Oplossing op zoek naar probleem

  Een pot van €625 miljoen ligt te verschimmelen, omdat de criteria onduidelijk zijn. De Innovatiebox - wie kent hem? - zou prima lokale duurzame energieopwekking kunnen stimuleren. De ideale groeimotor, stelt strategie-consultant Jurriaan Pröpper.

  Duurzame energie is een economische noodzaak vanwege toenemende schaarste en vooral een kans om daar met innovaties geld aan te verdienen. Er wordt volgens de VN wereldwijd namelijk meer in duurzame elektriciteit geïnvesteerd dan in fossiele elektriciteit.  China investeerde vorig jaar $40 miljard in duurzame energie, een derde meer dan de USA. Europa investeerde juist 10 procent minder. Alleen Duitsland is een positieve uitzondering. Daar is de werkgelegenheid in duurzame energie gegroeid naar 340.000. Follow the Money heeft dit al eens op een rijtje gezet. Duurzame energie blijkt een krachtige banenmotor
   
  Nederland steekt hier zoals bekend schril bij af. Wij zwalken. En dat is funest voor investeringen met een afschrijvingstermijn van minimaal 30 jaar. Duurzame energie is niet rendabel te krijgen door overmatige, achterhaalde en onbetrouwbare regelgeving. De nieuwe contraproductieve Warmtewet ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Het is een antwoord op de vermeende wantoestanden in de stadsverwarming, die veel minder erg blijken dan gedacht.
   
  Toch gaat de wet met wat amendementen door, terwijl het en passant duurzame aardwarmte vrijwel onrendabel maakt. Ook de wijziging van het elektriciteitsvastrecht naar een vast capaciteitstarief uit burgerbescherming heeft en passant de business case voor (teruglevering door) zonnepanelen verslechterd. De politiek blust brandjes en mist elementaire kennis over duurzame energie. 
   
  €625 miljoen ligt te rotten
  Lokale duurzame energieprojecten zouden met de lagere vennootschapsbelasting van 5 procent in de Innovatiebox eerder in de buurt van het gewenste bescheiden rendement komen. Pensioenfondsen nemen genoegen met slechts 7 procent lange termijn rendement, benodigd voor de financiering van de pensioenrechten.
   
  Verbazingwekkend is dan ook dat volgens een gepubliceerd marktonderzoek van Berk, er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van de jaarlijks beschikbare €625 miljoen. Reden:  de criteria onduidelijk zijn en de procedure omslachtig is. Dit lijkt mij een oplossing op zoek naar een probleem: lokale duurzame energie. In tegenstelling tot windenergie is daar wel een positief bedrijfsresultaat op te behalen, dat met de Innovatiebox vrijwel netto wordt.   
   
  De Nederlandsche Bank heeft deze week ook duidelijk gemaakt dat Nederland nieuwe bronnen van groei nodig heeft om de achterstand in te halen en de begroting toekomstbestendig te maken. De €18 miljard bezuiniging is namelijk onvoldoende voor de vergrijzing, en zelfs dat wordt al niet gehaald. Nieuwe innovaties zijn nodig als brandstof voor de internationale export als motor van onze economie. Duurzame innovatie is kansrijk: in 2009 wereldwijd $ 162 miljard investeringen.  
   
   
  Excellentie
  Om de innovatiemotor vervolgens op gang te houden hebben we meer excellentie nodig in onze aanvoerketen: het onderwijs. We zijn weer gezakt op de internationale PISA ranglijst van de OECD naar de 10de plaats. Veelzeggend is dat 4 van de eerste 5 landen uit Azië komen.
   
  Minister Van Bijsterveldt wil eindelijk een einde maken aan de middelmatigheid (hoera!). Door eisen te stellen aan toelating tot het middelbaar onderwijs via een verplichte (CITO) eindtoets. En door meer focus op de kernvakken te leggen door het aantal eindexamen profiel te beperken. Ook dit kost geen extra geld. We moeten roeien met de riemen die we hebben.
   
   
  Relevante links:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Over de auteur

  Jurriaan Pröpper

  Nederland begint zich te realiseren dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Wij zitten zelfs op een trendbreuk om met...

  Lees meer

  Volg deze columnist

  Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

  Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

  word lid