupo hoeft nog maar 78 miljoen euro te vinden om te voldoen aan de Brusselse begrotingseisen. De bijnaam 'Griekenland aan de Noordzee' is daarmee achterhaald. Financieel-economisch presteren onze zuiderburen zelfs beter dan ons land, zo constateert Het Financieele Dagblad.

 

Zo geldt het ruim elf miljoen zielen tellende koninkrijk weer als een veilige haven voor beleggers. Neem nu de rente op tienjarige staatsleningen: die is in een halfjaar gehalveerd en is gisteren gedaald naar 2,71 procent ofwel het laagste punt ooit. Deze score is weliswaar nog altijd een vol procentpunt lang boven de Nederlandse rente, zo meldt het FD, maar in vergelijking met drie kwart jaar geleden is het een wereld van verschil.

 

Op 25 november 2011 piekte de Belgische rente nog op 5,77 procent. Amper 24 uur later kwamen zes grote politieke partijen tot een regeerakkoord. Daarmee kwam er een eind aan België als regeerloze natie met recordstatus. In de maanden daarna zakte de rente gestaag, niet in de laatste plaats geholpen door politieke rust en bovengemiddelde economische prestaties.


'Veel goed nieuws'
‘Er is ook veel relatief goed nieuws over België’, zo tekent het FD op uit de mond van Julien Manceaux, econoom bij ING in Brussel. ‘dachten wij eind vorig jaar dat het land de begrotingsdoelstellingen voor 2012 niet zou halen, nu is daar vrijwel geen twijfel meer over mogelijk.’


Nog maar 78 miljoen euro extra moet er worden bezuinigd door de regeringscoalitie van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen onder aanvoering premier Elio di Rupo. En dan zit België keurig onder het met Brussel afgesproken plafond van het begrotingstekort van 2,8 procent van het bbp. Binnen enkele dagen wordt bekend waar Di Rupo dit relatief bescheiden bedrag gaat bijelkaar schrapen.

 

Crisisbestendige buffer

Vast staat dat de BV België op vele fronten beter presteert dan de BV Nederland, stelt het FD vast. Voldoende verklaringen van economen zijn er voorhanden: de spaarzin van de Belgen, de stabiele woningmarkt, gestage loonstijgingen en een serie robuuste hervormingsronden uit het verleden.

 

Daarnaast beschikken de Belgen beschikken over een tot nu toe crisisbestendige buffer, zo oordeelt analist Steven Vanneste van BNP Paribas Fortis in Brussel. Daarmee doelt de Brusselse econoom op de relatief hoge spaarquote van de Belgen. En dat is een belangrijke aanjager van bovengemiddeld economische prestaties in tijden van crises.

 

'Huishoudens zijn vermogend'

Hierdoor hoeven de Belgen niet extra te sparen en kunnen ze door blijven gaan met consumeren, stelt Vanneste. Met als gevolg dat de economie voldoende wordt ondersteund, vertelt hij. ‘De Belgische Staat heeft een hoge schuld, maar de huishoudens zijn vermogend.'


Een steun in de rug hierbij is de automatische prijsindexatie volgens Vanneste. Deze wettelijke koppeling van de lonen aan de inflatie stuwt de koopkracht op. Werkgevers gruwen van dit mechanisme, omdat het een verslechtering van de internationale concurrentiepositie met zich meebrengt in tijden waar omringende landen juist aan loonmatiging doen.

 

Toch is het effect van deze verzwakking op de conjunctuur van België bescheiden te noemen. Gebleken is namelijk dat de binnenlandse vraag keurig op peil blijft.