Inval in Jezus Centrum

2 Connecties

Relaties

Jezus Nijkerk
14 Bijdragen

Niemand is heilig. Vanochtend vond er een inval plaats in het Jezus Centrum in Nijkerk. De bestuurder Johan K. wordt verdacht van witteboordencriminaliteit. Een déjà vu?

Opschudding vanochtend in bible belt Nijkerk. Zes mannen werden van hun bed gelicht op verdenking van uitkeringsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Stentor meldt dat de 48-jarige hoofdverdachte 'de bestuurder' is van de stichting Intro en het Jezus Centrum Nijkerk. Volgens het handelsregister moet dat dan de 48-jarige Johan(nes) K. zijn die, ondanks de Here, toch lijkt te zijn teruggevallen op oude gewoontes.

 

Zijn toenmalige bedrijf Terra BV, een bedrijf dat werkbladen fabriceert, werd op 21 juni van dit jaar failliet verklaard. In het curatorenverslag wordt melding gemaakt van een fraude a 150 duizend euro van de op dat moment fungerende directeur, die tevens wegens 'nalatigheid' verantwoordelijk was voor een belastingschuld van 180 duizend euro. Johan K. was via "Straatlicht" Beheer- en Beleggingsmaatschappij B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Terra Bv.

 

Op de website van het Jezus Centrum – inmiddels offline - staat een beknopte biografie: “Als jonge ondernemer was hij zeer succesvol. Zijn doel was zo snel mogelijk rijk te worden. Aangezien dit ook nog lukte, ontwikkelde hij zijn eigen levensstijl ,wat zijn eerste huwelijk liet stranden en hij daarbij een aantal verslavingen rijker was. Hij ontdekte inmiddels dat financieel succes niet het geluk bracht waar hij op hoopte, en hij zocht zijn heil in dingen die hem ver van God af brachten. Ontstane kontakten met politie en justitie en daarbij ook nog de belastingdienst hielpen hem uit zijn laatste droom […]In de beginjaren van zijn tweede huwelijk zat hij verschillende periodes in detentie, waarna hij via een baan bij een degelijk bedrijf een klein bedrijfje opstartte en ook dat met groot succes voortzette. God begon zijn hart in die periode naar Hemzelf toe te trekken…”

 

Zorgfraude
De stichting Intro vangt mannen op met psychosociale en verslavingsproblemen en het Jezus Centrum doet dienst als Voedselbank. De hoofdverdachte K. wordt ervan verdacht hij stelselmatig fraudeerde met uitkeringen, persoonsgebonden budgetten, omzetbelasting en inkomstenbelasting. De verdenkingen hebben betrekking op een periode van 2 jaar - van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 in Nijkerk. Daarnaast zijn er nog vijf mannen aangehouden op verdenking van uitkeringsfraude. Deze vijf worden er van verdacht dat ze hebben gefraudeerd met uitkeringen die werden verstrekt door gemeente Nijkerk.

De arrestaties zijn het resultaat van een gezamenlijk strafrechtelijk van de sociale recherche van de gemeente Nijkerk, de sociale recherche Flevoland, de politie Gelderland-Midden, het Regionale Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.